Okunnigheten har blivit ohövlig

Text: Adam Wickberg Månsson

Läser du den här texten, eller väljer du att ignorera den? Och är du i så fall ignorant?

Slår man upp ignorant i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, får man veta att det kan vara ett adjektiv med betydelsen ’okunnig’ eller ett substantiv med betydelsen ’okunnig människa’. Verbet ignorera innebär dock att ’avsiktligt förbise’.

Stämmer detta med dagens språkbruk? Ofta hör man människor beklaga sig över hur ignorant en person har varit. Då tycks det inte handla om att personen har varit okunnig, snarare verkar betydelsen hänga tätare samman med verbet ignorera. Den som är ignorant enligt SAOL:s definition är ju inte medveten om sin okunnighet, medan den som är ignorant i ordets nyare betydelse väljer att bortse från ett faktum, ungefär som någon som låtsas som det regnar, men på ett mer ohövligt vis.

Per Mårtensson, lektor i svenska vid Stockholms universitet, menar också att en betydelseförskjutning är på gång för adjektivet och substantivet ignorant.

– Men även i användningen av verbet ignorera kan man historiskt följa en sådan betydelseutveckling, från det ursprungliga ’vara okunnig om’, via ’låtsas vara okunnig om’ till ’strunta i’, säger han.