Patentord per automatik

Text:

När texter ska översättas automatiskt, med hjälp av datorer, blir resultatet ofta dåligt. En orsak kan vara att de ordlistor som datorn har att tillgå inte är anpassade till den typ av text som ska översättas.

Det hoppas nu Patentverket råda bot på. Verket har beställt en databas med 120 000 svenska och engelska ord som används i patent­texter. Termerna ska användas i ett översättningssystem, där patentinformation ska kunna översättas mellan alla språk i EU. Tjänsten är redan i bruk när det gäller engelska, tyska, franska och spanska. Italienska, svenska och nederländska står näst på tur. Själva databasen med patentord tas också fram automatiskt, med hjälp av ett svenskt system, utvecklat av Fodina.