Varför är inlånade svordomar som fuck och shit inte lika laddade i svenskan som i engelskan? Hur kommer det sig att att vi reagerar olika starkt på svordomar? Och hur anpassas engelska svordomar till svenskan?

I det tionde avsnittet av Språktidningens podd samtalar chefredaktören Anders Svensson samtalar med Kristy Beers Fägersten, professor i engelska vid Södertörns högskola, om engelska svordomar i svenskan.

Du hittar podden hos Apple, Spotify, Acast, Soundcloud och Youtube.

Om du vill stödja podden ekonomiskt kan du skicka ett bidrag genom Swish till 123 157 9937.

Anders

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

 

0 kommentarer

I nya numret av Språktidningen skriver Jennie Spetz, utredare på Språkrådet, om Stefan Löfvens val av språk i EU. Bakgrunden är det tal han höll i EU-parlamentet i maj i år. Talet skrevs på engelska och det fanns ingen svensk översättning.

Språkförsvaret anmälde därför Regeringskansliet till Justitieombudsmannen, JO, för brott mot språklagen. JO ansåg dock inte att statsministerns val av engelska inte var skäl att utfärda kritik. Läs mer om hur språklagen fungerar i praktiken i Språktidningen 8/2019.

Men borde Stefan Löfven ha talat svenska i stället? Eller gjorde han rätt som föredrog engelska? Rösta här intill!

Anders

Illustration: Emma Hanquist

12 kommentarer

Att uppmana någon att återvända till hemlandet är inte längre tillåtet. Det är heller inte tillåtet att kräva att någon ska tala engelska. Dessutom är det numera förbjudet att använda illegal alien när syftet är nedsättande. Det är några av nyheterna i riktlinjer som klubbats i New York City.

Den som bryter mot det nya regelverket riskerar böter på upp till 25 000 dollar. Det har tagits fram av stadens kommission för mänskliga rättigheter. Reglerna gäller bland annat arbetsgivare, hyresvärdar samt hotell och andra övernattningsställen.

Kommissionen beskriver New York som en av världens mest språkrika städer. En dryg tredjedel av invånarna är födda utomlands. Och var sjätte invånare är inte amerikansk medborgare. Därför anser kommissionen att det är viktigt att det finns tydliga regler för att motverka diskriminering.

Flera av punkterna i de nya riktlinjerna handlar om språk. Det är inte längre tillåtet att uppmana någon som talar ett annat språk än engelska att byta till engelska eller att ”återvända till ditt hemland”. Och det är heller inte tillåtet att försöka förhindra någon att tala ett annat språk än engelska med hänvisning till att språkvalet kan störa andra personer.

Dessutom är det nu förbjudet att använda illegal alien – ett begrepp som används om en person som saknar amerikanskt medborgarskap men som utan tillstånd ändå uppehåller sig i USA – när syftet är att kränka, förnedra eller trakassera. I regelverket finns också ett uttryckligt förbud mot att diskriminera personer på grund av bristande kunskaper i engelska.

Anders

Foto: Pixabay

1 kommentarer

Air Canada tvingas betala 21 000 kanadensiska dollar till ett fransktalande par i Ottawa. Flygbolaget fälls bland annat för att texten på flera franskspråkiga skyltar är mindre än texten på engelskspråkiga skyltar.

För tre år sedan vände sig paret till Commissioner of Official Languages, den kommissionär som har i uppgift att se till så att den lagstadgade tvåspråkigheten värnas. Efter en flygresa hade de 22 olika klagomål på Air Canada.

Paret ansåg att Air Canada inte behandlade franska och engelska lika. De vände sig bland annat mot att utropet i samband med ombordstigningen var mer utförligt på engelska än på franska. Texten på den skylt ombord som pekade mot utgången var ett annat problem. Där stod franska sortie i mindre grad än engelska exit. Bredvid dörrarna var texten avis mindre än warning. På säkerhetsbältet fanns bara instruktionen lift, men ingen text alls på franska.

De hävdade att Air Canada systematiskt bröt mot språklagen. I rätten medgav flygbolaget vissa brister men ansåg att paret tolkade lagtexten för bokstavligt. Air Canada uppgav att såväl engelsk- som fransktalande fick tillräcklig information. I vissa fall kunde dock informationen på engelska vara något mer utförlig. Flygbolaget ansåg inte att det i sig inte utgjorde något lagbrott.

