Det 95 år gamla förbudet mot att ta släktnamn är på väg att skrotas på Island. I ett utkast till ny namnlag föreslår justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir en rad förändringar. Hon vill även slopa kravet på att förnamn ska kunna böjas i genitiv och att namn måste följa isländska stavningsnormer.

De senaste åren har den isländska namnlagen ständigt ifrågasatts. Kritiken har ofta riktats mot Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör vilka för- och mellannamn som ska tillåtas. Nämnden har länge varit hotad av nedläggning. De politiska förslagen om att skrota nämnden har dock strandat bland annat på grund av flera nyval och ministerskiften.

Nu föreslår justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir att Mannanafnanefnd läggs ner. Hon föreslår också en avsevärd liberalisering av dagens namnskick. En ny namnlag är ett sätt att minska statens inflytande – och därmed också att värna privatlivets helgd.

I utkastet beskriver hon de föreslagna förändringarna som en konsekvens av dagens attityder till den befintliga namnlagen. De är också en anpassning till ett mer mångkulturellt samhälle.

Sedan 1925 har det inte varit tillåtet att ta upp nya släktnamn. Det förbudet vill Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir riva upp. Hädanefter ska alltså en familj kunna ha ett gemensamt efternamn. I dag är det inte tillåtet. I stället används – med undantag för några få gamla släktnamn som får gå i arv – patronymikon och metronymikon, namn bildade till faderns respektive moderns förnamn. Sigurbjörnsdóttir berättar till exempel att Áslaug Arnas pappa heter Sigurbjörn.

En rad andra krav ska också skrotas. Förnamn behöver inte längre kunna böjas i genitiv och det behöver inte heller finnas hävd för dem i det isländska språket. Kravet på att namn ska följa isländska stavningsnormer försvinner liksom förbudet mot namn som på något sätt är oförenligt med det isländska språksystemet. Dessutom får personer som har fyllt 15 år självbestämmanderätt i namnfrågor.

Även i fortsättningen ska dock alla namn skrivas med inledande stor bokstav. Namn får heller inte vara till men för bäraren.

Utkastet presenterades i går. Remisstiden löper ut den 5 mars. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir väntas lägga fram ett färdigt förslag i alltinget, den isländska riksdagen, före sommaren.

Anders

Foto: Unsplash

2 kommentarer

Först var det personnumren som tog slut. Därefter var det registreringsnumren. Nu är även förnamnen på väg att ta slut. Därför börjar nu Riksskatteverket styra namngivningen i Sverige.

Den kanske tydligaste trenden när det gäller namngivning är strävan efter något helt eget. Snart får var tionde nyfödd ett namn eller en stavningsvariant som den är ensam om. Utvecklingen beror på att allt fler betraktar namn som något av ett varumärke. Att vara ensam om ett namn kan kanske göra att fler lägger det på minnet.

Men de möjliga bokstavskombinationerna börjar ta slut. Källor inom Riksskatteverket uppger att det fortfarande finns några få unika namn som innehåller Å, Ä eller Ö kvar. I övrigt är utbudet magert. Det har skapat stor frustration bland föräldrar som vill ge sina barn unika namn.

– I förra veckan föreslog jag Iåaäeö till ett värmländskt föräldrapar som hoppades att den nyfödda skulle få en internationell karriär. De sade att det inte dög åt ett hockeyproffs eller en idolvinnare. Sedan hotade de att crosschecka mig med guitarr och dragharmonika. Därefter slängde de på luren, berättar Gösta Fröding, handläggare på Riksskatteverket.

Den senaste tiden har myndighetens anställda allt oftare utsatts för hotfulla samtal. Det vill myndigheten nu sätta stopp för. Eftersom de unika namnen dessutom börjar ta slut behöver processen bli betydligt smidigare. Föräldrar får helt enkelt namnge barnet efter den eller de som har namnsdag på födelsedagen.

