Här är premiäravsnittet av Språktidningens podd! Gäst i det första avsnittet är Lena Lind Palicki, lektor i svenska vid Stockholms universitet. Hon samtalar med Språktidningens chefredaktör Anders Svensson om de, dem och dom – en av de senaste årens mest omdiskuterade språkriktighetsfrågor.

I Språktidningen 5/2019, som är ute nu, skriver Lena Lind Palicki tillsammans med Susanna Karlsson om just hur synen på pronomenen de, dem och dom har utvecklats. I podden tar hon bland annat upp hur synen på dom har förändrats och hur hon tror att användningen av de, dem och dom kommer att se ut i framtiden. Dessutom tipsar Lena Lind Palicki om knep för att göra rätt för den som tvekar i valet mellan de och dem.

En liten rättelse! Efter drygt 14 minuter talar jag, Anders Svensson, om stilrutan i Svenska Akademiens ordbok. Det ska förstås vara Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien och inget annat.

 

Du hittar podden hos Apple, Spotify, Acast, Soundcloud och Youtube.

Om du vill stödja podden ekonomiskt kan du skicka ett bidrag genom Swish till 123 157 9937.

Nästa avsnitt av podden släpps den 12 augusti. Där möter Anders Svensson språkforskaren Karin Milles för ett samtal om jämställt och könsneutralt språk.

Anders

0 kommentarer

Frågan om de och dem har blivit den kanske hetaste språkriktighetsfrågan på senare år. Svensklärare vittnar om att de måste ägna allt mer tid åt att lära ut skillnaderna mellan subjektsformen de och objektsformen dem. Samtidigt är det allt fler som uppmärksammar felaktig användning av de och dem.

I Språktidningen 5/2019, som delas ut till prenumeranter i veckan, skriver språkvetarna Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki att en reform troligen kryper allt närmare. I de senaste årens debatt har det kommit förslag på både enhets-de och enhets-dom. I talspråket är det uttalet dom som dominerar. Men i skrift har formen dom inte riktigt släppts in i finrummet. Språkrådet skriver att dom signalerar talspråklighet och vardaglighet:

Den som använder dom riskerar att uppfattas som en person som inte behärskar standardnormen.

I stilrutan i Svensk ordbok kommenteras formen dom:

För närvarande kan den dock knappast användas i skrift utan att texten får en mycket vardaglig prägel.

Hur ser framtiden ut för de, dem och dom? Kommer det en reform – och blir det i så fall en övergång till enhets-de eller enhets-dom? Rösta här intill!

Anders

Illustration: Jens Magnusson

10 kommentarer

Den som ständigt säger I och me kämpar oftare med negativa känslor. Just dessa personliga pronomen kan signalera att en person brottas med att hantera ilska, depression och ångest. Det visar en studie publicerad i Journal of Personality and Social Psychology.

Amerikanska forskare i psykologi har studerat hur 4 700 personer talar. En genomsnittlig testperson säger ungefär 16 000 ord om dagen. En knapp tiondel av dessa utgörs i snitt av pronomenen I, me och my.

Men vissa hinner säga I, me och my ett par tusen gånger om dagen. I takt med att dessa pronomen ökar i antal stiger också sannolikheten för att talaren ska besväras av negativa känslor. Det är i synnerhet I och me som kan signalera detta. Flitig användning av my kan inte i samma utsträckning kopplas till sådana känslor. Enligt forskarna är förklaringen troligtvis att my används när en person talar om sig själv i förhållande till andra människor. Den som säger my är därför kanske inte lika upptagen av de egna känslorna som den som i stället ofta säger I och me.

Personer som i både tal och skrift är flitiga användare av I, me och my är oftare deprimerade. Det visar tidigare forskning och de resultaten backas också upp i denna studie. Nyheten är att vissa personliga pronomen inte bara har ett samband med depression. Det finns också en koppling till andra negativa känslor som ångest, ilska och oro.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

You är promonenet som gör det möjligt för talaren att begrunda negativa erfarenheter med hälsosam distans. Det fastslår forskare i psykologi vid University of Michigan i en studie publicerad i Science.

I engelskan kan you användas både som personligt och generiskt (allmänt) pronomen. Svenskans du kan fungera på samma sätt. Jag såg dig när du var ute med hunden är i ett samtal ett exempel på när du används som personligt pronomen medan tidningsrubriken Här hittar du bästa priserna på marmelad är ett exempel på generisk användning. I Svenska Akademiens språklära från 2003 beskrivs det generiska bruket som ”engelskpåverkat” och det ”bör användas med försiktighet i svenskan”.

