Science ('vetenskap') är det engelska ord som bäst beskriver 2013. Internetsökningarna på ordet ökade under året med hela 176 procent hos ordboksförlaget Merriam-Webster, som också står bakom utnämningen.

Varje år görs över en miljard sökningar i Merriam-Websters ordböcker. Många av de vanligaste sökningarna var under 2013 abstrakta substantiv. Trenden går igen från de senaste åren där bland annat ideologier och koncept som socialism, capitalism och austerity ('åtstramningspolitik') utsetts till årets ord.

Merriam-Webster uppger i ett pressmeddelande att det ofta är ord som befinner sig i skuggan av de hetaste rubrikerna som söks mest. En förklaring till uppsvinget för science under 2013 tros vara debatter om bland annat klimat och utbildning, men också filosofiska diskussioner om vilka frågor vetenskapen kan besvara.

Ökningen för cognitive tros ha sitt ursprung i många uppmärksammade skador inom ishockey och amerikansk fotboll. Både rapport och communication är ord som har förekommit i rapporteringen om myndigheten NSA:s övervakning och avlyssning av både amerikanska medborgare och utlänningar. Bägge orden används också flitigt av arbetssökande när de skriver meritförteckningar. Skälet till att niche klättrar sägs vara att det är ett ord där många är osäkra på uttalet.

Anders

0 kommentarer

Twerk är ordet som Times läsare helst vill bannlysa från det engelska språket. Verbet säkrade i den nätbaserade omröstningen med god marginal segern före hashtag, selfie och swagger.

Sällan har ett framträdande blivit så omdiskuterat som Miley Cyrus gästspel på sommarens MTV-gala. Tonårsidolen twerkade, en dans som enligt Fredrik Strage i Dagens Nyheter går ut på att "skaka sin stjärt tills skinkorna tycks upphäva gravitationen". Debatten efteråt handlade bland annat om exploatering av kvinnokroppen och av minoritetskulturer.

Twerk har förekommit i engelskan sedan 1990-talet, men Miley Cyrus tog inom loppet av fem minuter ordet från gatorna till tv-soffor och köksbord. Framträdandet gjorde inte bara avtryck i det engelska språket. Även i svenskan sköt användningen av twerka i höjden efter att tidigare bara ha förekommit sporadiskt på nätet.

Ordet må ha fått stor spridning, men alla är inte förtjusta i twerk. Hela 26,67 procent av Times läsare håller twerk som den språkliga färsking som de helst vill bannlysa från engelskan.

På andra plats, med 12,62 procent av rösterna, hamnade hashtag. Time är noga att påpeka att det inte är den hashtag som förekommer i sociala medier som är måltavla för missnöjet. Det är i stället när ordet dyker upp i samtal. Ett sådant tillfälle uppmärksammades även i Sverige under året. I finalen av Eurovisionsschlagerfestivalen lämnade Eric Saade över ordet till programledaren Petra Mede genom att säga "Back to you, Petra. Hashtag milf".

Trea blev selfie, ett självporträtt som sprids genom sociala medier, med 8,46 procent av rösterna. På svenska används utöver selfie även egobild och självis med samma betydelse.

Andra ord som många ansåg gjort sitt i engelskan var swagger, epic fail, och because. Engelskans because används i sociala medier på samma sätt som svenskans på grund av. The Atlantic listar exempel som Skipping lunch today because sleep ('Hoppar över lunch i dag på grund av sömn'). Några svenska exempel är "Väntar på hissen. Pga lat." och "Lernström vill jag mest nypa i kinden pga söt."

Förra året fick yolo den föga smickrande titeln som det ord som flest Time-läsare ville bannlysa. "Vad betyder swag?" och "vad betyder yolo?" var för övrigt tvåa och trea på topplistan över årets Google-sökningar som började med vad.

Anders

Foto: Tyrone Lebon/RCA Records

0 kommentarer

Stigande intonation inte bara i frågor utan också i påståenden är ett av de drag som kännetecknar Valleyspeak, en sociolekt med rötterna i San Fernando Valley i Kalifornien. Valleyspeak förknippas med Valley girls, unga kvinnor från södra Kalifornien – men en amerikansk studie visar att unga män i regionen använder samma intonation.

