Sexta

Text:

En sextad bild är en utmanande bild som skickas med mobiltelefonen.

Många unga råkar illa ut när känsliga bilder som varit menade för vänner sprids på internet. Ordet sexta kommer från engelskans sexting och betyder att man skickar en sexig bild via mobiltelefonen. Metro intervjuar Nicklas Lund från Bris om problemet. Enligt honom har ungdomar bra koll på nätet, men är samtidigt naiva: ”De anar inte proportionerna. En digital bild på nätet kommer alltid att finnas. Den aspekten finns inte hos en 14-åring. Tyvärr.”