Amanda och Oliver var årets populäraste svenskspråkiga namn i Finland. Sofia och Elias toppade listan över finskspråkiga namn. Det visar statistik från Befolkningsregistercentralen.

Under förra året föddes 59 523 barn i Finland. Av dessa var 3 432 svenskspråkiga. Sammanlagt namngavs 58 343 barn – 29 801 pojkar och 28 542 flickor.

Skillnaderna mellan de olika listorna är stora. Men Ella, Emma, Amanda, Oliver och Leo är namn som återfinns bland de tio populäraste både på svenska och finska.

Dessutom är förändringarna större bland de svenskspråkiga namnen. Eftersom antalet barn är förhållandevis litet kan svängningarna lätt bli stora. De namn som var populärast som första förnamn bland svenskspråkiga, Amanda och Oliver, fick 38 respektive 33 nya bärare under 2014. Elias och Sofia fick däremot 438 respektive 380 nya bärare bland finskspråkiga.

Anders

0 kommentarer

Elsa är Sveriges just nu populäraste flicknamn. Under 2014 tog sig Elsa förbi både Alice och Maja till namntoppens översta plats. Bland pojkarna är Lucas kvar i topp. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

För sjunde året i följd är Lucas, William och Oscar landets populäraste pojknamn. För andra året i följd toppas listan av Lucas före William och Oscar. Bland flicknamnen är förändringarna fler. Elsa tar klivet förbi Alice och Maja till förstaplatsen. Bland de tio vanligaste namnen för nyfödda finns hela fyra nykomlingar: Agnes, Lilly, Linnea och Molly. På flickornas topp 100 finns fem nya namn: Celine, Lovis, Amelia, Luna och Elisa. Bland pojkarna är antalet färskingar bara två: Dante och Ali.

– Det hänger ihop med att det än i dag är lite mer traditionsbundet att namnge pojkar. Därför är pojknamnen mer stabila, säger Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Under 2014 namngavs 58 771 pojkar och 55 658 flickor. Var trettonde flicka – totalt 4 358 personer – fick ett unikt namn eller en unik stavning. Bland pojkarna gavs var femtonde – totalt 3 883 personer – ett förnamn som de var helt ensamma om.

– Ljudstrukturen kan göra att det är lättare att skapa unika stavningar för flicknamn. Det går att sätta en accent här eller där, lägga till ett h på slutet eller växla mellan v och w. Det är också färre pojknamn som slutar på vokal.

Att Elsa nu tar täten bland flicknamnen är ingen överraskning för Katharina Leibring. Namnet ligger rätt i tiden i flera bemärkelser. Dels har det gått tre generationer sedan förnamnet senast var riktigt populärt, dels heter en av huvudpersonerna i den populära barnfilmen Frost just Elsa. Här går alltså tradition och populärkultur – två saker som har stort inflytande över namngivningen – hand i hand.

– Elsa är ett namn som befinner sig i rätt cykel. Under 1920-talet var Elsa det åttonde vanligaste namnet. Nu har det klättrat under hela 2000-talet och gick in på topp tio 2008, säger Katharina Leibring.

Elsa illustrerar enligt Katharina Leibring en annan trend. Just nu är ljudkombinationen El- populär bland flicknamn, som Elin, Elvira, Elisa och Ella. En motsvarighet bland pojknamnen är snabbklättraren Vincent och andra populära namn som börjar på Vi-, som Viktor, Ville och William. Just Vincent återspeglar en annan strömning. Många föräldrar väljer namn som upplevs som internationellt gångbara och lätt kan uttalas på engelska.

– Vincent har funnits i svenskan sedan medeltiden, men det har aldrig tidigare varit riktigt populärt.

En sak som Katharina Leibring lagt märke till i sin forskning är att pojknamn som inte längre är på modet ibland först kommer tillbaka som namn på hanhundar. Långt från namnstatistikens topp har förnamn som Torsten, Leif, Lennart, Sven och Gösta – som just nu gillas av många hussar och mattar – börjat att röra på sig så smått. Men det kommer sannolikt att dröja ytterligare innan en återkomst på bred front kan bli aktuell.

– Snarare tjugo än tio år skulle jag tro. Flicknamnen och tiknamnen stämmer däremot överens. Där brukar vissa namn vara populära samtidigt, säger Katharina Leibring.

