Bloggbävning

Text:

Den nya lagen diskuterades så flitigt i bloggar på internet att bloggbävningen snart var ett faktum. Helsingborgs Dagblad skrev 26/6 2008: ”Protesterna mot den svenska FRA-lagen ledde till en bloggbävning. Det massiva motståndet till trots röstades lagen igenom i den svenska riksdagen.”