Namnfloran får ny näring

Text:

Morgonrodnad Larsson och Östfront Andersson. Nu ska myndiga människor i större utsträckning själva få välja sina förnamn. Skatteverket blir generösare, och regeln ”hellre fria än fälla” ska råda. I de nya riktlinjerna kan man, trots den nyktra tonen, skönja svenskarnas romantiska längtan till naturen. Substantiv som betecknar djur, växter eller andra naturföreteelser ”kan ofta utgöra ett godtagbart tillskott till namnfloran”, skriver Skatteverket. Konkreta substantiv med ”påtagligt vardaglig karaktär”, som Diskbänk och Pilsnerflaska, är dock inte att tänka på.