Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Bättre gråta av glädje

  Fråga: 
  I ett av programmen till minne av William Shakespeare på SVT finns ett citat som lyder: ”How much better is it to weep at joy than to joy at weeping.” Menade Shakespeare med ”to joy at weeping” att gråta av glädje eller menade han skadeglädje?
  Gun Renström
  Svar: 
  Citatet förekommer i Mycket väsen för ingenting och av sammanhanget framgår det att Shakespeare menar att det är bättre att gråta glädjetårar än att glädjas åt (andras) tårar, alltså att känna skadeglädje. På Shakespeares tid saknade för övrigt engelska språket ett ord för ’skadeglädje’; inte förrän på 1800-talet lånade man in det tyska ordet Schadenfreude, som ofta får behålla den tyska skrivningen med versalt S. Fortfarande används detta ord mest i journalistiska och (populär)vetenskapliga texter.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Olika ord i olika översättningar

  Fråga: 
  I den svenska versionen av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter står att alla människor har ett lika ”värde”. Faktum är dock att det endast verkar vara den svenska felöversättningen som hävdar detta. På andra språk, och då särskilt engelskan, framkommer det att det rör sig om lika ”värdighet”. Stämmer det?
  Christopher Bergman
  Svar: 
  Det är onekligen så att det finns skillnader i översättningarna av de mänskliga rättigheterna. Första meningen i den första artikeln lyder på engelska ”All human beings are born free and equal in dignity and rights” och på svenska ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Andra språk som danska (værdighed), franska (dignité) och tyska (Würde) översätter till motsvarande ’värdighet’, inte ’värde’. Vi har inte lyckats reda ut varför det har blivit så.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Engelskt ris på egen rygg

  Fråga: 
  Finns det något engelskt uttryck som motsvarar binda ris åt egen rygg?
  Peter
  Svar: 
  På engelska säger man make a rod for your/one’s own back. Rod betyder här ’käpp’ eller ’ris’ som ska användas för att ge prygel, så bilden är densamma som i svenskan.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Verksamheter på engelska

  Fråga: 
  Jag behöver en översättning av kommunala verksamheter. Då syftar jag på skolor, förskolor, äldreboenden och kommunens kontor.
  Gertrud
  Svar: 
  Det är ofta lite komplicerat att översätta ord och uttryck som beskriver ett specifikt lands samhällsystem, eftersom länder är organiserade på olika sätt, såväl nationellt som lokalt. Men det uttryck som nog bäst motsvarar det vi menar med kommunala verksamheter är municipal services, som i Many municipal services are ”common goods” that benefit the community as a whole (’Många kommunala verksamheter är ’allmängods’ som hela samhället har nytta av’).
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Engelskt stjärterum saknas

  Fråga: 
  Finns det ett engelskt uttryck med ungefär samma betydelse som finns det hjärterum finns det stjärterum?
  Thomas Polfeldt
  Svar: 
  Det verkar inte finnas något engelskt uttryck som exakt motsvarar det svenska ordspråket. I sådana fall kan man antingen använda en förklarande omskrivning eller försöka med en fras som har någorlunda samma betydelse. En svensk-engelsk ordbok förklarar till exempel uttrycket på engelska som ”there’s always room for a friend”. Finns det hjärterum finns det stjärterum skulle möjligen kunna översättas till engelska med where there’s a will, there’s a way. Det här engelska uttrycket används i många olika sammanhang när man med god vilja löser olika sorters problem.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Dubbelt upp inte formellt godkänt

  Fråga: 
  När man i engelskspråkiga filmer och böcker vill uttrycka att man inte har något, ser man ofta uttryck som I ain’t got nobody och I don’t have no money. Borde inte betydelsen egentligen bli den motsatta?
  Lasse Weiber
  Svar: 
  Den här typen av uttryck brukar kallas ”dubbla negationer”, och ett mycket välkänt exempel är Pink Floyds We don’t need no education från 1970-talshitten Another brick in the wall. Du har helt rätt i att den ena negationen rent logiskt tar ut den andra så att resultatet borde bli en icke-negation. Men så är inte fallet, och uttrycksformen – som har funnits ända sedan fornengelskans tid – är vanlig i flera engelskspråkiga dialekter, exempelvis afroamerikansk engelska. Ibland används de för att förstärka negationen, ibland utan någon specifik funktion. Dubbla negationer är dock inte allmänt accepterade i standardengelskan.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Vanligast med cv i Storbritannien

  Fråga: 
  Vilket ord för cv bör jag använda på engelska – cv eller resume?
  Monica D.K. Blad
  Svar: 
  Cv, som är en förkortning av latinets curriculum vitae, ’levnadslopp’, används mest i Storbritannien och i några varianter som har starka band till brittisk engelska, som irländsk eller östafrikansk engelska. Resume (ibland skrivet résumé) är vanligast i nordamerikansk engelska. Båda alternativen används omväxlande i de flesta engelsktalande länder.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Flamma har blivit ett skämt

  Fråga: 
  I Språktidningen 1/16 kunde man läsa att uttrycket gammal flamma mest används om kvinnor på svenska. Nu har jag till min förvåning hört att old flame finns på engelska. Används frasen både om kvinnor och män på engelska?
  Roland och Elle Gormock
  Svar: 
  Uttrycket old flame finns belagt sedan 1600-talet. Tidigare användes det i poetisk stil, men används numera endast skämtsamt. Cirka två tredjedelar av exemplen syftar på kvinnor, till exempel his old flame Judy, och en tredjedel på män, a snapshot of [Carla] Bruni with her old flame Mick Jagger.  
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Röd apelsin även i utlandet

  Fråga: 
  Vissa svenska mataffärer har börjat kalla blodapelsiner ”röda apelsiner” för att öka försäljningen. Är detta enbart ett svensk påfund?
  Thore Haltlenth
  Svar: 
  Nej, samma tendens verkar finnas i både Storbritannien och USA, där vissa affärer kallar frukten red oranges, eller bara reds. Även på nederländska finns varianterna bloedsinaasappel, ’blodapelsin’, och rood sinaasappel, ’röd apelsin’.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Rätt sätt att svara om bror

  Fråga: 
  På frågan Do you have a brother?, är svaret Yes I do eller Yes I have korrekt?
  Johanna
  Svar: 
  Det första alternativet är grammatiskt korrekt, eftersom have i frågan fungerar som ett huvudverb och följs av en substantivfras. Några andra exempel är have a cup of coffee och have a headache.Dock används ibland Yes I have, i analogi med hur man svarar då have i frågan fungerar som hjälpverb (och alltså följs av ett verb, inte en substantivfras). Ett exempel på have i hjälpverbsfunktion är Have you heard about the tooth fairy? – Yes, I have. 
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet

Sidor