Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Folie ska stoppa tankekontroll

  Fråga: 
  På svenska används ordet foliehatt för att beteckna en konspirationsteoretiker. Inspirationen lär komma från engelskans tinfoil hat, men vad är kopplingen mellan metallfolie och konspirationer?
  Tage Pattecs-Erixon
  Svar: 
  Tanken är att en hatt gjord av folie ska hindra statsmakterna eller rymdvarelser från att kontrollera tankarna hos människor. På engelska finns uttrycket belagt sedan 1982. En intressant skillnad mellan engelska och svenska är att man på svenska kan använda ordet för att beteckna personerna, till exempel Foliehattarna har rätt, medan man på engelska i stället använder det som en förställd bestämning, the tinfoil hat brigade/crowd, eller kallar konspirationsteoretiker people who wear tinfoil hats eller conspiracy theorists in tinfoil hats.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Bestäm dig för artikel

  Fråga: 
  Ska jag använda bestämd artikel i uttryck som a book by (the) German researcher X? Eller är det mer korrekt att utelämna artikeln?
  Anders Isaksson
  Svar: 
  Båda uttryckssätten är vanligt förekommande. Formen utan bestämd artikel syns och hörs ofta i media och uppfattas ibland som mer informell. I en formell akademisk text eller liknande är the German researcher alltså ett bättre alternativ än bara German researcher.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Nytt pronomen för intelligent liv

  Fråga: 
  Jag har hört att det finns tankar på att skapa ett nytt engelskt pronomen i stället för it, för att referera till jorden och naturen. Ett förslag är ki, som är en del av ett ord i ett språk som talas av nordamerikanska urinvånare. Skulle det vara möjligt?
  Sanna Hellberg
  Svar: 
  Inom en del av miljörörelsen har det förts fram idéer om att vi inte borde använda it när vi pratar om the Earth (’jorden’) eller Nature (’naturen’), eftersom dessa är fulla av intelligent liv. Alltså vore det lika respektlöst att kalla naturen för it som det är att säga så om en människa. Det här är förstås mer än en rent språklig fråga, men sannolikheten att det skulle gå att exempelvis skapa ett nytt pronomen är nog ganska liten. Det har tidigare gjorts försök att hitta ett nytt könsneutralt pronomen i engelskan, men till skillnad från svenskan – där hen börjar bli etablerat – har dessa försök inte rönt några framgångar.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Jorden kan vara stor och liten

  Fråga: 
  I Språktidningen 6/16 kunde man läsa att planeten jorden skrivs med liten bokstav på svenska. Hur gör man på engelska med the earth/Earth?
  Udo Olyvomee
  Svar: 
  På engelska varierar bruket. I en fras som (here) on earth/Earth är stor bokstav lite vanligare än liten, medan stor bokstav nästan uteslutande används i frasen planet Earth, förmodligen eftersom Earth här mer uppfattas som ett namn. I det milda kraftuttrycket What on earth (are you insinuating)? skrivs däremot earth nästan alltid med liten bokstav. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Uttryck med oklart ursprung

  Fråga: 
  Jag undrar varifrån det engelska uttrycket it fits to a t kommer.
  Zandy
  Svar: 
  Uttrycket to a t betyder ’perfekt’ och skrivs ibland to a tee. Det har funnits i över 300 år och ursprunget är oklart, även om det förekommer ett antal hypoteser. Det finns också ett liknande uttryck, to dot one’s i’s and cross one’s t’s, som betyder ’att göra något noggrant och ordentligt’. Här vet man att det syftar på att i efterhand sätta en prick över i och dra ett streck över t när man skriver skrivstil – men det är det ju inte många som gör längre.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Språket skiljer grupperna åt

  Fråga: 
  I den amerikanska presidentvalskampanjen hörde jag Donald Trump använda både Hispanics och Latinos. Är de synonymer, eller betecknar de olika grupper?
  Greger Andersson
  Svar: 
  De två termerna är överlappande, men inte identiska. Hispanics betecknar i det här sammanhanget spansktalande personer från Latinamerika och andra delar av världen som bor i USA, medan Latinos betecknar latinamerikaner som bor i USA, oavsett språk. Portugisisktalande brasilianare ingår således inte i den första gruppen, men väl i den andra.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Bindestreck gör läsaren en tjänst

