Ska stärka nordisk språkförståelse

Text:

Med ny nordisk kortfilm ska ungdomar i Norden förhoppningsvis kunna förstå varandra bättre. Projektet heter Norden i Bio och är ett filmbaserat undervisningsprojekt som vänder sig till unga, femton till nitton år gamla.

– Film är oerhört tacksamt i språkundervisning, då både dialog, miljöer och människor förmedlas i ett, säger projektledaren Carl Liungman på Föreningarna Nordens förbund.

Fem utvalda kortfilmer skildrar dagens Norden och begreppet tolerans ur olika synvinklar. Filmerna kan visas textade på de fem nordiska riksspråken, eller helt otextade. Från Sverige har Babak Najafis film Elixir valts ut. Norden i Bio stöds bland annat av de skandinaviska filminstituten och Nordiska Ministerrådet.