Förändringen träder i kraft i dag. Alla barn som föds i Sverige just i dag får alltså heta Harald eller Hervor eftersom de har namnsdag. I morgon är det Gudmund och Ingemund som gäller. Alla förnamn betraktas numera som könsneutrala.

– Om föräldrar vägrar tilldelas barnet automatiskt den aktuella veckodagen som namn. I dag blir det alltså Måndag för alla som vägrar anpassa sig till de nya reglerna, säger Gösta Fröding.

Samma veckodagsprincip gäller barn som föds på namnsdagsfria dagar som allhelgonadagen, juldagen, nyårsdagen, kyndelsmässodagen och skottdagen.

– En jackpott är Johannes Döparens dag. Vi kommer då att erbjuda Johannes, Döparen och Dag. Och på Marie bebådelsedag blir det Marie för hela slanten, berättar Gösta Fröding.

Även för pojkar?

– Nja, föräldrarna kan ju alltid välja mellan en veckodag också. Men Marie är faktiskt ett ganska vanligt mansnamn i flera länder.

Gösta Fröding har redan talat med många föräldrar som inväntar förändringen. Flera uppger att det begränsade urvalet kommer att minska pressen att hitta originella namn. I stället tror Gösta Fröding att föräldrar kommer att försöka styra födseln till attraktiva veckodagar.

– Tänk bara på Fredag! Det namnet fungerade ju så bra i Robinson Kruse! Och tänk på hur många som kärleksfullt kommer att referera till sina barn som Fredagsmyset och Fredagskänslan. Svenskare än så blir det inte.

Hervor Haraldsson

Foto: Pixabay

1 kommentarer

William och Ida är överst på namntoppen i Danmark. Bägge förnamnen tar klivet upp från femte plats till listans topp. Det uppger Danmarks statistik.

Både William och Ida har i ett årtionde tillhört de tio populäraste förnamnen i Danmark. Ida tog under 2017 för första gången under denna period klivet upp till första plats. William är tillbaka i täten efter att tillfälligt ha fallit tillbaka till femte plats.

William gavs under 2017 till 0,18 procent av de nyfödda pojkarna. 0,16 procent av de nyfödda flickorna fick namnet Ida.

2017 års främsta klättrare är Hannah som går från plats 61 till 41. Bland pojkarna står Milas för det största uppsvinget och går från plats 55 till 38.

I Danmark har det förts statistik över förnamn sedan 1985. Då fick årets nyfödda totalt 2 790 olika namn. Förra året hade antalet använda namn ökat till 7 075.

Då tillhörde varken Ida eller William de allra hetaste namnen. Det året var det 183 flickor som fick förnamnet Ida och 10 pojkar som fick namnet William.

Anders

0 kommentarer

Oliver och Olivia var de populäraste namnen för nyfödda i England och Wales förra året. Bägge var överst på förnamnstoppen även 2016. Det visar statistik från Office for national statistics.

Redan 2013 tog Oliver över som det vanligaste namnet för nyfödda pojkar i England och Wales. Förra året fick Oliver 6 259 bärare. Avståndet ner till tvåan Harry med 5 031 nya bärare var alltså ganska stort. Trea var George som gavs till 4 929 nyfödda pojkar.

För andra året i följd var Olivia det populäraste flicknamnet med 5 204 nya bärare. Därefter följde Amelia med 4 358 nya bärare och Isla med 3 373 bärare. Just Isla är en av de senaste årens främsta klättrare bland flicknamnen. Så sent som 2007 fanns Isla bara på plats 65.

Variationen är större bland flickor än bland pojkar. Under 2017 föddes 331 035 flickor som tillsammans gavs totalt 35 475 olika namn. Antalet födda pojkar var 348 071 – men de delade bara på 28 222 olika namn.

Anders

1 kommentarer

Bokstäverna J och L kan användas som förnamn. Bägge är enligt Kammarrätten förenliga med svenskt namnskick. Dessutom bör det enligt Kammarrätten råda stor valfrihet om något så personligt som namn.

Hösten 2009 gav Regeringsrätten ett föräldrapar klartecken att ge sonen förnamnet Q. Beslutet fick stor uppmärksamhet. I domen skrev Regeringsrätten att det inte framkommit något som pekade på att namnet skulle väcka anstöt eller orsaka obehag. Det fanns inte heller något som pekade på att namnet var uppenbarligen olämpligt.

Nu har ytterligare två enstaka bokstäver godkänts som förnamn. Dagens Juridik rapporterar att Kammarrätten kör över Skatteverket och tillåter både J och L. Den som ansökte om förnamnet L var en vuxen kvinna. Ansökan om J kom från ett föräldrapar som ville ge sonen detta namn.

Skatteverket hävdar att förnamn som består av enstaka bokstäver inte är förenliga med svenskt namnskick. Kammarrätten anser dock att valfriheten ska vara stor när det gäller något så personligt som namngivning. Kammarrätten håller inte med Skatteverket om att enbokstavsnamn är olämpliga. Därför ska de tillåtas.

Anders

Illustration: Istockphoto

1 kommentarer

Toker är för tokigt för Skatteverket. Ett föräldrapar i Västeråstrakten får inte ge den nyfödda pojken detta namn. Enligt Skatteverket kan det leda till obehag för pojken.

Skatteverket anser att namnet Toker inte är förenligt med svenskt namnskick och att det kan leda till obehag för bäraren. Myndigheten skriver i beslutet att det är viktigt att ta extra hänsyn till hur ett namn uppfattas när det gäller personer under 18 år. Vuxna som byter namn har en annan förståelse för konsekvenserna. Därför tolkas reglerna snävare när det gäller barn.

Paret som nu fått avslag är bosatt i Västeråstrakten. Förutom Toker vill de ge pojken ytterligare två förnamn. De övriga namnen är sedan länge etablerade.

Föräldrarna tänker överklaga Skatteverkets beslut. Mamman säger till SVT att hon inte ser Toker som ett namn som skulle kunna orsaka obehag:

Han är lika söt som dvärgen Toker och han är vår toker. ... Det beror ju på hur man tolkar det, vi sätter ju inte det för att vara elaka, utan för att vi tycker att det är ett gulligt namn.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Alice och William är de populäraste namnen för nyfödda. Det visar SCB:s namnstatistik. Men trenden med föräldrar som ger sina barn unika namn fortsätter. Under 2017 fick var tolfte flicka och var fjortonde pojke ett namn eller en stavning som de var ensamma om.

För andra året i följd är Alice det vanligaste flicknamnet. Bland pojkarna tar William klivet upp från tredje till första plats. Bägge namnen har länge funnits med på topp tio.

Som vanligt är det små förändringar allra överst på listan. Alice har varit i topp sex gånger sedan 2005. Och det är sjunde gången som William är vanligast.

Bland de namn som nu tar sig in bland de hundra vanligaste finns Maryam, Mira, Zoey, Idun, Noomi och Hedvig bland flickorna och Vide, Levi och Neo bland pojkarna.

Trenden med unika namn är fortsatt stark. Under 2017 fick 8,3 procent av flickorna och 6,9 procent av pojkarna ett namn eller en stavning som inte hade någon tidigare bärare.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Björn, Kattis, Ulf, Lo, Ylva och Varg går bra – men inte Katt. Skatteverket säger nej till ett föräldrapar i Upplands Väsby som vill ge den nyfödda dottern förnamnet Katt.

Flera vanliga svenska förnamn är bildade till olika djur. Men alla djur är inte lämpliga. Det anser Skatteverket som avslår en ansökan från ett par som vill ge en flicka namnet Katt.

I beslutet skriver myndigheten att förnamn inte får väcka anstöt och inte får orsaka obehag för bäraren. Katt som förnamn skulle enligt Skatteverket kunna medföra obehag:

Katt ger, till skillnad från exempelvis Björn och Ulf, inga associationer som kan förknippas med namn på en människa. Katt är i likhet med hund och marsvin enbart benämningar på husdjursarter.

