Tre av fyra svenskar säger ja till att införa språktester för medborgarskap. Bara en av tio ogillar förslaget. Det visar en opinionsundersökning utförd av You Gov på uppdrag av Metro.

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna fick Liberalerna igenom kravet på språktester i svenska för medborgarskap. Exakt hur provet ska utformas är inte klart. Inte heller är det klart när det kommer att tas i bruk.

Många forskare är kritiska till förslaget. Det finns nämligen inga vetenskapliga belägg för att språktester i sig skulle gynna integrationen. Politiker som vill införa språktester talar i stället ofta om kunskaper i svenska som ett sätt att uppvärdera medborgarskapet.

Planerna på språktest för medborgarskap har ett brett stöd. Hela 52,48 procent är mycket positiva till förslaget. Ytterligare 22,77 procent är ganska positiva. Tre av fyra gillar alltså punkten om språktester i januariavtalet.

Bara 2,97 procent uppger att de är mycket negativa till förslaget medan 5,94 procent svarar att de är ganska negativa.

Vidare är det 11,88 procent som säger att de varken är positiva eller negativa till språktester. Resterande 3,96 procent har ingen åsikt i frågan.

Anders

Foto: Pixabay

1 kommentarer

Språkkrav för medborgarskap ingår i den uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som presenterades i eftermiddags. Kravet ska ”stärka medborgarskapets status”.

För en stund sedan presenterades det sakpolitiska program som är tänkt att utgöra grunden för en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Uppgörelsen innebär att Liberalerna och Centerpartiet släpper fram Stefan Löfven som statsminister.

Under valrörelsen argumenterade Liberalerna för språktester för medborgarskap. Socialdemokraterna ville i stället införa språkplikt. Förslaget gick ut på att den som skolkade från sfi också skulle mista rätten till försörjningsstöd. Miljöpartiet och Centerpartiet ville då inte införa språkkrav för medborgarskap.

Men nu ser det alltså ut som att något slags språktester kommer att införas – något som tveklöst kommer att betraktas som en politisk seger för Liberalerna som drivit frågan sedan 2002. I dokumentet talas det om ”språkkrav för medborgarskap”. Exakt hur testerna ska se ut framgår inte:

Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former.

Språktidningen rapporterade i 6/2018 att det inte finns några vetenskapliga bevis för att språktester i sig skulle leda till bättre integration.

Anders

14 kommentarer

Språktester för medborgarskap är en av de hetaste frågorna inför riksdagsvalet den 9 september. I en artikel i Språktidningen 6/2018, som börjar delas ut den 13 augusti, skildras debatten om språktester i svenska. Även om allt fler politiker förespråkar språktester finns det ingen forskning som säger att testerna i sig skulle leda till bättre integration. I stället är det i artikeln flera forskare som efterlyser mer resurser till undervisning i svenska.

Ett av de länder som nämns i artikeln är Island. Där infördes språktester för medborgarskap 2009.

Inför beslutet var det två typer av argument som dominerade i debatten. Ari Páll Kristinsson, professor i isländska vid Háskóli Íslands, skriver i boken Málheimar – sitthvað um málstefnu og málnotkun att språkkrav från politiskt håll dels sågs som ett verktyg för att bevara det isländska språket och att säkerställa att det även i framtiden används i kommunikation mellan invånarna, dels betraktades språkkrav som ett sätt att understryka isländskans betydelse för integrationen och som en garant för att invandrare inte skulle utnyttjas på arbetsmarknaden för att de inte kände till sina rättigheter.

De två första åren var det omkring 800 personer som gjorde provet. Det var 94 procent som fick godkänt. Sedan dess har andelen som klarar provet sjunkit något.

Testet ges två gånger om året i flera städer. Att göra provet kostar 25 000 isländska kronor (cirka 2 100 svenska kronor). Den som inte klarar provet kan skriva det igen. Ett godkänt resultat är nödvändigt för medborgarskap. Det görs dock undantag för till exempel personer som har fyllt 65 år och som har bott i landet i minst sju år. Det går också att vända sig till alltinget, den isländska riksdagen, och få medborgarskapet beviljat genom ett politiskt beslut.

För att klara provet krävs grundläggande kunskaper i isländska. De flesta som gör testet har 240 timmars undervisning i isländska bakom sig. I provet ingår fyra delar: läsförståelse, hörförståelse, skrivförmåga och talförmåga. Svårighetsgraden är den lägsta, A1, enligt Europarådets nivåskala. I Sverige vill till exempel Moderaterna att nivån i ett svenskt språktest ska vara minst A2, vilket alltså betyder ett något svårare prov än det som ges på Island.

Här följer ett exempel på hur provet i läsförståelse kan se ut samt översättning till svenska och facit:

María er frá Spáni. Hún á heima á Íslandi. Hún er búin að vera á Íslandi í tólf ár. María á íslenskan mann sem heitir Finnur. Þau eiga þrjú börn. Dóttir þeirra heitir Soffía og er tíu ára. Synir þeirra heita Tómas, átta ára og Jón, sex ára.

María er að vinna. Hún er að vinna á heimili fyrir gamalt fólk. María vinnur kvöldvaktir. Hún þarf að vakna klukkan hálf sjö. María vekur börnin sín klukkan sjö og gefur þeim morgunmat.

Hún fer í vinnuna klukkan þrjú. Hún vinnur stundum um helgar. Hún hefur stundum frí virka daga.

Í gær var sunnudagur. María var að vinna.

Hún á frí í dag, mánudag. Núna er klukkan 10 og María er úti að ganga. Hún ætlar að versla seinna í dag í Smáralind. Hún ætlar að fara á bíó í kvöld með Finni, manni sínum. María saknar Spánar en finnst ágætt að vera á Íslandi.

1. Hvaðan er María? Hún er frá ...

A. Ítalíu

B. Írlandi

C. Spáni

D. Svíþjóð

2. Hvað hefur María verið lengi á Íslandi?

A. 10 ár

B. 12 ár

C. 15 ár

D. 20 ár

3. Hvað heitir maðurinn hennar Maríu? Hann heitir ...

A. Finnur

B. Jón

C. Tómas

4. Hvað á María mörg börn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. Hvað eru strákarnir hennar Maríu gamlir?

A. 6 og 8 ára

B. 6 og 10 ára

C. 8 og 10 ára

6. Hvar vinnur María? María vinnur ...

A. á elliheimili

B. á leikskóla

C. á sjúkrahúsi

D. í skóbúð

7. Hvenær vaknar María? Klukkan ...

A. 3

B. 6:30

C. 7:30

D. 10

8. Hvenær fer María í vinnuna? Klukkan ...

A. 2:30

B. 3

C. 3:30

9. Hvað er María að gera núna? Hún er í ...

A. bíó

B. göngutúr

C. Smáralind

D. sundi

10. Hvað ætlar María að gera í kvöld? Hún ætlar að fara í ...

A. bíó

B. göngutúr

C. Smáralind

D. vinnuna

Svensk översättning:

Maria är från Spanien. Hon är bosatt på Island. Hon har bott på Island i tolv år. Maria har en isländsk man som heter Finnur. De har tre barn. Deras dotter heter Soffía och är tio år. Deras söner heter Tómas, åtta år, och Jón, sex år.

Maria arbetar. Hon arbetar på ett boende för äldre människor. Maria arbetar kvällsskift. Hon behöver gå upp klockan halv sju. Maria väcker sina barn klockan sju och ger dem frukost.

Hon åker till jobbet klockan tre. Ibland arbetar hon på helgerna. Ibland har hon ledigt på vardagar.

I går var det söndag. Maria arbetade.

Hon är ledig i dag, måndag. Nu är klockan 10 och Maria är ute och går. Senare i dag tänker hon handla i Smáralind. I kväll tänker hon gå på bio med Finnur, hennes man. Maria saknar Spanien men tycker att det är bra att bo på Island.

1. Varifrån kommer Maria? Hon kommer från …

A. Italien

B. Irland

C. Spanien

D. Sverige

2. Hur länge har Maria bott på Island?

A. 10 år

B. 12 år

C. 15 år

D. 20 år

3. Vad heter Marias man? Han heter …

A. Finnur

B. Jón

C. Tómas

4. Hur många barn har Maria?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. Hur gamla är Marias pojkar?

A. 6 och 8 år

B. 6 och 10 år

C. 8 och 10 år

6. Var arbetar Maria? Maria arbetar …

A. på äldreboende

B. på förskola

C. på sjukhus

D. i skobutik

7. När vaknar Maria? Klockan …

A. 3

B. 6.30

C. 7.30

D. 10

8. När åker Maria till jobbet? Klockan …

A. 2.30

B. 3

C. 3.30

9. Vad gör Maria nu? Hon …

A. är på bio

B. är på promenad

C. är i Smáralind

D. simmar

10. Vad tänker Maria göra i kväll? Hon tänker …

A. gå på bio

B. gå på promenad

C. åka till Smáralind

D. åka till jobbet

Facit:

1 C, 2 B, 3 A, 4 C, 5 A, 6 A, 7 B, 8 B, 9 B, 10 A.

Här hittar du hela exempelprovet.

Anders

Foto: Istockphoto

1 kommentarer

Sexton år har gått sedan Folkpartiet lanserade förslaget om språktest för medborgarskap. Inför årets valrörelse är frågan kanske mer aktuell än någonsin tidigare.

Nu vill förutom Liberalerna även Moderaterna och Sverigedemokraterna införa språktest. Dessutom har både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har talat om att skärpa kraven på nyanlända att delta i undervisning i svenska.

I den riksdag som väljs den 9 september skulle det kunna bli en majoritet för språktest eller andra språkkrav. I nästa nummer av Språktidningen, som utkommer i mitten på augusti, berättar vi om hur språktester fungerar i andra länder och om det finns några bevis för att de leder till bättre integration.

Men vad tycker du? Bör Sverige införa språktester för medborgarskap? Rösta här intill.

Anders

Foto: Istockphoto

10 kommentarer
Prenumerera på RSS - språktest