Lag sätter stopp för extra o i Lo

Text: Staffan Nyström

Enligt lagen ska ortnamn följa vedertagna regler för språkriktighet, och gammalstavning med dubbeltecknad vokal avskaffades i svenskan för mer än hundra år sedan. Föreningen har överklagat till både länsrätten och kammarrätten, men fått avslag. Ett av argumenten som framfördes för att få stava orten Loo är att dubbel vokal redan används i Boo och Höör. Men dessa fall är extrema undantag. Boo fick sin stavning genom ett regerings­beslut 1943 – en högst ovanlig åtgärd.

Skånska Höör hette Hørg år 1145. Med tiden föll slutkonsonanten bort och namnet skrevs Hör eller Höör. Att formen med två ö till sist segrade är särdeles unikt.

Förr var det vanligt med adressen Här på post som skulle delas ut på den egna orten. Men detta Här blandades ihop med Hör, vilket ledde till att post ofta sändes felaktigt till Hör. I januari 1917 beslöt därför Kunglig Majestät att by- och sockennamnet skulle skrivas Höör med två ö. Något sådant argument finns knappast för Loo.