Rätt siffror för hela unionen

Text: Mikael Parkvall

I nummer 4/08 av Språktidningen (sidan 6) återges språkbehärskningen i EU. Siffrorna återges som om de gällde hela unionen. Men inte kan 89 procent av EU-medborgarna engelska, inte! Och med tanke på att 12 procent av EU:s befolkning har franska som modersmål, är det ju lite märkligt att bara 10 procent behärskar det. Här är de senaste siffrorna för hela EU (behärskning, inklusive modersmåls­talare):

engelska 51%

tyska 32%

franska 26%