Federal Court ger paret rätt. Air Canada ska alltså betala 21 000 kanadensiska dollar till paret. Flygbolaget ska också åtgärda bristerna så att engelska och franska behandlas likvärdigt.

Det är inte första gången som samma par drar Air Canada inför domstol. För fem år sedan fastslog Kanadas högsta domstol att deras rättigheter kränktes under en internationell flygning. Den gav dock inte paret rätt till det skadestånd på 12 000 kanadensiska dollar som de krävde.

Klagomålet gällde då en beställning av dricka. De bad om en Seven Up men fick en Sprite. Paret hävdade att språkförbistringen var skälet till misstaget. Den gången fick de nöja sig med en ursäkt från Air Canada som kompensation.

Här kan du läsa domen från Federal Court i sin helhet.

Anders

Foto: Pixabay

1 kommentarer

Att Fuct kan uttalas som ett ord som kan väcka anstöt spelar ingen roll. Det fastslår USA:s högsta domstol. Erik Brunetti kan nu registrera Fuct som ett varumärke – och kan också börja ge sig ut på jakt efter pirattillverkade kopior.

Modeföretaget Fuct grundades i Los Angeles 1990. Under de första åren gjorde sig Fuct ett namn inte minst bland skejtare. När grundaren Erik Brunetti fick frågor om namnet svarade han att Fuct var en bokstavsförkortning för Friends u can’t trust.

I takt med att Fucts popularitet växte började det också dyka upp piratkopior. Erik Brunetti ansökte 2011 om att få registrera varumärket Fuct. Då stoppades han med hänvisning till varumärkeslagen som säger att omoraliska och anstötliga kan underkännas.

Sedan dess har kampen om Fuct vandrat steg för steg genom det amerikanska rättssystemet. Nyligen satte USA:s högsta domstol ned foten i frågan. Sex av nio domare ansåg att tolkningen av varumärkeslagen i det här fallet inkräktade på den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Att myndigheter uppfattar ett ord som anstötligt är inte tillräckliga skäl för att blockera en varumärkesregistrering.

Elena Kagan, en av de domare som gick på Erik Brunettis linje, skrev i domslutet att tanken med namnet var att det skulle uttalas bokstav för bokstav: F-U-C-T. Men hon konstaterade också att den som utläste namnet som ett enda ord knappast var ensam.

Beslutet innebär att de formella hindren för varumärkesregistreringen är undanröjda. Erik Brunetti kan nu registrera Fuct och därefter ge sig ut på jakt efter piratkopior – samt fortsätta väcka anstöt i godan ro.

Här kan du läsa domslutet.

Anders

Foto: Pixabay

1 kommentarer

Ofta är Googles översättningar riktigt bra. Men i vissa fall kan felöversättningar äventyra hälsan. Det fastslår forskare vid University of California efter att ha studerat ordinationer och instruktioner från läkare till patienter.

Forskarna har undersökt hur Google översätter de rekommendationer av olika slag som patienter får med sig hem när de skrivs ut från akuten. De översatte med Googles hjälp engelska texter till spanska och kinesiska. Därefter granskade de översättningarnas kvalitet.

Kvaliteten var enligt forskarna på det stora hela ganska god. Träffsäkerheten för spanska var 92 procent och för kinesiska 81 procent. Men de anser att Googles översättningar bör användas ”varsamt” inom vården. Ibland görs det i maskinöversättningen misstag som kan få direkt hälsofarliga konsekvenser.

Det var 8 procent av översättningarna från engelska till kinesiska som innehöll fel som riskerade att äventyra patienternas hälsa. Så allvarliga brister fanns i 2 procent av översättningarna till spanska.

Många gånger var det flertydiga ord och flerordsuttryck som ställde till det. Hold the kidney medicine betyder att patienten ska sluta ta njurläkemedlet – medan Google på spanska rekommenderar patienten att behålla det. Och att skip a meal översätts på kinesiska till att patienten bör göra ett bokstavligt hopp över måltiden i stället för att bildligt hoppa över den.

Ett annat skäl till att maskinöversättningar ibland hamnar snett är komplicerad meningsbyggnad. Många av misstagen skulle enligt forskarna kunna undvikas om läkarnas instruktioner till patienterna var lättare att läsa.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Inom kort väntas Storbritannien lämna EU. I skrivande stund är det oklart om utträdet som planerat sker den 29 mars eller om det senareläggs. Enligt CNN kommer premiärminister Theresa May begära en kortare frist för att Storbritannien inte ska behöva lämna unionen utan något avtal.

I Språktidningen 3/2019, som delas ut till prenumeranter under denna vecka och finns i butik i nästa vecka, skriver Mats Almegård om hur engelskans status kan påverkas av brexit. Jean-Claude Juncker, ordförande för Europeiska kommissionen, sade tidigare att språkets ställning i Europa var på väg att försvagas. Senare hävdade han att han bara skämtat.

De språkvetare som Mats Almegård talat med tror dock inte på några dramatiska förändringar i direkt anslutning till utträdet. Däremot kan olika typer av förändringar ske på längre sikt.

Hur tror du att engelskans status påverkas av brexit? Kommer språkets ställning att förstärkas, försämras eller förbli oförändrat? Rösta här intill!

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Single-use är årets engelska ord enligt Collins Dictionaries. Klimatdebatten gör ett tydligt avtryck även bland de övriga kandidatorden. Där finns också det svenska lånet plogging.

I takt med att årsskiftet närmar sig kommer en strid ström av nyordslistor och årets ord-utnämningar från bland annat ordboksredaktioner. Nyligen utsåg Oxford Dictionaries toxic till 2018 års ord.

Collins Dictionaries val faller i år på single-use. Under året har inte minst konsumtionen av plast diskuterats. På olika håll i världen görs det försök att minska användningen av plastpåsar. Handlare går i vissa fall så långt att de slutar sälja engångsartiklar av plast. Och inom EU finns planer på ett förbud mot engångsartiklar som sugrör, bomullspinnar, bestick och tallrikar.

Av de tio kandidaterna återspeglade ytterligare två den pågående klimatdebatten: vegan och plogging. Plogga (’jogga samtidigt som man plockar skräp, oftast i grupp’) fanns förra året med på Språktidningens och Språkrådets nyordlista. Verbet är ett teleskopord bildat till plocka och jogga.

De övriga kandidaterna var backstop, floss, gammon, gaslight, MeToo, VAR och whitewash.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Sökningarna på ordet ökade med 45 procent under 2018. Och det återspeglade det år som snart gått. Därför valde Oxford Dictionaries toxic, ’giftig’, till årets ord.

När Oxford Dictionaries utser årets ord är redaktionen ute efter ord som på något sätt speglar samtiden. I år föll alltså valet på toxic. Ett skäl är att ordet använts på så många olika sätt.

Oxford Dictionaries har bland annat undersökt kollokationer, i det här fallet de sammanhang där toxic förekommer. Vanligast är toxic chemical. Därefter följer toxic masculinity, toxic substance, toxic gas, toxic environment, toxic relationship, toxic culture, toxic waste, toxic algae och toxic air.

Adjektivet toxic lånades in i engelskan under 1600-talet. Ursprunget är grekiskans toxikon. Till engelskan kom ordet via latinets toxicum och franskans toxique.

Övriga kandidater var big dick energy, cakeism, gamon, gaslighting, incel, orbiting, overtourism och techlash.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Hittills har Land’s End kunnat skrivas på tre olika sätt. Men i samband med en förändring av valkretsar har politiker i Cornwall nu bestämt sig. Hädanefter ska ortnamnet skrivas med apostrof.

Land’s End är det brittiska fastlandets västliga punkt. Hit kommer varje år stora mängder turister för att bland annat beskåda klippformationerna.

Men hur ortnamnet egentligen ska skrivas har länge varit omdiskuterat. Tre olika varianter förekommer: Land’s End, Lands’ End och Lands End.

Politiker i Cornwall har nu beslutat att det är skrivsättet Land’s End som gäller. Förslaget kom från Sue James, som representerar valkretsen St Just in Penwith. Under arbetet med förslaget konsulterade hon en historiker som rekommenderade skrivsättet Land’s End.

Frågan blev aktuell i samband med en förändring av valkretsar. Antalet ledamöter i den beslutande församlingen i Cornwall ska 2021 bantas från dagens 123 till 87. En av de nya valkretsarna får alltså namnet Land’s End. Beslutet om att införa ett standardiserat skrivsätt var enhälligt.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - engelska