Har de engelska utropen i tunnelbanan hjälpt er?

Text:

Har de engelska utropen i tunnel­banan hjälpt er?

Bernard Quiquempoix och Maria Pascale Herin, Paris

– Nej. Vi har följt kartorna. Den svenska tunnelbanan är ju liten och enkel att hitta i, i jämförelse med den i Paris, men det hade varit bra med information på franska också.

Ada och Dana, Liechtenstein

– Nej, inte direkt. Det har varit jättelätt att ta sig runt, visst är det bra med information på engelska men den behövdes egentligen inte.

Jakop, Berlin, Cavana, New York

– Vi har inte hört de engelska utropen men jag tycker inte att de behövs. Det är bara kul att få höra den svenska språkmelodin och dessutom lära sig att uttala platserna man ska till!