Nedsatt hörsel ger sämre minne

Text:

Försämrad hörsel leder till sämre långtidsminne. I stället får korttidsminnet jobba mer, visar forskare vid Linköpings universitet. När vi direkt uppfattar vad som sägs aktiveras långtidsminnet. Det vi hör relateras då till sådant som vi redan vet. Om vi däremot inte genast snappar upp ett yttrande så stoppas signalen i hjärnan upp, och i stället aktiveras korttidsminnet – eller arbetsminnet – för att rekonstruera det sagda.

– Det episodiska långtidsminnet tas inte i bruk lika ofta när man hör dåligt, säger Jerker Rönnberg, chef för forskargruppen. Och vi vet att funktioner som inte används förfaller.