Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Synonymer med olika ursprung

  Fråga: 
  På engelska kan ’dyr’ heta både dear och expensive. Vad är skillnaden mellan dem?
  Anna
  Svar: 
  Dear är ett germanskt ord som har funnits i engelskan i mer än 1 000 år, medan expensive lånades in från latin eller franska på 1600-talet. I dag är expensive betydligt vanligare, men dear lever kvar, särskilt regionalt i Storbritannien och de forna brittiska kolonierna. Dear uppfattas av en del som ålderdomligt eller vardagligt, men det förekommer också ofta i tidningstexter och mer formella sammanhang, samt i fasta uttryck som It cost him dear/dearly, ’Det stod honom dyrt’. Här är ett känt exempel ur en sångtext: Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it’s not too dear (Lennon/McCartney).
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Kvarleva från olika sätt att mäta tid

  Fråga: 
  Varför säger man five o’ clock när man talar om ett jämnt klockslag?
  Jill
  Svar: 
  Det ursprungliga uttrycket var five of the clock, och det användes för att skilja tid som mättes med klocka från tid som mättes på andra sätt, exempelvis med hjälp av solen. Från 1500-talet och framåt har of the förkortats till o’, medan clock har levt kvar. Vi ser samma utveckling i will o’ the wisp, om ett ’irrbloss’, alltså ett mystiskt ljus på en hed, i ett kärr eller liknande, och Jack o’ lantern, som i dag mest används om en pumpa där man har skurit ut ögon, näsa och mun, men som också kan betyda ’irrbloss’ och ’nattvakt’. I will o’ the wisp har ju dock den bestämda artikeln, the, behållits.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Engelsk matporr är positivt laddad

  Fråga: 
  På svenska finns det sammansatta substantivet matporr, som syftar på överdådigt läckra bilder på mat. Ordet verkar oftast ha en positiv klang, men jag undrar hur det ser ut med engelskans food porn.
  Mariah
  Svar: 
  Porn – men inte den långa formen pornography – har använts sedan 1970-talet för att beskriva bilder och texter som man vältrar sig i och som framhäver de sinnliga aspekterna av ett ämne med en effekt som liknar den som pornografin har. Food porn, som är den vanligaste av dessa sammansättningar, är mestadels positivt laddat: drooling over some delicious food porn, medan de flesta andra har negativ betydelse. Poverty porn syftar till exempel på att man exploaterar fattigas lidande för att samla in pengar, medan property porn beskriver tv-program om lyxbostäder. Ruin porn, slutligen, beskrivs i ett exempel som ”images of once striking but now decaying buildings surrounded by scenes of desolation”. Invånarna i vissa amerikanska städer ogillar starkt att andra vältrar sig i deras förfall: Detroiters hate what they call ”ruin porn”.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Engelsk plural för datormöss

  Fråga: 
  Översätter man datormöss med computer mouses eller computer mice? Jag tycker mig ha hört båda varianterna.
  Lena
  Svar: 
  Ja, det stämmer, och båda varianterna används flitigt. Den oregelbundna pluralformen mice är dock klart vanligare än den regelbundna mouses, trots att somliga menar att den senare är ett bättre val, för att särskilja den här specifika betydelsen av mouse. Det hävdas också att det borde heta mouses för att sammansättningar där det ena ordet har tappat sin ursprungliga betydelse brukar bli regelbundna – precis som att man sa Walkmans i stället för Walkmen – men den regeln har gott om undantag. Dataföretag använder ofta mouse devices i stället för att slippa välja. Det sägs ibland att mouse skulle vara en förkortning för manually-operated user-select equipment, vilket skulle föranleda användningen av mouses, men detta är en myt. Det handlar i stället helt enkelt om den fysiska likheten med den lilla gnagaren.På engelska kan det talas om både computer mouses och computer mice. Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • En uppmaning om att ta det lugnare

  Fråga: 
  I en av sina monologer diskuterar Jerry Seinfeld hur livet för amerikanska barn är förknippat med ordet up: shut up, let me stay up och wait up, medan det för vuxna mest är förknippat med down: put that down, sit down och slow down. Jag är bekant med alla dessa utom wait up. Vad betyder det?
  Cosmo
  Svar: 
  Den vanligaste betydelsen för wait up är ’sitta uppe och vänta på att någon ska komma hem’, som i Don’t wait up for me, I may be late. Wait up i Seinfeld-exemplet är snarare en synonym till wait i betydelsen ’stanna, gå/spring inte så fort’, som i Wait up, man, Dan says. You walk so fast.Wait används väldigt sällsynt med up i texterna i våra databaser, förmodligen delvis på grund av frasens talspråkliga karaktär.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Egenhet i skrivstil utan förklaring

  Fråga: 
  Jag har funderat på en liten detalj i amerikansk handstil. Det verkar vara vanligt att skriva versala r, till exempel wRite, vilket jag tycker är lite udda. När uppstod bruket att skriva med versala R i USA?
  Carl
  Svar: 
  Precis som i Sverige har skrivstilen utvecklats över tid i USA, från ett sammanhängande flöde där man sällan lyfter pennan till något som mer liknar delvis hopkopplade textade bokstäver. När det gäller versala R inne i ord har vi letat i amerikanska skrivstilsmanualer men inte hittat någon som rekommenderar detta och inte heller någon uppgift om när det började. Däremot är det fler än du som har uppmärksammat företeelsen. Det finns grafologer som har antytt att det kan visa på att skribenten är utåtriktad och vill framhäva sig själv, medan andra menar att det inte betyder något alls.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Informell variant av manligt tilltal

  Fråga: 
  Vid en Londonvistelse nyligen tilltalade två olika taxichaufförer mig med guv, där jag annars brukar bli kallad sir. Jag har också hört det i brittiska deckare. Varifrån kommer detta?
  Carl
  Svar: 
  I en säljare-kundrelation tituleras ofta manliga kunder sir över hela världen. Kvinnor tituleras madam eller ma’am. Men guv/gov används också om män, i synnerhet i Londonområdet. Ordet är en förkortning av governor, och användes tidigare till män med hög rang, vilket speglas exempelvis i tilltal av polischefer i brittiska deckare. Men ordet har också neutraliserats till mindre tydligt hierarkiska sammanhang, och används i dag som en mer informell variant av sir.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Grusets hårdhet ger stark karaktär

  Fråga: 
  Ett av de svenska nyorden på 2017 års lista är det engelska lånet grit, ’uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål’. Hur används detta på engelska?
  Henke
  Svar: 
  Grit används för att beteckna sand eller gruskorn, och man har sedan överfört hårdheten i gruset till att beskriva fasthet i någons karaktär. Det används ofta tillsammans med adjektiv som sheer, real och true (True grit var också titeln på en film från 2010), och kombineras ibland med determination: through sheer grit and determination you manage to beat the odds.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Två synonyma sätt att fördubbla

  Fråga: 
  Min kollega och jag ska hålla ett föredrag på engelska och vi började diskutera den engelska motsvarigheten till verbet tredubbla(s). Det finns två alternativ: triple och treble. Men vad är skillnaden mellan dem?
  Jenny
  Svar: 
  Verben är synonyma och kan bytas ut mot varandra: energy prices have tripled/trebled, ’energipriserna har tredubblats’, men det finns skillnader i frekvens i olika varianter av engelska. Triple är vanligast nästan överallt och ökar i användning. I brittisk engelska är treble fortfarande ganska vanligt, medan amerikansk engelska på några årtionden har svängt från att använda båda till att nästan enbart använda triple, vilket tyder på att treble håller på att falla ur bruk.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Slaktare kan ha talat om hel gris

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket go the whole hog? Betyder inte hog ’gris’?
  Marie-Louise
  Svar: 
  Uttrycket go the whole hog brukar översättas med ungefär ’löpa linan ut’, och ordet hog betyder mycket riktigt ’gris, svin’. Många mer eller mindre trovärdiga förklaringar har framförts, exempelvis att uttrycket användes av slaktare som erbjöd sina kunder rabatt om de ville köpa en hel gris, inte bara de finaste bitarna, och att det sedan fått en metaforisk betydelse.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet

Sidor