Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Meningslöst att ägna sig åt vissling

  Fråga: 
  I somras blev ett tämligen okänt engelskt uttryck, go whistle, föremål för politisk diskussion. Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson tyckte att EU kunde go whistle eftersom deras förhandlare krävde så hög ersättning av landet i samband med brexit. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier svarade senare: ”I am not hearing any whistling, just the clock ticking”. Varifrån kommer go whistle och vad betyder det egentligen?
  Casper
  Svar: 
  Go whistle betyder ungefär ’gå och gör vad du vill’, ’ägna dig åt en meningslös sysselsättning’. Svenska idiom med närliggande betydelse är det får du titta i månen efter eller det något kraftfullare dra åt skogen, som i exemplet For my money, the LibDems can go whistle. Frasen används sällan, men finns belagd redan på 1400-talet och förekommer också hos Shakespeare: This being done, let the Law goe whistle.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • På flera språk kan det huggas i sten

  Fråga: 
  På svenska säger man numera ofta att något (inte) är hugget i sten när något (inte) är orubbligt fastställt. Nu har jag också hört (not) set in stone på engelska. Är det svenska uttrycket ett översättningslån från engelskan?
  ​​​​​​​Hans
  Svar: 
  Vi har inte kunnat fastställa ursprungsspråket, men motsvarande uttryck finns på andra europeiska språk till exempel i tyska: (nicht) in Stein gemeißelt sein. Vi hittar ett tidigt engelskt belägg från 1940-talet som antyder att idiomet ursprungligen anspelade på de tio budorden: they regarded [this working instrument] as immutable, written in stone on Sinai. Det finns en del variation bland verben: set är vanligast, följt av written och sedan av cast och carved. De flesta exempel innehåller negationer: this certainly isn’t set in stone.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Omskrivning som tog över engelskan

  Fråga: 
  När kom omskrivning med do in i engelska språket och hur gick det till? Shakespeares Henry VIII säger ju I like her not och i bönen Fader vår används Lead us not into temptation.
  Gun
  Svar: 
  Do-omskrivningen, som framför allt används i nekande och frågande satser, tros ha börjat växa fram redan under medelengelskans tid, under 1200- och 1300-talet, men etablerades på allvar under 1500-talet. Konstruktionen utan do fanns dock kvar, så att de båda varianterna levde sida vid sida under lång tid, och do-varianten verkar ha varit vanligare i mer prestigefyllda former av engelska än hos arbetarklassen. Shakespeare använder både konstruktioner utan do (I know not how I lost him från Othello) och med do (Why do we hold our tongues från Macbeth), men från och med 1600-talet började konstruktionen utan do försvinna.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Empiri som inte finns i ordböcker

  Fråga: 
  Hur översätter man Min empiri säger att … till engelska i vetenskapliga sammanhang? Kan man säga: ’My empirics shows that …’ eller bör man skriva ’My empirical data show that …’.
  Martin
  Svar: 
  Empirics var tidigare främst plural av substantivet empiric som bland annat betyder ’kvacksalvare’, men på senare tid har det även börjat användas av vissa i betydelsen ’empiri’, ’undersökningar’. Vi har dock inte kunnat hitta detta i någon ordbok ännu. Det förekommer alltså att man skriver The empirics show that ... Det överlägset vanligaste är dock fortfarande att man skriver My/the empircial data show that …, så det är att rekommendera.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Apostrof för odelbar enhet

  Fråga: 
  Jag har i informella engelska texter sett ägandeformen X and I’s, som i Johnny and I’s wedding. Det måste väl vara fel?
  Lisa
  Svar: 
  Detta är i alla fall inget man kan rekommendera i vårdat skriftspråk. I talspråk och informellt skriftspråk hittar man ibland uttryck som my wife and I’s first dance och catching Doug and I’s attention, men det är inte särskilt vanligt. I de flesta förekomsterna vi hittar är I samordnat med namnet eller titeln på en familjemedlem. Eftersom talarna väldigt ofta använder uttryck som my wife and I så har de här fraserna blivit så fasta, odelbara enheter att man har kunnat koppla på en apostrofgenitiv.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Stora tal kan vara svåra på engelska

