Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Omskrivning som tog över engelskan

  Fråga: 
  När kom omskrivning med do in i engelska språket och hur gick det till? Shakespeares Henry VIII säger ju I like her not och i bönen Fader vår används Lead us not into temptation.
  Gun
  Svar: 
  Do-omskrivningen, som framför allt används i nekande och frågande satser, tros ha börjat växa fram redan under medelengelskans tid, under 1200- och 1300-talet, men etablerades på allvar under 1500-talet. Konstruktionen utan do fanns dock kvar, så att de båda varianterna levde sida vid sida under lång tid, och do-varianten verkar ha varit vanligare i mer prestigefyllda former av engelska än hos arbetarklassen. Shakespeare använder både konstruktioner utan do (I know not how I lost him från Othello) och med do (Why do we hold our tongues från Macbeth), men från och med 1600-talet började konstruktionen utan do försvinna.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Empiri som inte finns i ordböcker

  Fråga: 
  Hur översätter man Min empiri säger att … till engelska i vetenskapliga sammanhang? Kan man säga: ’My empirics shows that …’ eller bör man skriva ’My empirical data show that …’.
  Martin
  Svar: 
  Empirics var tidigare främst plural av substantivet empiric som bland annat betyder ’kvacksalvare’, men på senare tid har det även börjat användas av vissa i betydelsen ’empiri’, ’undersökningar’. Vi har dock inte kunnat hitta detta i någon ordbok ännu. Det förekommer alltså att man skriver The empirics show that ... Det överlägset vanligaste är dock fortfarande att man skriver My/the empircial data show that …, så det är att rekommendera.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Apostrof för odelbar enhet

  Fråga: 
  Jag har i informella engelska texter sett ägandeformen X and I’s, som i Johnny and I’s wedding. Det måste väl vara fel?
  Lisa
  Svar: 
  Detta är i alla fall inget man kan rekommendera i vårdat skriftspråk. I talspråk och informellt skriftspråk hittar man ibland uttryck som my wife and I’s first dance och catching Doug and I’s attention, men det är inte särskilt vanligt. I de flesta förekomsterna vi hittar är I samordnat med namnet eller titeln på en familjemedlem. Eftersom talarna väldigt ofta använder uttryck som my wife and I så har de här fraserna blivit så fasta, odelbara enheter att man har kunnat koppla på en apostrofgenitiv.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Stora tal kan vara svåra på engelska

  Fråga: 
  Hur fungerar egentligen det här med miljoner, miljarder och biljoner när man ska översätta till engelska?
  Lisa
  Svar: 
  Användningen av tal med många nollor på engelska är lite förvirrande för oss svenskar. Miljon och million betyder samma sak, men sedan blir det svårare. Miljard på svenska heter billion på engelska, medan svenskans biljon (som har tolv nollor) kallas för trillion på engelska. I äldre brittisk engelska användes dock milliard och billion på samma sätt som svenskans miljard och biljon.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Viljan att säga rätt ger fel uttal

  Fråga: 
  Jag undrar varför många svenskar uttalar engelskt v som w. Man säger till exempel wery i stället för very. Det borde ju inte vara svårt, eftersom v-ljudet är det naturliga i svenskan, inte w-ljudet.
  Nils
  Svar: 
  Den här typen av fel brukar kallas hyperkorrektion: talaren är så angelägen om att det ska bli rätt att det blir fel. Eftersom w-ljudet saknas i svenskan anstränger man sig extra för att få med det när man talar engelska, och då kan det bli några för många.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Katastroford blir allt mer positivt