I Sverige finns i dag nio kvinnor och fyra män som heter Katt i förnamn. Det kan röra sig om personer som fått namnet Katt i utlandet och senare flyttat till Sverige. Tidigare har heller inte tolkningen av reglerna varit konsekvent. I Språktidningen 4/2018 skriver Mats Karlsson om hur vissa namn som enligt lagen borde ha underkänts ändå fått klartecken.

Anders

Foto: Istockphoto

4 kommentarer

Valentina och Elias var de populäraste förnamnen i Liechtenstein 2016. Bägge namnen gavs till fem nyfödda. I hela landet föddes 378 barn under förra året.

Furstendömet Liechtenstein har 38 000 invånare. De senaste åren har antalet nyfödda barn varit i snitt ett om dagen. Det betyder att det inte krävs många nya bärare för att ett förnamn ska bli årets populäraste. Förra året föddes 192 pojkar och 186 flickor.

Under 2016 var Valentina det populäraste flicknamnet och Elias det populäraste pojknamnet. Bägge gavs till fem nyfödda. Elias var i topp även 2015 då namnet gavs till sju nyfödda pojkar. Valentina var tvåa 2015 – och då var det två flickor som fick namnet.

Tvåa bland pojkarna förra året var – med fyra nya bärare var – Leo, Liam, Mateo/Matteo och Samuel. Tvåa bland flickorna var Nina, ett namn som även det fick fyra nya bärare.

Det var 36 pojknamn och 34 flicknamn som förra året gavs till minst två nya bärare.

Statistiken sammanställs av Amt für Statistik.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Nya möjligheter att kombinera efternamn och upp till fyra förnamn. Det är några av de nyheter som presenteras i ett förslag till ny namnlag i Finland.

I juli får Sverige en ny namnlag. Men även i grannländerna händer det mycket när det gäller namnfrågor. På Island är ett förslag som innebär stora förändringar av namnskicket på gång. Det hann inte behandlas i alltinget före höstens val, men den sittande regeringen kommer inom kort att presentera ett nytt förslag med samma innehåll.

Även i Finland är reformer på väg. Förslagen presenteras i ett betänkande från en arbetsgrupp vid justitieministeriet. Betänkandet överlämnades nyligen till arbets- och justitieminister Jari Lindström.

Den nuvarande namnlagen är från 1986. Den nya kommer tidigast att träda i kraft 2019. En ledstjärna i arbetet har varit att tillgodose önskemål om individuell namngivning.

Förnamn ska enligt betänkandet vara könsbundna även i framtiden. Men när det gäller namn som inte förknippas med ett visst kön ska det kunna bäras av bägge könen. I stället för högst tre förnamn föreslås det att en person ska kunna ha upp till fyra förnamn.

Kravet på att nya förnamn ska följa finländskt namnskick slopas. Det innebär dock inte att det blir fritt fram att ta vilket namn som helst. Förnamn som riskerar att väcka anstöt eller att bli ett besvär för bäraren kan fortfarande stoppas. Tanken är att dessa kriterier framför allt ska tillämpas på barn och i mindre utsträckning på vuxna som själva byter namn.

En annan nyhet är införandet av släktnamnskombinationer. Ändringen gäller inte bara gifta par. Även personer som lever i registrerat partnerskap eller i samboförhållanden ska kunna ta gemensamma efternamn.

Två olika efternamn ska enligt betänkandet kunna bli till en efternamnskombination. Om ett barn har föräldrar med olika efternamn ska det alltså kunna få båda föräldrarnas efternamn. Gifta par, sambor som har gemensam vårdnad av barn och personer som lever i registrerat partnerskap ska på samma sätt kunna ta en efternamnskombination som består av bägges efternamn.

Dessutom ska hanteringen av namnändringar förändras. Enkla ändringar ska kunna göras över nätet. För rutinmässiga namnärenden kortas alltså beslutstiden.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - förnamn