Valleyspeak förekommer ofta inom populärkulturen. Eftersom många inte hör någon skillnad mellan intonationen i frågor och påståenden har det skapat en stereotyp av Valleyspeak-talaren som ytlig, osäker och måttligt begåvad. Stereotypen dyker bland annat upp i filmer som Clueless och Wayne's World.

En studie utförd av lingvister vid University of California i San Diego visar inte bara att även män använder stigande intonation i påståenden. Det finns i Valleyspeak dessutom en tydlig skillnad i intonationen mellan påståenden och frågor – men det är inte alla utomstående som uppfattar den.

I studien ingick män och kvinnor i åldern 18 till 22 år, samtliga födda och uppväxta i södra Kalifornien. För att undersöka deras intonation fick de bland annat ge vägbeskrivningar och återberätta händelser från ett tv-program.

Den stigande intonationen fanns inte bara hos kvinnorna utan även hos männen. Den kunde heller inte kopplas till en viss socioekonomisk status, etnicitet eller språkmiljö. Samtliga testpersoner använde den intonation som kännetecknar Valleyspeak.

Forskarna anser att studien slår hål på myten om att Valleyspeak – med stigande intonation även i påståenden – signalerar osäkerhet. I påståenden börjar stigningen alltid betydligt senare än i frågor. Den som är uppvuxen i södra Kalifornien känner igen skillnaden, men för personer som inte är bekanta med Valleyspeak är skillnaden så subtil att de ofta missar den och därför tror att den som talar inte gör skillnad mellan frågor och påståenden.

Studien presenterades vid Acoustical Society of Americas höstkonferens.

Anders

0 kommentarer

Både familjen Obama och påven Franciskus har gjort det. Tagit en selfie som sedan hamnat på nätet. Ordet är belagt sedan 2002, men en ökad användning på hela 17 000 procent under året gör att Oxford Dictionaries utser selfie till årets engelska ord.

Självporträtt är inget nytt fenomen. Selfien är dock en speciell typ av självporträtt. Oxford Dictionaries definierar selfie som 'fotografi taget på en själv med en smartmobil eller webbkamera som lagts ut på sociala medier'.

Det tidigaste belägget är från ett australiensiskt nätforum. En användare berättade den 13 september 2002 om skador som han dokumenterat på egen hand:

Um, drunk at a mates 21st, I tripped ofer [sic] and landed lip first (with front teeth coming a very close second) on a set of steps. I had a hole about 1cm long right through my bottom lip. And sorry about the focus, it was a selfie.

Oxford Dictionaries berättar att även stavningen selfy förekommer, men att selfie är den vedertagna stavningen. Den stavningen understryker också att ordet har sitt ursprung i australiensisk engelska, där det finns något av en förkärlek just för ändelsen -ie som barbie för barbecue och firie för firefighter.

På sajter som Flickr började taggen #selfie att spridas under 2004. Sedan dess har användningen ökat kraftigt för att explodera under det senaste året.

Selfie har dessutom gett upphov till bland annat helfie ('selfie med fokus på håret'), drelfie ('berusad selfie') och welfie ('träningsselfie').

Juryn var enig i sitt beslut. Andra kandidater var bland annat twerk ('dansa genom att skaka rumpan intensivt'), binge-watch ('serietitta') och schmeat ('syntetiskt kött').

Selfie har under året också blivit relativt vanligt i svenskan. Ibland förekommer också försvenskningen självis.

Anders

Foto: Istockphoto

2 kommentarer

Öresundsbron ökade utbytet mellan Sverige och Danmark. Men bron tycks inte ha fått språkförståelsen att förbättras. Tvärtom. Nio av tio skånska gymnasieelever anser att danskan är svår att förstå. Och fyra av tio väljer att prata engelska när de reser över sundet, skriver Sydsvenskan.

Mari Bacquin och Robert Zola Christensen, språkforskare vid Lunds universitet, har undersökt språkförståelsen på bägge sidor sundet. I studien deltog totalt 446 gymnasieelever från skolor i Malmö och Köpenhamn.