Den generiska användningen av you är betydligt mer utbredd än motsvarande användning av du i svenskan. Enligt forskarna har denna användning psykologiska dimensioner. You används ofta för att uttrycka normer och erfarenheter samt för att i efterhand reflektera över negativa upplevelser. Den som har skaffat sig distans till en händelse väljer därför ofta you i stället för I när den diskuteras.

I studien fick deltagarna svara på frågor där you användes generiskt eller personligt. När pronomenet användes generiskt fick forskarna mer allmänna svar från deltagarna. De talade då oftare om normer än om personliga erfarenheter.

I ett annat moment fick deltagarna i uppgift att skriva om en negativ upplevelse. De deltagare som använde personligt I hade mindre distans till händelsen. De personer som i stället använde generiskt you diskuterade oftare lärdomar från det inträffade och betraktade händelsen med hälsosam distans.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Debatten om de och dem har fått ny näring. Den här gången började det med en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där hävdade gymnasieläraren Henrik Birkebo att det blivit dags att införa enhets-dom.

Henrik Birkebo skriver i artikeln att slaget om de och dem är förlorat. För att underlätta för eleverna vill han därför övergå till dom. Samma uppfattning har bland annat Per Ledin, professor i svenska vid Södertörns högskola, argumenterat för i ett blogginlägg.

Mothugg kom från olika håll. Olle Josephson, professor i svenska vid Stockholms universitet, skrev i Svenska Dagbladet att enhets-de vore ett bättre val.

Vad föredrar du? Att svenskan behåller de och dem eller inför enhets-de eller enhets-dom. Rösta här!

Anders

36 kommentarer

Valet mellan och usted är inte alls lika självklart som det ibland framstår i läroböcker i spanska. Ofta skiftar modersmålstalare mellan de två pronomenen i ett och samma samtal. Det framgår i en studie publicerad i tidskriften Language.

I läroböcker beskrivs ofta skillnaden mellan de personliga pronomenen och usted på ett enkelt sätt. översätts med du och usted med ni. Skillnaden sägs ofta vara graden av formalitet. I formella sammanhang används usted och i informella sammanhang .

I verkligheten är dock användningen betydligt mer komplex. Relationen mellan talarna är inte det enda som påverkar valet av personligt pronomen. Situationen har också stor betydelse.

Bakom dessa slutsatser står språkforskaren Chase Wesley Raymond vid University of Colorado, USA. Han har analyserat flera hundra timmar inspelade samtal där över tusen personer deltar. Det handlar om modersmålstalare från tio spansktalande länder.

I många samtal växlar deltagarna pronomen. Enligt Chase Wesley Raymond beror det på att talarna ofta har identiteter som kan beskrivas som flytande. I en del av ett samtal mellan en läkare och patient kan det till exempel vara lämpligt att använda , medan usted kan passa bättre ett ögonblick senare.

Anders

Illustration: Istockphoto

2 kommentarer

They som könsneutralt och singulart pronomen har röstats fram till 2015 års ord av American Dialect Society. Pronomenet segrade även i kategorin årets mest användbara ord.

Att they används som singulart pronomen i engelskan är inget nytt fenomen. I Wall Street Journal skriver lexikografen Ben Zimmer att pronomenet använts på detta sätt av bland annat Jane Austen, William Shakespeare och Geoffrey Chaucer. Belägg för singulart they finns alltså ända sedan 1300-talet.

På senare tid har användningen av singulart they ökat. Utvecklingen har långt ifrån varit populär i alla läger. En vanlig invändning är att det inte är lämpligt att använda ett ursprungligen pluralt pronomen som ett singulart pronomen.

Den invändningen verkar dock inte bekymra språkbrukarna. På senare år har singulart they bland annat blivit vanligt i tävlingsprogram. När en vinnare av exempelvis ett matlagningsprogram i tv ska avslöjas kan domarna dra ut på spänningen lite extra genom att tala om personen som they. Ordet har också börjat användas på samma sätt i Washington Post.

Med 187 röster utsågs singulart they till årets ord av American Dialect Society. Ofta handlar det enligt organisationen om en användning som kan jämföras med svenskans hen. Singulart they används dels om personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor, dels när könet är okänt eller inte ska avslöjas.

Tvåa i omröstningen blev thanks, Obama, som används när en person låtsas ge USA:s president skulden för ett problem. Trea blev ammosexual (’person med vapenfetisch’), fyra ghost (’avsluta ett förhållande genom att inte längre kommunicera med motparten’) och femma on fleek (’oklanderlig, välordnad’).

They vann även kategorin mest användbara ord medan ammosexual röstades fram till det mest kreativa ordet och ghost utsågs till ordet med de bästa framtidsutsikterna.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - pronomen