Dyrbar sjö utan dy

Text: Per Vikstrand

Dysjön i Medelpad har inte, som man kan tro, fått sitt namn på grund av kvalitén på vattnet.
Sjön har i stället fått sitt namn efter Dysjöån (som troligen tidigare hette Dyrån). Och ordet dyr betyder ’dyrbar, förträfflig’ och syftar i sin tur på pärlfiske i ån. En annan sjö i Medelpad, Suggtjärnen, är lika lurig. Namnet beror på förekomsten av det lilla kräftdjuret sötvattensgråsugga. Finnsjöns namn kommer inte heller från finländare utan av växt­beteckningen finnskägg.
Medelpad har varit ett förbisett landskap inom ortnamns­forsk­ningen. Det har det nu blivit ändring på. I en ny avhand­ling tolkar ortnamnsforskaren Kristina Neumüller, Uppsala universitet, 200 av landskapets sjö- och ånamn. Studien visar att det, trots exemplet med Dysjöån, oftast är sjönamnen som har givit upphov till ånamnen.