  Fråga: 
  I Språktidningen 4/2017 diskuterades det svenska ordet epicentrum. Jag har hört epicenter på engelska och undrar hur det används.
  Kevin
  Svar: 
  Epicenter (brittisk stavning: epicentre) syftar precis som epicentrum på den punkt på jordytan under vilken en jordbävning eller explosion äger rum. Det engelska ordet används som sin svenska motsvarighet ofta i överförd betydelse, och betecknar då centrum för en aktivitet. Användningen av epicenter speglar dess ursprungliga koppling till katastrofer, eftersom de flesta förekomsterna betecknar något negativt som i the epicenter of the chaos. På senare tid verkar detta dock ha ändrats lite och det har börjat brukas även i positiva sammanhang: Silicon Valley, the epicenter of the world’s tech companies.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Badrum där det inte finns badkar

  Fråga: 
  Jag har i svensk press sett exempel på att stora hus i USA har många badrum. Vita huset lär exempelvis ha 34 stycken, vilket verkar orimligt. Betyder bathroom på amerikansk engelska ’toalett’?
  Thomas
  Svar: 
  Din observation är korrekt; Vita huset har inte 34 badrum med dusch eller badkar, vilket bathroom syftar på i brittisk engelska. I amerikansk engelska används bathroom även om toaletter, framför allt i privata hus. Om man är på besök hemma hos en amerikan kan man alltså fråga efter toaletten med uttryck som Could I use the bathroom, please? En offentlig toalett kallas i amerikansk engelska ofta för restroom.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Polisen var inte plural från början

  Fråga: 
  Jag har uppmärksammat att ordet police mestadels används med plurala verb och they i engelskan. Hur kommer det sig?
  Arvid
  Svar: 
  Det stämmer att ordet police i dagens engelska används nästan uteslutande med plurala verb och pronomen: The police are here. They have a warrant for your arrest. Så har det dock inte alltid varit.När det polissystem som vi känner till i dag infördes i början på 1800-talet (nästan samtidigt i Storbritannien och USA) betecknade ordet police en ensamarbetande stationär polis: I spoke to the police, and he ran after the prisoners. Men även med hänvisning till hela polisorganisationen användes ordet ofta med singulara verb och pronomen: The police has not yet been aroused from its lethargy. När våldet i storstäderna ökade på grund av urbaniseringen i mitten på 1800-talet, dubblades patrullerna så att polisen uppträdde två och två. Troligtvis uppfattades polisen därmed alltmer som ett pluralt koncept, och det är sannolikt att språkbruket ändrades på grund av det genom att plurala verb och pronomen används sedan dess.
  Alexander Lakaw, Linnéuniversitetet
 • Engelskan gör oss ostoppbara

  Fråga: 
  Jag ser allt oftare ordet ostoppbar på svenska. Beror det på inflytande från engelskan?
  Marie
  Svar: 
  Man skulle kunna tro att en ”normal” sammansättning som unstoppable alltid har varit vanlig i engelskan, men den användes mycket sporadiskt före 1960. Sedan dess har den dock av okänd anledning ökat kraftigt i popularitet, särskilt under 2000-talet. Det verkar därför inte alls otroligt att engelskan ligger bakom en ökad användning av ostoppbar.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ett högtravande sätt att starta

  Fråga: 
  När använder man commence i stället för begin? Är det alltid en fråga om stilnivå eller kan det också ha med andra faktorer att göra?
  Arne
  Svar: 
  Många engelska ord har en synonym med släktingar i romanska språk, precis som i fallet med commence, ett mer formellt alternativ till begin och start. Commence är betydligt vanligare i akademisk och litterär text än i talspråk och tidningstext, och kan upplevas lite högtravande. Ordet är vanligare i brittisk än i amerikansk engelska, och det kan (liksom start och begin) användas både med substantiv, commence an analysis, och med verb, commence to work/working. Några typiska sammanhang där commence används är projekt, studier, möten, konferenser, debatter, förhandlingar och krig, som i The fight for the Falklands officially commenced on May 1. Det finns också ett substantiv, commencement, ’början’, som i amerikansk engelska används med betydelsen ’examenshögtid’. Detta kan låta märkligt, eftersom det handlar om en avslutning på studier, men en examen innebär ju början på en ny fas i livet.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet

Sidor