Änglavakt

Text:

Journalister, poliser, räddningspersonal och läkare använder med förkärlek ordet änglavakt, när någon har haft osannolik tur och genom en tillfällighet undgått att skadas vid en fara eller en olycka. Idrottsutövare kan ibland också av sportjournalister uppges ha haft änglavakt, när de varit lyckosamma eller haft oförtjänt tur i en knepig situation.

Ordet änglavakt, ”vakt som utgörs/utförs av änglar”, skapades på 1700-talet, i en tid då man mera allmänt trodde på änglar och på att varje människa har en skyddsängel. På ett par ställen i Bibeln heter det att änglar bevarar människor från olycka. I Matteusevangeliet sägs att barnens änglar i himlen alltid ser Guds ansikte; allt som händer barn blir genast känt för honom. Men, som Catharina Grünbaum påpekar i Språktidningen 3/09, återfinns inte ordet änglavakt i Bibeln. Det kom dock in i 1819 års psalmbok, genom psalm 431: ”Vi bedje än, Att du igen / Oss må i dag bevara / Och med din makt, Din englavakt, / Oss hjelpa i all fara.”

Under senare delen av 1900-talet vidgades betydelsen av änglavakt till ”brandvakt, ljussläckare”. Änglars skydd överfördes på en säkerhetsprodukt bestående av ett lock eller en lucka som ska falla ner över veken och släcka lågan på levande ljus när de brunnit till en viss gräns.