Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Grusets hårdhet ger stark karaktär

  Fråga: 
  Ett av de svenska nyorden på 2017 års lista är det engelska lånet grit, ’uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål’. Hur används detta på engelska?
  Henke
  Svar: 
  Grit används för att beteckna sand eller gruskorn, och man har sedan överfört hårdheten i gruset till att beskriva fasthet i någons karaktär. Det används ofta tillsammans med adjektiv som sheer, real och true (True grit var också titeln på en film från 2010), och kombineras ibland med determination: through sheer grit and determination you manage to beat the odds.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Två synonyma sätt att fördubbla

  Fråga: 
  Min kollega och jag ska hålla ett föredrag på engelska och vi började diskutera den engelska motsvarigheten till verbet tredubbla(s). Det finns två alternativ: triple och treble. Men vad är skillnaden mellan dem?
  Jenny
  Svar: 
  Verben är synonyma och kan bytas ut mot varandra: energy prices have tripled/trebled, ’energipriserna har tredubblats’, men det finns skillnader i frekvens i olika varianter av engelska. Triple är vanligast nästan överallt och ökar i användning. I brittisk engelska är treble fortfarande ganska vanligt, medan amerikansk engelska på några årtionden har svängt från att använda båda till att nästan enbart använda triple, vilket tyder på att treble håller på att falla ur bruk.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Slaktare kan ha talat om hel gris

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket go the whole hog? Betyder inte hog ’gris’?
  Marie-Louise
  Svar: 
  Uttrycket go the whole hog brukar översättas med ungefär ’löpa linan ut’, och ordet hog betyder mycket riktigt ’gris, svin’. Många mer eller mindre trovärdiga förklaringar har framförts, exempelvis att uttrycket användes av slaktare som erbjöd sina kunder rabatt om de ville köpa en hel gris, inte bara de finaste bitarna, och att det sedan fått en metaforisk betydelse.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Lika ord med olika betydelser

  Fråga: 
  Hur kan orden overlook och oversee ha så olika betydelse?
  Andreas
  Svar: 
  Ja, det är lite märkligt att dessa båda ord, vars komponenter look och see är så lika, refererar till helt olika saker: overlook, ’förbise, missa’, och oversee, ’övervaka’. Från början hade orden faktiskt samma betydelse, ungefär ’betrakta något ovanifrån’, men sedan har de utvecklats i olika riktning (även om overlook också har kvar något av sin ursprungliga betydelse: a villa overlooking the harbour – ’en villa med utsikt över hamnen’). Kanske har overlook tolkats som att man tittar över (snarare än på) något, och därmed missar det med blicken. Oversee kan å andra sidan relateras till den överblick som behövs för att man ska kunna övervaka något. Som så ofta när det gäller språkhistoria finns det dock ingen säkerställd förklaring till den här utvecklingen.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Olika typer av grafiska detaljer

  Fråga: 
  Vad betyder graphic detail, och kan man också säga graphical detail?
  Johan
  Svar: 
  Adjektiv med samma rot som slutar på -ic eller -ical betyder ibland (ungefär) samma sak, men får emellanåt specialiserade betydelser. Graphic detail används ofta om beskrivningar av våld eller sexuella handlingar, som i rubriken What Bill Cosby’s accuser says he did, in graphic detail, med den ungefärliga betydelsen ’målande’ eller ’uttryckligen’. Graphical detail finns också, men har oftast mer direkt med grafik att göra, som i I’m blown away by the graphical detail of today’s computer games, där det betyder ’detaljerad grafik’ eller ’grafisk detaljrikedom’.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Ålderdomligt uttal lever kvar i USA

  Fråga: 
  Varför uttalas herb utan h i amerikansk engelska?
  Sanna
  Svar: 
  Många amerikaner uttalar herb, ’ört’, och dess avledning herbal utan h, medan ordet i brittisk standardengelska uttalas med h (vilket namnet Herb(ert) gör även i amerikansk engelska). Ordet uttalades utan h när britterna utvandrade till Nordamerika på 1600- och 1700-talen, och detta språkbruk – liksom några andra fenomen, till exempel användningen av fall i betydelsen ’höst’ – har levt kvar där medan den brittiska engelskan har förändrats.Det finns förstås också ord som alltid uttalas utan h, i såväl brittisk som amerikansk engelska, exempelvis hour och honour. När ett ord inleds med ett stumt h och föregås av den obestämda artikeln används an precis som vid ord som börjar på vokal, som i an herb/hour/opportunity.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Engelskt uttryck som ökar snabbt

  Fråga: 
  Man har ju länge hört på svenska att man kan ”vara bekväm med något eller någon”. Hur ser det engelska ursprunget ut?
  Daniel
  Svar: 
  Comfortable with someone/something har använts åtminstone sedan 1800-talet, men det är först under de senaste årtiondena som bruket har ökat markant. Det är mestadels män som är ”bekväma med” vad de själva gör, äger eller känner: he’s comfortable with his feelings, ’han är bekväm med sina känslor’, eller andra människor som är bekväma med män och deras agerande: Rachel became increasingly comfortable with him, ’Rachel blev mer och mer bekväm med honom’. Detta speglar en allmän tendens att män oftare än kvinnor beskrivs i texter.Comfortable with används också tillsammans med olika abstrakta substantiv som idea, fact och way följda av satser: I became comfortable with the idea of thinking big, ’jag blev bekväm med idén att tänka stort’.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ett ord med en märklig historia

  Fråga: 
  När jag såg en fråga i Språktidningen 5/2017 om race i engelskan, påmindes jag om ett annat ord som ofta används: Caucasian, alltså engelskans uttryck för ”den vita rasen”. Var kommer det ifrån? Och hur kommer det sig att man använder det i modern tid?
  Leif
  Svar: 
  Det är onekligen en märklig term med en märklig historia. Den härstammar från den tyske 1800-talsforskaren Johann Friedrich Blumenbach som (felaktigt) trodde att ”den vita rasen” härstammade från Kaukasus. Det är konstigt att ordet levt kvar – och det verkar till och med öka något i frekvens. Ordet är vanligast i amerikansk engelska och i vissa sydostasiatiska varianter, till exempel i den engelska som talas i Singapore och Hongkong. En anledning till ordets popularitet kan vara att black används allt mindre och att white därmed också tappar mark, även om white fortfarande är vanligare än Caucasian.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Skelett göms även i engelsk garderob

  Fråga: 
  Finns uttrycket Ett skelett i garderoben även på engelska?
  Lisa
  Svar: 
  Ja, även på engelska kan man ha a skeleton in the closet eller, mindre vanligt, the cupboard, med betydelsen ’pinsam hemlighet’. Det svenska uttrycket lik i lasten med snarlik betydelse har dock ingen direkt motsvarighet på engelska, och inte heller den sammanblandade varianten lik i garderoben.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Ja, så skulle en engelsman säga

  Fråga: 
  På Arlanda såg jag följande sats på en skylt: ”The more who travel, the lower the fare.” Det är den första raden som förundrar mig. Skulle en engelsman uttrycka sig så?
  Christian
  Svar: 
  På engelska uttrycks den svenska konstruktionen ju–ju eller ju–desto med the–the: The more, the merrier, och vi ser inget konstigt med exemplet, som betyder ungefär ’ju fler som reser, desto billigare blir biljetten’.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor