Njugg attityd till finskan

Text: Kaarlo Voionmaa

Jo, ni ställer frågan i Språktidningen 3/08 hur det kommer sig att svenskan fortfarande lever i Finland, och får många svar. Intressant.

Fast jag undrar varför ni har en artikel där det pratas om klotter på det tidigare kejserliga universitetets toaletter. Det luktar språkchauvinism. Jag tolkar budskapet: ”Egentligen tycker finsktalande illa om oss svenskspråkiga, se bara på universitetets klotter.” Allt kommer de på, detta finska moll-folk. Men faktum är ju att majoriteten av finnarna är och alltid har varit välvilliga mot det svenska språket. Annars hade inte svenskan överlevt i Finland som officiellt språk.

Detta säger jag med tanke på den njugga attityd som svenskar har mot det finska språket. Språktidningen berättar i samma nummer att man numera kan man läsa somaliska vid Göteborgs universitet. Finska, vårt största nationella minoritetsspråk, slopades som ämne ur Göteborgs universitets studieprogram för ett antal år sedan.