Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Volymen i språket är oförändrad

  Fråga: 
  Använder man fortfarande turn up/down the volume på engelska när man ändrar volymen på en apparat? Numera finns ju knappast några reglage som man vrider upp eller ner, utan bara knappar eller ikoner att trycka på.
  ​​​​​​​Youri
  Svar: 
  Det finns några konkurrerande verb som raise och lower the volume: At the touch of a button, you can also lower the volume. Men dessa verb har inte ökat i användning. Turn up/down verkar fortsatt användas för volymjustering med knappar, som i Al, who is messing around with the remote, is trying to turn down the volume.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Samma betydelse men olika klang

  Fråga: 
  En kollega till mig brukar skriva amongst, medan jag föredrar among. Båda orden finns ju och betyder ’bland’. Men vad är skillnaden? 
  Evert
  Svar: 
  Among fanns redan i fornengelskan och är också i dag den klart dominerande formen. Den förekommer fem till tio gånger så ofta som amongst i de flesta sammanhang i både brittisk och amerikansk engelska. Det finns ingen skillnad i betydelsen, men särskilt i USA kan amongst uppfattas som formellt eller ålderdomligt.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Engelska artiklar är ett svårt område

  Fråga: 
  Ett svenskt företag har We make the work a better place som slogan. Den bestämda artikeln the känns fel i sammanhanget. Eller är det företaget som har rätt och min språkkänsla som är fel?
  Anders
  Svar: 
  Artikelbruket i engelskan är komplicerat och skiljer sig från svenskans, så det är ett svårt område.The work syftar normalt på antingen processen – This makes the work easier – eller produkten – They were quick and the work was excellent. Om man tänker på arbetsplatsen använder man däremot oftast work utan artikel: Don’t call me at work. Det normala skulle också vara att säga We make work a better place, eller, något mer formellt: We improve the workplace. 
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Italienskan satte tonen för uttalet

  Fråga: 
  Varför stavas musiktermen ’bas’ bass på engelska, men uttalas /beɪs/?
  Gene
  Svar: 
  Ursprungligen stavades ordet bas eller base och uttalet kan härledas från detta. Stavningen har dock ändrats efter påverkan från italienskans basso, men uttalet har inte påverkats av stavningsförändringen. Noterbart är att (sea) bass uttalat /bæs/ betyder ’havsabborre’.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Engelska utan bindestreck

  Fråga: 
  Jag undrar hur det blir på engelska när sammansatta ord ska bindas ihop med and? Denna fråga väcktes efter att jag sett följande mening: We can help  finding the best available technologies and equipment for foundry- and surface treatment processes. Ska bindestrecket finnas där?
  Fredrica
  Svar: 
  I svenskan visar vi tydligt med ett bindestreck vad som hänger ihop. Gods- och persontåg är något annat än gods och persontåg. På engelska markeras inte detta på samma sätt, utan man skriver freight and passenger trains och låter läsaren själv räkna ut vad det handlar om. Normalt innebär detta inget problem för förståelsen. Om man tror att det finns risk för missförstånd bör man skriva om: foundry processes and surface treatment processes.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Orolig zon med nordirländsk rot

  Fråga: 
  I samband med det svenska valet diskuterades både i svenska och utländska medier ryktena om det skulle finnas no-go zones i Sverige, det vill säga områden dit inte ens polisen vågar sig. Jag undrar om ursprunget till no go.
  Tage
  Svar: 
  No go för att beskriva att något som omöjligt eller hopplöst har använts i mer än 200 år:  They soon discovered it was  no go to follow that trail. Som förbestämning för (barrikaderade) områden man inte kan ta sig till användes det i no-go zone/area på 1960-talet under orolig- heterna på Nordirland. Som analogi har man senare bildat no-fly zone, ’flygförbudszon’.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Olika sätt att se  på en möjlighet

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad i betydelse mellan possibility och opportunity?
  Gunilla
  Svar: 
  Possibility är det mer neutrala ordet som beskriver om något  är möjligt, medan opportunity snarare rör gynnsamma förutsättningar och därför  är mer positivt.Det är ganska stora skillnader vad gäller vilka adjektiv som används med respektive substantiv. Medan possibility förekommer med strong, distinct och remote, som alla beskriver hur sannolikt  något är, används opportunity ofta med positivt laddade adjektiv som great, golden och best. Opportunity används också ofta i frasen equal  opportunity, ’jämställdhet/ lika villkor’.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Val av verb utgår från huvudordet

  Fråga: 
  När jag i en engelsk uppsats skrev meningen She is one of the few people who seem/seems to understand him blev jag osäker på om verbet ska vara i singular eller plural. Datorns grammatikkontroll godkänner båda.
  Bimmi
  Svar: 
  Båda alternativen förekommer hos infödda talare, men singular är klart vanligast. Valet av singulart verb baseras på att huvudordet one är singular – one of the things that is really important. Valet av plural hänger samman med att ett pluralt substantiv, som things, kommer närmare verbet än det singulara huvudordet, one: one of the things that make us human.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Sött barn blev vuxen älskling

  Fråga: 
  Varför säger man på engelska baby i fall som Be my baby? Hur kommer det sig att man använder just ’spädbarn’ för detta?
  Stefan
  Svar: 
  Baby i betydelsen ’spädbarn, litet barn’ finns i engelskan sedan cirka 1400, men det var först i mitten av 1800-talet i USA som man började använda det i de överförda betydelserna ’älskling’, ’söt kvinna’ och även ’kompis’ (i tilltal). Eftersom småbarn ofta anses vara söta kanske det kan vara naturligt att kalla sin käresta baby – och detta används nu om både kvinnor och män.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Århundrade som kan missförstås

  Fråga: 
  Vad betyder at the turn of the 19th century? Syftar detta på början eller slutet på århundradet?
  Magny
  Svar: 
  I de exempel vi undersökt åsyftas oftast inledningen på århundraden (the zenith of the British Empire at the turn of the 20th century) men det finns en del undantag (during the late czarist era at the turn of the 19th century, Russia was the world’s largest exporter of petroleum). I de flesta fall framgår det av sammanhanget vad som åsyftas, men eftersom the turn of the century ibland missuppfattas av både infödda talare och andraspråkstalare kan det vara lämpligt att välja andra uttryck, som at the beginning/end of the 20th century.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor