Ofta är Googles översättningar riktigt bra. Men i vissa fall kan felöversättningar äventyra hälsan. Det fastslår forskare vid University of California efter att ha studerat ordinationer och instruktioner från läkare till patienter.

Forskarna har undersökt hur Google översätter de rekommendationer av olika slag som patienter får med sig hem när de skrivs ut från akuten. De översatte med Googles hjälp engelska texter till spanska och kinesiska. Därefter granskade de översättningarnas kvalitet.

Kvaliteten var enligt forskarna på det stora hela ganska god. Träffsäkerheten för spanska var 92 procent och för kinesiska 81 procent. Men de anser att Googles översättningar bör användas ”varsamt” inom vården. Ibland görs det i maskinöversättningen misstag som kan få direkt hälsofarliga konsekvenser.

Det var 8 procent av översättningarna från engelska till kinesiska som innehöll fel som riskerade att äventyra patienternas hälsa. Så allvarliga brister fanns i 2 procent av översättningarna till spanska.

Många gånger var det flertydiga ord och flerordsuttryck som ställde till det. Hold the kidney medicine betyder att patienten ska sluta ta njurläkemedlet – medan Google på spanska rekommenderar patienten att behålla det. Och att skip a meal översätts på kinesiska till att patienten bör göra ett bokstavligt hopp över måltiden i stället för att bildligt hoppa över den.

Ett annat skäl till att maskinöversättningar ibland hamnar snett är komplicerad meningsbyggnad. Många av misstagen skulle enligt forskarna kunna undvikas om läkarnas instruktioner till patienterna var lättare att läsa.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Snart behöver du inte själv skriva svar på mejl. I stället snickrar en app ihop ett lämpligt svar som du bara behöver godkänna för att det ska skickas. Bakom tekniken står Google.

I veckan lanserar Google en ny funktion i appen Inbox. Genom att använda funktionen smart reply tillåter du att programmet analyserar dina mejl. Det kan alltså se hur du brukar besvara olika frågor som dyker upp i mejlkorgen.

Den som har aktiverat funktionen får tre svarsförslag på varje mejl. Något av dessa svar kan antingen godkännas rakt av eller kompletteras.

Ett exempel som Google tagit fram är en inbjudan till en fest. Svarsalternativen är Count us in!, We’ll be there! och Sorry, we won’t be able to make it. Ett annat exempel är en person som mejlar om serverproblem. De automatiserade svarsförslagen är I’ll check on it, I’ll see if I can find out och I’m on it.

Tanken är att programmets träffsäkerhet ska förbättras med tiden i takt med att det lär sig hur du brukar svara. I teststadiet blev ett av svarsförslagen ofta I love you – helt enkelt eftersom det tillsammans med bland annat sounds good och thanks tillhör de allra vanligaste svaren. Därför var det också ett alternativ som programmet ofta valde när det rådde osäkerhet om vad som var ett lämpligt svar. Benägenheten till omotiverade kärleksförklaringar ska dock ha putsats bort under arbetet.

I inledningsskedet finns funktionen smart reply bara på engelska.

Anders

Illustration: Google

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - Google