Bilsurfning

Text:

Bilsurfning är en lek med livet som insats.

Två unga män dog i somras sedan de legat på ett biltak och kastats av när föraren körde in i ett träd. Den livsfarliga leken kallas bilsurfning. Inspirationen sägs komma från tågsurfning, något som har varit utbrett i USA. Det handlar ofta om grupptryck och de flesta som råkar illa ut är män. Enligt en amerikansk rapport är sju av tio som skadats eller omkommit i samband med bilsurfning unga män. Två tredjedelar av dem var mellan 15 och 19 år.