Svenskarna besöker Danmark oftare än danskarna besöker Sverige. Svenskarna är också mer intresserade av att arbeta, leva och plugga i grannlandet. Men det är även svenskarna som har det tuffast med grannspråket. Hela 89 procent tycker att det är svårt att förstå danska. På besök i Danmark väljer därför 42 procent att använda engelska.

När danskarna tar en tur över sundet är det bara 13 procent som föredrar engelska. Av de tillfrågade gymnasieeleverna uppger 42 procent att det är svårt att förstå svenska.

Robert Zola Christensen och Mari Bacquin anser att 2010-talet kan gå till historien som det årtionde då svenskar och danskar slutade att förstå varandra. Trots bron har kontaktytorna, som tv-program, blivit färre. Robert Zola Christensen säger i Sydsvenskan att en attitydförändring skulle kunna förbättra situationen:

Vi måste skala bort det normativa tänkandet om hur det "borde" vara och börja se danskan som ett främmande språk – men ett språk som är lätt att lära sig.

Mari Bacquin och Robert Zola Christensen chattade även med Sydsvenskans läsare – om bland annat dialekter, grammatik och lånord.

Anders

2 kommentarer

Olivia, Emily, William och Ethan är namn som just nu är heta i engelskspråkiga länder. Alla fyra hamnade förra året på topp tio i USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Mest gemensamt har Australien och Nya Zeeland.

Språktidningen har tittat närmare på namnstatistik för 2012 i fyra länder där engelska är det klart största språket. Isabelle och Isabella respektive Sophie och Sophia har i sammanställningen räknats som varianter på samma namn.

Australien och Nya Zeeland har mest gemensamt när det gäller populära pojk- och flicknamn. Under 2012 återfanns hela fjorton av de vanligaste namnen för nyfödda – åtta flicknamn och sex pojknamn – på grannländernas tio i topp. Australien delade dessutom tretton namn med Storbritannien men bara åtta med USA, vilket var den lägsta gemensamma siffran.

Även Storbritannien och USA hade sammanlagt åtta gemensamma namn av totalt tjugo på de två listorna.

Och fyra namn tog sig alltså in på topp tio i alla fyra länder. Olivia toppade listan i Nya Zeeland, var trea i Australien, fyra i USA och sjua i Storbritannien. Emily var trea i både Nya Zeeland och Storbritannien och sexa i både Australien och USA. William kom på andra plats i Australien, tredje i Nya Zeeland, femte i USA och tionde i Storbritannien. Ethan placerade sig som trea i USA, fyra i Australien, åtta i Storbritannien och nia i Nya Zeeland.

Anders

0 kommentarer

Män beskriver egna och andra mäns fyllor närmast som spritorgier. Kvinnor beskriver däremot egna och andra kvinnors fyllor som lätt berusning. Valet av ord kan också påverka alkoholkonsumtionen, skriver amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

I undersökningen deltog 145 amerikanska studenter. De fick i studien skildra egna och andras attityder till alkohol. Oavsett graden av berusning använde kvinnor och män helt olika ord för att beskriva situationen.

Män väljer trots litet alkoholintag ord som hammered och wasted för att skildra berusningen. Även män som bara druckit något glas deklarerar gärna att de är stupfulla.

För kvinnor är situationen den omvända. Trots att de är rejält alkoholpåverkade föredrar kvinnor i regel att tona ned graden av berusning genom att använda ord som buzzed och tipsy.

Valet av ord återspeglar enligt forskarna synen på mäns och kvinnors drickande. Män löper i samhället mindre risk än kvinnor att utsättas för moraliska pekpinnar om alkoholkonsumtionen. En rejäl fylla kan till och med betraktas som manligt vilket gör att det är närmast fritt fram för män att överdriva berusningsgraden. En kvinna som dricker måttligt riskerar däremot lägre social status än en kvinna som bara dricker alkoholfritt.

Forskarna anser att språket kan påverka drickandet. Den som enbart ser sig som buzzed riskerar att fortsätta dricka eftersom den påstådda berusningsgraden är låg. Den som betraktar sig som wasted har redan accepterat rejäl berusning som ett normalt och socialt accepterat tillstånd – en syn på alkohol som kan vara farlig.

