Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Badrum där det inte finns badkar

  Fråga: 
  Jag har i svensk press sett exempel på att stora hus i USA har många badrum. Vita huset lär exempelvis ha 34 stycken, vilket verkar orimligt. Betyder bathroom på amerikansk engelska ’toalett’?
  Thomas
  Svar: 
  Din observation är korrekt; Vita huset har inte 34 badrum med dusch eller badkar, vilket bathroom syftar på i brittisk engelska. I amerikansk engelska används bathroom även om toaletter, framför allt i privata hus. Om man är på besök hemma hos en amerikan kan man alltså fråga efter toaletten med uttryck som Could I use the bathroom, please? En offentlig toalett kallas i amerikansk engelska ofta för restroom.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Polisen var inte plural från början

  Fråga: 
  Jag har uppmärksammat att ordet police mestadels används med plurala verb och they i engelskan. Hur kommer det sig?
  Arvid
  Svar: 
  Det stämmer att ordet police i dagens engelska används nästan uteslutande med plurala verb och pronomen: The police are here. They have a warrant for your arrest. Så har det dock inte alltid varit.När det polissystem som vi känner till i dag infördes i början på 1800-talet (nästan samtidigt i Storbritannien och USA) betecknade ordet police en ensamarbetande stationär polis: I spoke to the police, and he ran after the prisoners. Men även med hänvisning till hela polisorganisationen användes ordet ofta med singulara verb och pronomen: The police has not yet been aroused from its lethargy. När våldet i storstäderna ökade på grund av urbaniseringen i mitten på 1800-talet, dubblades patrullerna så att polisen uppträdde två och två. Troligtvis uppfattades polisen därmed alltmer som ett pluralt koncept, och det är sannolikt att språkbruket ändrades på grund av det genom att plurala verb och pronomen används sedan dess.
  Alexander Lakaw, Linnéuniversitetet
 • Engelskan gör oss ostoppbara

  Fråga: 
  Jag ser allt oftare ordet ostoppbar på svenska. Beror det på inflytande från engelskan?
  Marie
  Svar: 
  Man skulle kunna tro att en ”normal” sammansättning som unstoppable alltid har varit vanlig i engelskan, men den användes mycket sporadiskt före 1960. Sedan dess har den dock av okänd anledning ökat kraftigt i popularitet, särskilt under 2000-talet. Det verkar därför inte alls otroligt att engelskan ligger bakom en ökad användning av ostoppbar.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ett högtravande sätt att starta

  Fråga: 
  När använder man commence i stället för begin? Är det alltid en fråga om stilnivå eller kan det också ha med andra faktorer att göra?
  Arne
  Svar: 
  Många engelska ord har en synonym med släktingar i romanska språk, precis som i fallet med commence, ett mer formellt alternativ till begin och start. Commence är betydligt vanligare i akademisk och litterär text än i talspråk och tidningstext, och kan upplevas lite högtravande. Ordet är vanligare i brittisk än i amerikansk engelska, och det kan (liksom start och begin) användas både med substantiv, commence an analysis, och med verb, commence to work/working. Några typiska sammanhang där commence används är projekt, studier, möten, konferenser, debatter, förhandlingar och krig, som i The fight for the Falklands officially commenced on May 1. Det finns också ett substantiv, commencement, ’början’, som i amerikansk engelska används med betydelsen ’examenshögtid’. Detta kan låta märkligt, eftersom det handlar om en avslutning på studier, men en examen innebär ju början på en ny fas i livet.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Stormen uppfyller samtliga kriterier

  Fråga: 
  Jag har hört uttrycket a perfect storm flera gånger och tycker att det låter underligt. Hur kan en storm vara perfekt?
  Stig Berntson
  Svar: 
  A perfect storm har funnits ganska länge i engelskan – det äldsta exemplet vi hittade är från 1820 och syftar på en kraftig storm. Det användes relativt sparsamt, ofta i överförd betydelse i uttryck som a perfect storm of passion/indignation. En bok av Sebastian Junger med titeln A perfect storm från 1997 och en film med samma titel från 2000 populariserade dock uttrycket, som nu används både om hårda stormar där många faktorer samverkar, häftiga känslostormar och andra typer av stormar inom till exempel politiken och ekonomin. Det har också lånats in till svenskan. Perfect är inte alltid positivt på engelska utan kan betyda ’som uppfyller alla kriterier’, och därmed kan man exempelvis säga a perfect idiot/stranger.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Delat ursprung för skotskt barn