Anders

Illustration: Disney

0 kommentarer

En tropisk cyklon betraktas som mindre farlig om den namngivits efter en kvinna än efter en man. Men skenet bedrar. De oväder som får kvinnonamn är dubbelt så dödliga. Det visar en amerikansk studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sedan 1950 har tropiska cykloner fått kvinnonamn. Mansnamnen började i USA att användas 1979. Sedan dess gäller regeln om varannan damernas och varannan herrarnas.

Amerikanska forskare har studerat de farligaste tropiska cyklonerna under denna period – med undantag för Katrina och Audrey som anses vara så förödelsebringande och orepresentativa att de hade stjälpt hela undersökningen. I ett oväder som fått ett mansnamn dör i genomsnitt 23 personer. Men i ett oväder med ett kvinnonamn dör hela 45 personer.

Tropiska cykloner med kvinnonamn uppfattas i regel som mindre farliga. Därför bryr sig också färre om varningarna och utsätter sig därmed för större risker.

Slutsatserna får stöd av enkätsvar. Oväder med kvinnliga namn tros bland deltagarna vara mindre förödande och färre drabbade väljer därför att sätta sig i säkerhet.

Beteendet är enligt forskarna ett exempel på omedveten sexism. Däremot anser de inte att resultaten pekar på fientlighet eller respektlöshet mot kvinnor. I stället tros attityderna påverkas av att kvinnor i allmänhet betraktas som mindre aggressiva och mer omvårdande än män. Sådana uppfattningar kan alltså visa sig vara ödesdigra i cyklonens öga.

För att i framtiden undvika konsekvenserna av könsstereotyperna föreslår forskarna en översyn av namngivningen av tropiska cykloner.

Resultaten har på sina håll bemötts med skepsis. Washington Post tar upp en del av kritiken, där det bland annat ifrågasätts varför Sandy inkluderats i statistiken.

Uppdatering: Studien har fått hård kritik även från andra håll. Läs gärna diskussionerna om resultaten på Reddit.

Anders

Foto: Nasa (tropiska cyklonen Isabel den 18 september 2003)

2 kommentarer

Maximilian tar steget förbi Luca och är nu det populäraste förnamnet bland tyska pojkar. Bland flickorna behåller Sophie förstaplatsen – och det är ett namn så vanligt att det ges till en nyfödd flicka av trettiotre. Det visar statistik från Gesellschaft für deutsche Sprache.

Sophie – med stavningsvarianten Sofie inräknad – behåller ställningen som Tysklands populäraste förnamn för nyfödda flickor. Under 2013 gavs namnet till 3,32 procent av flickorna. Det är dock betydligt vanligare som andra- än som förstanamn, vilket möjligen kan underlätta för lärarna när alla nyfödda Sophior når skolåldern.

Sophie är det vanligaste förnamnet bland flickor i alla förbundsländer utom Hamburg, Berlin och Bayern. Där är i stället Marie populärast.

Maximilian är populäraste pojknamnet och tar över täten från Luca (inklusive stavningsvarianten Luka), som faller tillbaka till fjärdeplatsen. Av de pojkar som föddes i Tyskland förra året fick 1,63 procent förnamnet Maximilian. Precis som Sophie är det vanligare som andranamn.

Bland pojkarna är den geografiska spridningen större. Maximilian ligger i topp i de två sydligaste förbundsländerna, Bayern och Baden-Württemberg, och i Nordrhein-Westfalen. Luca toppar i Saarland, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bremen och Schleswig-Holstein. I Hessen, Hamburg och Berlin vinner Alexander. Och i Mecklenburg-Vorpommern segrar Ben.

Anders

0 kommentarer

Charlotterose, Londonn, Kaptain, Envie, Kinzington, Sierraleone, Warrior, Marcusjames, Charger, Happiness, Forever, Avaa, Pistol, Rarity, Rebelle, Lloyal och Subaru var bara några av de nya förnamn som gavs till amerikanska barn under 2013. Men överst på namntoppen i USA tronar Sophia och Noah. Det visar statistik från The United States social security administration.

För tredje året i följd är Sophia det populäraste förnamnet för amerikanska flickor med 21 075 nya bärare. Dessutom klättrar Sofia – ett namn som under förra året gavs till 9 108 flickor – till trettonde plats. Däremot är det första gången någonsin som Noah toppar listan över pojknamn. Under 2013 fick 18 090 pojkar namnet Noah – och det gavs dessutom till 78 flickor.

Populärkulturen har stor inverkan på amerikanernas val av förnamn. Den snabbaste klättraren bland pojkarna är Jayceon, vilket är vad som står i dokusåpaaktuelle rapparen The Games pass. Bland flickorna är 2013 års namnraket Daleyza, ett namn som bärs av en rollfigur i tv-serien Larrymania.

Inflytandet från tv-världen tar inte slut där. IO9 berättar att allt fler nyfödda får namn efter rollfigurer i serien Game of thrones. Nameberry rapporterar att 63 flickor fick namnet Vanellope, vilket Sarah Silvermans rollfigur heter i Disneyfilmen Röjar-Ralf.

Anders

0 kommentarer

William och Sofia är de populäraste förnamnen i Danmark. Bägge namnen behåller därmed tätpositionen från år 2012. Det visar uppgifter från Danmarks statistik.

För första gången någonsin toppade Sofia år 2012 listan över namn för nyfödda flickor. William behöll däremot förstaplatsen bland pojkarna för tredje året i följd. Under första halvåret 2013, som den senaste statistiken gäller, var bägge namnen kvar i toppen.

Liam och Rosa var raketklättrarna under 2012, då Liam gick från plats 47 år 2011 till plats 6 året därpå medan Rosa tog ett kliv från plats 53 till plats 39. Nu ser det ut som att trendnamnen har nått sin topp. Under 2013 backade Liam till sjunde plats och Rosa till femtionde.

Bland flickorna tog sig Anna, Caroline och Josefine in på topp tio. På pojkarnas tio i topp skedde bara inbördes förändringar jämfört med 2012.

Sett till hela befolkningen är Anne och Peter de vanligaste namnen i Danmark. Vid årsskiftet hade Anne 47 007 bärare och Peter 49 811 bärare.

Anders

0 kommentarer

Emma och Onni var de populäraste första förnamnen i Finland under 2013. Bland finlandssvenska barn toppade Ellen och Emil listan. Det visar statistik från Befolkningsregistercentralen.

I tre år i följd har Alice varit det vanligaste flicknamnet i Sverige. Bland finlandssvenska flickor födda förra året finns det inte med bland de 50 främsta. Inte heller Lucas, som hamnade överst på namntoppen 2013 och i flera års tid har varit mycket populärt, är särskilt hett på andra sidan Östersjön. Bland finlandssvenska pojkar hamnade det på plats 36. Populärast var Ellen och Emil.

Bland finlandssvenska flickor klättrar namn som Minea, My, Ebba, Clara och Vera snabbt uppåt i statistiken. Bland pojkar tillhör Liam och Leon de namn som får flest nya bärare.

Onni – som var populärast även 2012 – toppar listan över första förnamn bland finskspråkiga pojkar. Bland flickorna tar Emma klivet från tredje till första plats medan Ella, som var etta 2012, faller tillbaka till sjunde plats.

Den finska namnlagen tillåter högst tre förnamn. Med samtliga förnamn inräknade återfinns Maria och Juhani i toppen bland finskspråkiga. Bland svenskspråkiga fick Maria i stället sällskap av Alexander.

Under 2013 föddes i Finland 60 410 barn. Statistiken är baserad på de 59 710 barn som fick namn under förra året. Av dessa var 51 741 registrerade som finskspråkiga och 3 525 som svenskspråkiga.

Anders

0 kommentarer

På fredag fyller Reykdal Máni Magnússon fyra år. I söndags döptes han efter en nästan lika lång strid med de isländska myndigheterna. Pojkens föräldrar är de andra som har tagit strid mot den isländska namnlagen i domstol och vunnit.

Redan när pojken var knappa halvåret gammal hade föräldrarna Magnús Ninni Reykdalsson och Sóley Hulda Hólmarsdóttir bokat tid för dop i en kyrka i Selfoss på södra Island. Men Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör om namn som inte redan finns upptagna i förteckningen Mannanafnaskrá ska godkännas, sade nej till förnamnet Reykdal. Nämnden ansåg att efterleden -dal var olämpligt eftersom den främst förekommer i mellan- och släktnamn.

Sedan dess har han kallats Drengur ('pojke') i folkbokföringen. Det ”namnet” tilldelas automatiskt alla manliga isländska medborgare som har fyllt sex månader och som inte har något godkänt namn registrerat.

Föräldrarna valde så småningom att stämma staten. Före jul beslutade Héraðsdómur Reykjavíkur att förnamnet Reykdal skulle godkännas. Domstolen motiverade utslaget med att Mannanafnanefnd inte tagit tillräcklig hänsyn till att det faktiskt funnits en viss tradition för namnet Reykdal. Så hette till exempel Reykdal Mánis farfar.

Domstolen ansåg också att nämnden tolkade namnlagen för snävt. Syftet med den hade aldrig varit att för nya bärare blockera namn som tidigare använts.

Inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir valde att inte överklaga domstolens beslut. Därmed tvingades Mannanafnanefnd backa och lägga till Reykdal på listan över godkända pojknamn. I söndags döptes han i Selfosskirkja.

Det är andra gången inom loppet av ett år som missnöjda föräldrar stämmer staten och går segrande ur tvisten. Först ut var då 15-åriga Blær Bjarkardóttir och modern Björk Eiðsdóttir som efter många års envis kamp fick rätt i domstol. Blær blev då det första isländska förnamnet som godkändes för både flickor och pojkar.

Det finns på Island ett utbrett missnöje med namnlagen. I alltinget har liberala Ljus framtid lagt ett förslag om att avskaffa Mannanafnanefnd, skrota Mannanafnaskrá och tillåta nya släktnamn. Namn ska enligt motionen bara kunna stoppas om de kan uppfattas som stötande eller stavas på ett sätt som avviker från isländska normer. Det blir då upp till myndigheter eller präster att begära en prövning av lämpligheten. Frågan ska då hamna hos inrikesdepartementet där ministern ska fatta beslut inom fyra veckor.

Här kan du läsa mer om hur det gick till när Blær Bjarkardóttir fick sitt namn och här kan du se tv-kanalen Stöð 2:s inslag från dopet av Reykdal Máni Magnússon.

Anders

0 kommentarer

Leonore Lilian Maria blir namnet på det senaste tillskottet till kungafamiljen. Prinsessan får därmed dela namn med 128 svenska kvinnor, varav 35 har Leonore som tilltalsnamn. Ytterligare 243 personer heter Leonor.

Leonore är en kortform av Eleonora. Namnet är romanskt men tros ha arabiskt ursprung. Det betyder ’Gud är mitt ljus’.

Både Lilian och Maria är namn som förekommer i prinsessan Madeleines och Christopher O’Neills släkt.

Prinsessparet går därmed samma väg som kronprinsessparet. Estelle Silvia Ewa Mary introducerade ett nytt tilltalsnamn i kungahuset medan de tre övriga namnen var blinkningar till släktingar och andra kungahus.

Estelle fick dock ingen skjuts uppåt i namnstatistiken av kronprinsessparets val. I stället pekade trenden uppåt ända tills hon fick namnet. År 2011 gavs 64 flickor namnet Estelle. Sedan dess har Estelle dalat i popularitet. År 2012, då prinsessan Estelle föddes, fick 55 nyfödda flickor namnet Estelle. Förra året sjönk antalet till 33 nya bärare.

Namnet bärs i dag av 1 480 kvinnor varav 700 har Estelle som tilltalsnamn.

Anders

Foto: Christopher O’Neill

0 kommentarer

Syskon som har liknande namn får ofta finna sig i att föräldrarna säger fel. Och det gäller inte bara barnen. I vissa situationer förväxlar föräldrar även barnen och hunden. Det visar en studie från University of Texas publicerad i tidskriften PLOS ONE.

Sannolikheten är större för att föräldrarna skulle blanda ihop namnen på hockeytvillingarna Patrik och Peter Sundström än på fotbollstvillingarna Kristin och Marie Hammarström. Det är nämligen betydligt vanligare att förväxla förnamnen om barnen har namn som låter lika varandra. Den sannolikheten ökar dessutom om barnen är nära varandra i ålder och av samma kön. Däremot minskar den för det barn som är äldst i syskonskaran – enligt forskarna troligtvis för att föräldrarna sagt namnet oftare och därmed fått mer tid till övning.

I studien uppgav 36 procent att de ofta felaktigt fick heta samma sak som ett syskon. Ytterligare 6 procent kallades dessutom ibland samma sak som familjens hund eller ett annat husdjur. Förväxlingarna sker i regel vid liknande namnpar, som Jamie och Jason eller Amanda och Samantha.

När föräldrar byter ut barnets namn mot husdjurets är det ofta situationen som utlöser förväxlingen. Den som nyss har ropat på hunden Karo för att det är matdags tenderar att upprepa samma namn när det är matdags för dottern Karin eller sonen Karl.

Att föräldrarna väljer fel namn ska enligt forskarna inte ses som freudianska felsägningar. En förväxling betyder inte heller att det ena barnet är mer älskat än det andra (eller hunden). I stället får föräldrarna mer eller mindre skylla sig själva eftersom de har skapat förutsättningarna för förväxlingar genom att välja liknande namn.

Anders

Foto: Istockphoto

1 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - förnamn