  Fråga: 
  Hur fungerar egentligen det här med miljoner, miljarder och biljoner när man ska översätta till engelska?
  Lisa
  Svar: 
  Användningen av tal med många nollor på engelska är lite förvirrande för oss svenskar. Miljon och million betyder samma sak, men sedan blir det svårare. Miljard på svenska heter billion på engelska, medan svenskans biljon (som har tolv nollor) kallas för trillion på engelska. I äldre brittisk engelska användes dock milliard och billion på samma sätt som svenskans miljard och biljon.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Viljan att säga rätt ger fel uttal

  Fråga: 
  Jag undrar varför många svenskar uttalar engelskt v som w. Man säger till exempel wery i stället för very. Det borde ju inte vara svårt, eftersom v-ljudet är det naturliga i svenskan, inte w-ljudet.
  Nils
  Svar: 
  Den här typen av fel brukar kallas hyperkorrektion: talaren är så angelägen om att det ska bli rätt att det blir fel. Eftersom w-ljudet saknas i svenskan anstränger man sig extra för att få med det när man talar engelska, och då kan det bli några för många.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Katastroford blir allt mer positivt

  Fråga: 
  I Språktidningen 4/2017 diskuterades det svenska ordet epicentrum. Jag har hört epicenter på engelska och undrar hur det används.
  Kevin
  Svar: 
  Epicenter (brittisk stavning: epicentre) syftar precis som epicentrum på den punkt på jordytan under vilken en jordbävning eller explosion äger rum. Det engelska ordet används som sin svenska motsvarighet ofta i överförd betydelse, och betecknar då centrum för en aktivitet. Användningen av epicenter speglar dess ursprungliga koppling till katastrofer, eftersom de flesta förekomsterna betecknar något negativt som i the epicenter of the chaos. På senare tid verkar detta dock ha ändrats lite och det har börjat brukas även i positiva sammanhang: Silicon Valley, the epicenter of the world’s tech companies.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Badrum där det inte finns badkar

  Fråga: 
  Jag har i svensk press sett exempel på att stora hus i USA har många badrum. Vita huset lär exempelvis ha 34 stycken, vilket verkar orimligt. Betyder bathroom på amerikansk engelska ’toalett’?
  Thomas
  Svar: 
  Din observation är korrekt; Vita huset har inte 34 badrum med dusch eller badkar, vilket bathroom syftar på i brittisk engelska. I amerikansk engelska används bathroom även om toaletter, framför allt i privata hus. Om man är på besök hemma hos en amerikan kan man alltså fråga efter toaletten med uttryck som Could I use the bathroom, please? En offentlig toalett kallas i amerikansk engelska ofta för restroom.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Polisen var inte plural från början

  Fråga: 
  Jag har uppmärksammat att ordet police mestadels används med plurala verb och they i engelskan. Hur kommer det sig?
  Arvid
  Svar: 
  Det stämmer att ordet police i dagens engelska används nästan uteslutande med plurala verb och pronomen: The police are here. They have a warrant for your arrest. Så har det dock inte alltid varit.När det polissystem som vi känner till i dag infördes i början på 1800-talet (nästan samtidigt i Storbritannien och USA) betecknade ordet police en ensamarbetande stationär polis: I spoke to the police, and he ran after the prisoners. Men även med hänvisning till hela polisorganisationen användes ordet ofta med singulara verb och pronomen: The police has not yet been aroused from its lethargy. När våldet i storstäderna ökade på grund av urbaniseringen i mitten på 1800-talet, dubblades patrullerna så att polisen uppträdde två och två. Troligtvis uppfattades polisen därmed alltmer som ett pluralt koncept, och det är sannolikt att språkbruket ändrades på grund av det genom att plurala verb och pronomen används sedan dess.
  Alexander Lakaw, Linnéuniversitetet

Sidor