  Fråga: 
  Hur skriver man sammansättningar på engelska? Jag har lärt mig att man skriver a zero-dimensional ring med bindestreck, men the ring is zero dimensional utan bindestreck. Hur skriver man då exempelvis the ring is quasi semi local? Med inget, ett eller två bindestreck?
  Christian
  Svar: 
  Här finns inga riktigt fasta regler, men det finns några klara tendenser. Adjektivliknande bestämningar som står framför huvudordet och som består av två eller flera ord, brukar ofta skrivas med bindestreck – precis som du antyder. Detta ser man i etablerade ordkombinationer: black-and-white movie, computer-based training, well-known figure och i termliknande ordkombinationer: data-driven analysis, men också i helt nya, kreativa kombinationer: the parrot-in-the-chimney affair. Bindestrecken underlättar här för läsaren, genom att de visar att ordgruppen utgör en enhet. Efter huvudordet används bindestreck mer sällan: the movie is black and white, the figure is well known.Ett generellt råd om bruket är att man ska sikta på största möjliga tydlighet. Om en kombination som quasi semi local blir lättare att läsa och uppfatta som en enhet kan man skriva den med bindestreck även efter sitt huvudord: the ring is quasi-semi-local.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Politik enbart för utvalda öron

  Fråga: 
  Vad betyder uttrycket dog whistle i politiska sammanhang?
  Elna Nimi
  Svar: 
  Dog-whistle politics syftar på politiska budskap som innehåller en form av förtäckt budskap som bara uppfattas av vissa väljargrupper. Budskapen jämförs alltså med visselpipor som används för att träna hundar och vars högfrekventa ljud inte människor kan uppfatta. Följande exempel illustrerar hur frasen används: On the lips of Premier Mike Harris, the term ’special interest’ has the tone of epithet. It’s an all-purpose dog-whistle that those fed up with feminists, minorities, the undeserving poor hear loud and clear.Dog whistle används ofta som förbestämning till substantiv som politics, racism och campaign.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Tydligare skylt med rätt system

  Fråga: 
  Jag såg på en parkeringsautomat i Stockholm denna information på svenska: Avgift 0–24, som till engelska översatts till: 12 am–midnight. Jag tolkar 12 am som kl 12.00, men i så fall stämmer det inte med svenska texten. Tacksam för förslag på rätt engelsk översättning av 0–24.
  Thomas Lekander
  Svar: 
  ’Klockan 12 på natten’ heter 12 a.m. (eller 12 midnight) och ’12 på dagen’ heter 12 p.m. (eller 12 noon), så översättningen på skylten är faktiskt korrekt. Men den är ändå inte lyckad då den lätt kan missförstås av den som inte är van vid a.m./p.m.-systemets detaljer. Eftersom skylten ska läsas av bilister av alla nationaliteter hade det varit tydligare att skriva Parking fee 00–24 eller Parking fee 24 hrs.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Bättre gråta av glädje

  Fråga: 
  I ett av programmen till minne av William Shakespeare på SVT finns ett citat som lyder: ”How much better is it to weep at joy than to joy at weeping.” Menade Shakespeare med ”to joy at weeping” att gråta av glädje eller menade han skadeglädje?
  Gun Renström
  Svar: 
  Citatet förekommer i Mycket väsen för ingenting och av sammanhanget framgår det att Shakespeare menar att det är bättre att gråta glädjetårar än att glädjas åt (andras) tårar, alltså att känna skadeglädje. På Shakespeares tid saknade för övrigt engelska språket ett ord för ’skadeglädje’; inte förrän på 1800-talet lånade man in det tyska ordet Schadenfreude, som ofta får behålla den tyska skrivningen med versalt S. Fortfarande används detta ord mest i journalistiska och (populär)vetenskapliga texter.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor