Illegal immigrant är historia i artiklar från nyhetsbyrån AP. Bara handlingar kan vara illegala, men inte människor. Därför kommer illegal immigration fortfarande att användas i spalterna. Det berättar AP i ett blogginlägg.

Hur personer som utan tillstånd vistas i ett land ska benämnas är inte bara föremål för debatt i Sverige. Här brukar liknande argument anföras. De som avråder från illegal invandrare anser att människor i sig inte kan vara illegala. I stället talas det ofta om papperslösa. Men även det är ett begrepp som inte vinner gehör i alla läger. Företrädare för Sverigedemokraterna har exempelvis hävdat att papperslös döljer att någon vistas i Sverige utan tillstånd.

AP anser nu att det i nyhetsbyråns alla texter blivit dags att göra sig av med etiketter på människor. AP ska inte längre tala om en person som schizophrenic, utan hellre skriva diagnosed with schizophrenia. Hellre en diagnos än en etikett, alltså. Och samma resonemang tillämpas på illegal immigrant.

Uttrycket ska hädanefter undvikas om det inte förekommer i citat. Bättre är enligt AP att berätta varför en person utan tillstånd befinner sig i landet. Den företeelsen kommer alltjämt att gå under namnet illegal immigration.

EU-kommissionär Cecilia Malmström uppmanar på Twitter EU att följa efter AP:s beslut. I Svenska Dagbladet berättar pressekreteraren Joakim Larsson att EU-dokument ofta översätts felaktigt från svenska. Ett vanligt fel är just att irreguljära migranter översätts till illegala invandrare.

Socialstyrelsen rekommenderar papperslös för personer som befinner sig i Sverige utan lov:

Trots riskerna för sammanblandning med dokumentslös och statslös används här uttrycket papperslös eftersom det också stämmer med det numera vanligaste och internationellt använda språkbruket.

Anders

0 kommentarer

Yngre tror mest på kinesiska. Den som har fyllt 56 år anser däremot att tyska gör större nytta. Men det viktigaste språket i yrkeslivet är engelska. Det visar en undersökning gjord av språkföretaget EF.

Hela 95 procent väljer engelska som ett av de två viktigaste språken att behärska i yrkeslivet. I åldersgruppen 56 till 80 år rankar 97 procent engelska som ett viktigt språk. Den lägsta andelen, 91 procent, finns bland 15- till 22-åringar.

Tyska hamnar på andra plats med 42 procent. Intresset för språket är störst hos dem som har fyllt 56 år, där 51 procent uppger att det tillhör de två viktigaste språken. Samma åsikt har bara 28 procent i gruppen 15 till 22 år.

Trea är spanska med 19 procent följt av franska med 11 procent och kinesiska med 10 procent. Det är framför allt yngre som tror på ökad betydelse för i synnerhet spanska och kinesiska. I gruppen 15 till 22 år väljer 24 procent kinesiska, 23 procent spanska och 14 procent franska. Intresset för kinesiska är lägst hos 36- till 55-åringar. Där rankar bara 5 procent språket som ett av de två viktigaste i yrkeslivet.

Anders

0 kommentarer

Engelsktalande identifierar snabbt grundstenarna i American sign language. De lär sig utan vidare att hålla rätt på både antalet stavelser och att skilja stavelser från morfem. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PSOL One.

Det likhetstecken som ibland sätts mellan språk och tal beskriver forskargruppen som en omedveten men ganska utbredd vanföreställning. För att visa detta lät forskarna en grupp engelsktalande amerikaner observera personer som talar American sign language, ASL, det största teckenspråket i USA och med spridning över hela kontinenten.

Trots att testpersonerna inte var bekanta med ASL sedan tidigare kunde de snabbt utröna några av språkets grundstenar. De lärde sig att se hur många stavelser ASL-talaren tecknade, och kunde snart också skilja på stavelser och morfem, språkets minsta betydelsebärande enheter.

En intressant iakttagelse under studien var att korrekta tecken fick testpersonerna att förstå ASL:s struktur. Men när de fick observera tecken som bröt mot ASL:s struktur drog de inga lärdomar av detta. Trots att testpersonerna inte förstod vad som sades kände de intuitivt att de falska tecknen bröt mot språkets struktur.

Forskarna anser att studien – om någon tvivlat – bevisar att språk har sin grund i lingvistiska principer som är gemensamma för såväl talade som tecknade språk. Det står också klart att kunskaper i ett talat språk ger förutsättningar att snabbt förstå strukturen i ett tecknat språk.

Anders

0 kommentarer

Varenda bokstav ska höras i uttalet av butter och letter. Och skolan slutar inte free fifteen utan three fifteen.

Sacred Heart Primary School i Middlesbrough har skickat ett brev till barnens föräldrar. I brevet uppmanas de att hjälpa till att rätta till elevernas uttal och grammatik. Budskapet från skolans rektor, Carol Walker, är att barnen behöver känna till den vårdade engelskan, rapporterar Gazette Live.

I brevet finns en lista på ord och meningar som skolan anser att barnen behöver träna på. Bland annat anses I dunno felaktigt och eleverna bör i stället säga I don't know, de bör även sluta uttala butter som butta och three som free, och dessutom inte glömma bort hjälpverben utan säga I have seen that i stället för I seen that.

Carol Walker säger till Gazette Live att uppmaningen inte går ut på att tvätta bort alla spår av elevernas dialekt. Däremot anser hon att det är viktigt att barnen inte lämnar skolan utan att känna till det polerade standarduttalet.

Anders

0 kommentarer

Ja till GAYGAY men nej till GAYGUY, ja till ENGLAND men nej till IRAQ, ja till GUNLUV men nej till HVYGUNS, ja till DRBIBLE men nej till BIBLE, ja till S0SEXY1 men nej til MSSEXI, ja till BELLY men nej till UTERUS. Vilka ord och bokstavskombinationer som får användas på registreringsskyltar i Georgia kan förefalla slumpartat. Nu stämmer James Cyrus Gilbert III delstaten för att myndigheterna nobbar såväl GAYGUY som GAYLIB och GAYPWR som registreringsnummer, skriver New York Daily News.

Georgias regelverk för registreringsskyltar säger att svordomar och ord som kan väcka anstöt inte är tilllåtna. Det är inte heller tillåtet med religiösa eller rastisiska budskap.

James Cyrus Gilbert III har fått nobben på inte mindre än tre förslag, GAYGUY, GAYLIB OCH GAYPWR. Samtidigt har myndigheterna godtagit en mängd namn med koppling till religion. Han anser därför att registreringsskyltarna stoppats godtyckligt då flera liknande kombinationer godkänts. Detta innebär i sin tur en kränkning av hans mänskliga rättigheter.

Därför vänder sig James Cyrus Gilbert III till domstol. Målet är, skriver The Atlanta Journal-Constitution, att få rätt till att uttrycka sig själv genom registreringsskylten.

Vicki Lambert, myndigheternas talesperson, säger till tidningen att det är naturligt att det blir en viss variation i besluten då det är tolv olika handläggare som tar ställning till önskemålen. Hon tillbakavisar dock alla anklagelser om att handläggarna medvetet skulle göra skillnad på olika ansökningar.

Här kan du läsa mer om förbjudna svenska registreringsskyltar.

Anders

0 kommentarer

Facebook, finanskris, presidentval och Psy. Det är företeelserna som gett upphov till några av de tolv engelska ord som bäst kännetecknar år 2012. Flera av orden är också på väg in i Collins Dictionary.

Redaktionen för Collins Dictionary har under året fått in över 7 000 förslag på nyord från användarna. Vissa har redan plockats upp i den elektroniska utgåvan av ordboken, andra ord väntar på godkännande medan vissa har fått avslag.

Precis som när det gäller den svenska nyordslistan är det substantiven som dominerar. Och precis som i Sverige är det ofta nya prylar eller företeelser som ger upphov till de nya orden.

De tolv orden redaktionen valt är broga ('yoga för män', en sammansättning av bro och yoga), legbomb (ett uttryck som uppstod under Oscarsgalan där Angelina Jolie anlände i en slitsad klänning där ena benet tittade fram), eurogeddon (armageddon för eurozonen), mummy porn ('mammaporr', efter romanen 50 nyanser av honom), zuckered ('lurad', efter den fiaskoartade börsintroduktionen av Mark Zuckerbergs skapelse Facebook), jubilympics (kombinationen av olympiska spel i London och drottningens jubileum), Romneyshambles (presidentkandidaten Mitt Romney besökte Storbritannien och bjöd på några traditionella grodor), games makers (volontärerna sägs ha skapat stämningen under London-OS), 47 per cent (Mitt Romney hävdade under ett möte att 47 procent av amerikanerna skulle rösta på rivalen Barack Obama eftersom de var bidragsberoende), superstorm (orkanen Sandy skapade stor förödelse i Central- och Nordamerika), Gangnam style (den sydkoreanske rapparen Psy slog tittarrekord på Youtube med sin ironiska låt om självupptagna typer i Gangnam) och fiscal cliff ('budgetstup', den akuta ekonomiska kris som USA stod inför om inte republikaner och demokrater hade kommit överens om statsutgifter och skatter).

Anders

0 kommentarer

En systematisk utrensning av ord med rötterna i engelska kolonier. Eller en välmotiverad gallring på grund av utrymmesbrist. Urvalet i Oxford English Dictionary har plötsligt blivit en stridsfråga.

Ett ord som tar sig in i Oxford English Dictionary har evigt liv, åtminstone inom ordbokens pärmar. Ord som inte längre används behåller sina platser i ordboken, men markeras däremot som utdöda.

Lingvisten och lexikografen Sarah Ogilvie har tidigare arbetat som redaktör för ordboken. I en ny bok, vars innehåll refereras av The Guardian, skriver hon att ett stort antal ord med rötterna i andra engelsktalande länder än Storbritannien systematiskt ströks från ordboken.

Som ansvarig för denna utgallring pekar Sarah Ogilvie ut Robert Burchfield, mångårig redaktör för Oxford English Dictionary. Bland de ord som ströks under hans redaktörskap återfanns bland annat personbeteckningar från amerikansk engelska såväl som namn på indiska buskar.

I de utgallrade orden såg Sarah Ogilvie ett mönster. De härstammade från länder där engelskan visserligen var modersmål för åtminstone delar av befolkningen, men det rörde sig om lågstatusvarieteter utan samma tyngd som brittisk engelska.

Robert Burchfield ses allmänt som den redaktör som förde in den moderna engelskan i Oxford English Dictionary. Detta är enligt Sarah Ogilvie korrekt när det gäller svordomar, men inte när det gäller engelska talad i andra länder. Där hävdar hon att han i stället ratat många ord som snappats upp av tidigare redaktörer.

Robert Burchfield är inte längre i livet. Men redaktören Jesse Sheidlower skriver i The New Yorker att Sarah Ogilvies slutsatser är felaktiga. Robert Burchfield utövade redaktörskap, inte smakdomstol. Och förklaringen till de många strykningarna av ord som samlats i olika band som givits ut parallellt med den ordinarie ordboken var utrymmesbrist.

Anders

1 kommentarer

Facebook blev namnet en nyfödd egyptisk pojke fick förra året sedan presidenten Hosni Mubarak tvingats bort från makten. Sociala medier spelade nämligen en viktig roll under den arabiska våren. I Israel fick en flicka förra året namnet Like – även det efter en funktion på Facebook. I USA har familjen Jameson nu gett sin dotter ett namn där inspirationen också är hämtad från sociala medier: Hashtag.

Hashtaggar används bland annat på Twitter och Instagram. På Twitter används hashtaggar för att markera nyckelord som därmed gör inläggen lättare att hitta för andra som är intresserade av samma ämne. Den som twittrar om grammatik kan exempelvis använda hashtaggen #grammatik.

Men hashtaggar finns inte bara på nätet. Nu finns också Hashtag Jameson hemma hos en amerikansk familj. Flickan föddes enligt People i lördags och väger 3,6 kilo. Om Hashtag en dag så småningom börjar twittra om sig själv skulle hon kunna använda den synnerligen teckensnåla hashtaggen #.

Valet av namn tycks dock inte vara populärt bland Peoples läsare. I skrivande stund kallar 99 procent av de läsare som deltagit i en omröstning namnet Hashtag #Foolish och bara 1 procent #Fun.

Anders

0 kommentarer

En serie av misstag, felbeslut och uselt ledarskap. Ungefär så kan omnishambles översättas, årets ord i brittisk engelska enligt Oxford Dictionairies. Till årets nykomling i amerikansk engelska utsågs verbet gif.

Samtidigt som den ekonomiska krisen fortsätter att pressa europeiska skattebetalare – och generera nyord som Eurogeddon och Grexit – var det in i det sista oklart om London skulle lyckas arrangera sommarens olympiska spel och därmed få utöva verben medal och podium. Sådana monumentala misslyckaden kan betecknas som omnishambles. När den amerikanske presidentkandidaten Mitt Romney dömde ut Storbritanniens arrangemang av sommar-OS sågades hans uttalande i sin tur som Romneyshambles.

Fiona McPherson, en av de lexikografer som ingår i Oxford Dictionairies jury, skriver i ett blogginlägg att valet föll på omnishambles eftersom ordet representerar många av 2012 års tongivande händelser. 

I amerikansk engelska blir vinnaren gif, graphics interchange format, en på internet populär sysselsättning som går ut på att med hjälp av tekniken skapa korta filmklipp. Gif har nyligen gjort språkresan från substantiv till verb (to gif), något som enligt den amerikanska juryn gör ordet särskilt lämpligt att prisa.

Anders

0 kommentarer
Från 400-talets roe till våra dagars Twittersphere. Lingvisten David Crystal har utsett engelskans genom tiderna viktigaste ord. Där återfinns det första belagda ordet, förkortningar, lånord, grammatiska förändringar, stavningsstrider och andra företeelser som bidragit till att forma dagens engelska, skriver Daily Mail.
 
Sommaren 1929 gjorde arkeologer en häpnadsväckande upptäckt vid utgrävningar av en romersk bosättning nära Norwich. I en hög med ben tillhörande får återfanns också ett ben tillhörande ett rådjur. Med hjälp av runor hade någon karvat in raihan på benet, vilket betyder just att benet kom från ett rådjur. Benet har daterats till 400-talet, och utgör det första kända belägget för ett engelskt ord.
 
Roe är också först på lingvisten David Crystals lista. De hundra viktigaste orden sträcker sig till våra dagar och ord som Twittersphere, unfriend, chillax, sudoku och muggle. Vissa har David Crystal valt för att de förebådar nya tider och språkförändringar, andra för att de symboliserar ett oväntat ursprung.
 
Hela listan på de enligt David Crystal hundra mest inflytelserika orden finns hos Daily Mail.
 
Anders
0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - engelska