Baskiskan har blommat upp

Text:

Baskiska språket vinner mark. Enligt en undersökning gjord av provinsregeringen i spanska Baskien har antalet tvåspråkiga ökat med 137 200 personer sedan 1991. Tjugosex procent av befolkningen i Baskien är nu tvåspråkig. Ökningen beror på en växande tvåspråkighet i den spanska delen av Baskien. På den franska sidan av gränsen minskar däremot andelen talare. Under Francos diktatur var det helt förbjudet att använda baskiska.