Anders

1 kommentarer

Yolo (en akronym för you only live once) och Gangnam style var enligt Times läsare de engelska ord typiska för år 2012 som de helst vill se försvinna i år. Andra ofavoriter var bland annat fiscal cliff ('budgetstup'), adorkable (en sammansmältning av dork och adorable) och amazeballs (för den som tycker att amazing inte räcker till).

Än så länge tycks läsarnas önskemål inte haft någon större effekt. Psys Gangnam style hörs visserligen inte lika ofta men komediserien New Girl, där huvudrollsinnehavaren Zooey Deschanel i marknadsföringen beskrivits som simply adorkable, går snart in på sin tredje säsong. Och varken i skrift eller tal finns det något som tyder på att yolo, amazeballs eller några av de andra hatorden skulle vara på väg bort.

Men hur står det till i svenskan? Finns det några modeord som du skulle vilja bli kvitt för gott? Kommentera gärna!

Anders

Foto: Fox

10 kommentarer

Jaleesa Martin vände sig till domstol för att lösa tvisten om sju månader gamla sonen Messiah Deshawns efternamn. I stället blev han av med ena förnamnet. Domaren Lu Ann Ballew motiverade beslutet med Messiah är en titel som bara kan ges till en person: Jesus Kristus.

I januari i år fick Jaleesa Martins barn Micah och Mason en lillebror. Tillsammans med pappan kom hon överens om förnamnen Messiah Deshawn. Föräldrarna kunde däremot inte komma överens om efternamnet. Valet stod mellan moderns Martin och faderns McCullough.

Besöket hos domstolen i Cocke County, Tennessee, fick dock en oväntad utgång. Domaren Lu Ann Ballew kom visserligen fram till att pojken skulle bära bägge föräldrarnas efternamn. Men mot föräldrarnas vilja strök hon även Messiah och beslutade att pojken skulle heta Martin DeShawn McCullough.

Lu Ann Ballew motiverade för WBIR beslutet med att det var bäst för pojken. Med många kristna i samhället skulle namnet Messiah kunna ställa till problem:

Ordet Messiah är en titel och det är en titel som bara har förtjänats av en person, och den personen är Jesus Kristus.

Jaleesa Martin beskrev beskedet som en chock. Men hon har överklagat beslutet som kommer att prövas den 17 september. Under tiden tänker hon fortsätta kalla pojken Messiah.

Messiah är enligt Los Angeles Times ett av de snabbast klättrande pojknamnen i USA. Förra året hamnade det på plats 387 av de vanligaste pojknamnen.

Anders

0 kommentarer

Bingo! skrek Austin Whaley när han smet in i bingohallen i Covington. Men den 18-årige skämtaren hade inte ens en bricka och än mindre bingo. Spelarna såg inte alls det lustiga i tilltaget. Austin Whaley förbjuds nu att säga ordet bingo under de närmaste sex månaderna, rapporterar Cincinnati Enquirer.

Med drygt 40 000 invånare är Covington den femte största staden i delstaten Kentucky på USA:s östkust. Hur stor andel av befolkningen som spelar bingo är inte känt, men det tycks som att många tar tidsfördrivet på stort allvar. Det fick nyligen 18-årige Austin Whaley erfara.

Tillsammans med några kamrater besökte han den 9 februari i år en bingohall i Covington. Austin Whiley skrek Bingo! varpå några minuters förvirring utbröt. Det visade sig snart att han bara skämtat med spelarna. Men skämtet föll inte i god jord.

Spelarnas besvikelse övergick snart till ilska. Många svor och skrek åt 18-åringens tilltag. Eftersom Austin Whaley inte bara störde och fördröjde spelet, utan också vägrade att be om ursäkt gjordes en polisanmälan. Polisen Richard Webster förklarade i Cincinnati Enquirer att 18-åringens beteende var oacceptabelt:

Precis som du inte kan springa in i en sal och skrika Det brinner! när det inte brinner, kan du inte springa in i en fullsatt bingohall och skrika Bingo! när ingen har det.

Austin Whaley, som tidigare är ostraffad, slapp åtminstone böter och fängelse. I rätten utdelade domaren Douglas Grothaus i stället ett annorlunda straff. I sex månader får han inte säga ordet bingo. Hur myndigheterna ska kontrollera att 18-åringen efterlever bingoförbudet förtäljer inte historien.

Anders

2 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - engelska