  Fråga: 
  När jag var i Skottland hörde jag att man använde ett ord som liknade vårt svenska barn i stället för child. Är orden släkt?
  Ellinor
  Svar: 
  Ordet du hörde var bairn, och det stämmer att det har samma ursprung som vårt svenska barn. I talspråk är bairn fortfarande vanligt i Skottland, framför allt utmed ostkusten, och i nordöstra England, i Newcastleområdet. Det har samma betydelse som child, men kan också ha mer specifika funktioner, exempelvis användas lite nedlåtande om en barnslig eller mindre begåvad person.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Mönster för att stå, sitta och ligga

  Fråga: 
  Man kan ofta höra på engelska att ett föremål is sitting on the desk/table/shelf. På svenska kan föremål ligga eller stå, men sällan sitta (förutom på väggen). Vi undrar därför vilka föremål som ’sitter’, sit, ’står’, stand, och ’ligger’, lie, på engelska.    
  Lotti och Kenneth
  Svar: 
  Våra sökningar visar för det första att sit är det vanligaste verbet för att beskriva placering på en bordsyta eller hylla oavsett föremålets form. Saker som ’ligger’ är i allmänhet platta: a newspaper; his mobile phone, eller avlånga, horisontellt placerade föremål: a gun.Det som ’står’ är avlångt och placerat upprätt: a shot glass; a bottle of wine. Det som ’sitter’ är, med flytande gränser, saker som befinner sig mitt emellan dessa ytterligheter: a coffee mug, the framed portrait, an open sack of manure.Sit har också utvecklat några vanliga bibetydelser som gör att frekvensen blir särskilt hög för det här verbet. Den ena kan på svenska ungefär formuleras som ’ligga/stå och samla damm’: a commitment to show that this is not a report that is sitting on a desk, och den andra som ’vänta på att användas’: a bottle of champagne is now sitting on a table in the shop where the ticket was sold and is waiting to be uncorked.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ett sätt att visa artighet

  Fråga: 
  Jag har hört att all användas som en slags påhängsfras i frågor, helt utan den vanliga betydelsen ’alls’. Varför då?
  Sanna
  Svar: 
  At all används talspråkligt på det här sättet i flera olika delar av den engelskspråkiga världen, men framför allt i Storbritannien. Man hör ofta frasen hos personal inom olika serviceyrken, i frågor av typen Do you need any bags at all? i en affär, och Would you like any dessert at all? på en restaurang. Här fungerar at all helt enkelt som en artighetsmarkör.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Rätt preposition för en professor

  Fråga: 
  Säger man professor in history eller professor of history på engelska?
  Patryck
  Svar: 
  Of är klart vanligast, in används bara marginellt. Noterbart är att det verkar vara lika vanligt att använda ämnesområdet som förbestämning: a history/law/economics professor, som det är att använda preposition: a professor of history/law/economics. Detta följer en allmän tendens i engelskan att man allt oftare använder förbestämningar till substantiv, till exempel temperature variation, i stället för efterbestämningar, som variation in temperature.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • I USA talas det alltjämt om ras

  Fråga: 
  I Språktidningen 1/17 diskuterades det svenska ordet ras. Med tanke på hur känsligt ämnet etnicitet är i USA blir jag förvånad av att höra amerikaner fortfarande använda ordet race. Hur vanligt är engelskans race i betydelsen ’ras’?
  Ian
  Svar: 
  Eftersom race också har den vanliga betydelsen ’tävling, lopp’ är det svårt att avgöra om frekvensen har förändrats, men det verkar, något oväntat, inte alls som om användning i betydelsen ’(mänsklig) ras’ minskar i amerikansk engelska. Till och med i vetenskaplig text hittar vi än i dag uttryck som students of other races och people of mixed race. Frekvensen för ethnicity har inte förändrats nämnvärt heller. De mest frekventa fraserna som ordet ethnicity förekommer i är, intressant nog, kombinationer av de två konkurrerande orden: race and ethnicity och race or ethnicity (som i the race and ethnicity of the patient). Detta tyder på att det råder viss osäkerhet hos språkbrukarna. Adjektivet ethnic, till exempel ethnic backgrounds/groups/minorities, har däremot minskat i användning under senare år.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor