Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Engelskt uttryck som ökar snabbt

  Fråga: 
  Man har ju länge hört på svenska att man kan ”vara bekväm med något eller någon”. Hur ser det engelska ursprunget ut?
  Daniel
  Svar: 
  Comfortable with someone/something har använts åtminstone sedan 1800-talet, men det är först under de senaste årtiondena som bruket har ökat markant. Det är mestadels män som är ”bekväma med” vad de själva gör, äger eller känner: he’s comfortable with his feelings, ’han är bekväm med sina känslor’, eller andra människor som är bekväma med män och deras agerande: Rachel became increasingly comfortable with him, ’Rachel blev mer och mer bekväm med honom’. Detta speglar en allmän tendens att män oftare än kvinnor beskrivs i texter.Comfortable with används också tillsammans med olika abstrakta substantiv som idea, fact och way följda av satser: I became comfortable with the idea of thinking big, ’jag blev bekväm med idén att tänka stort’.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ett ord med en märklig historia

  Fråga: 
  När jag såg en fråga i Språktidningen 5/2017 om race i engelskan, påmindes jag om ett annat ord som ofta används: Caucasian, alltså engelskans uttryck för ”den vita rasen”. Var kommer det ifrån? Och hur kommer det sig att man använder det i modern tid?
  Leif
  Svar: 
  Det är onekligen en märklig term med en märklig historia. Den härstammar från den tyske 1800-talsforskaren Johann Friedrich Blumenbach som (felaktigt) trodde att ”den vita rasen” härstammade från Kaukasus. Det är konstigt att ordet levt kvar – och det verkar till och med öka något i frekvens. Ordet är vanligast i amerikansk engelska och i vissa sydostasiatiska varianter, till exempel i den engelska som talas i Singapore och Hongkong. En anledning till ordets popularitet kan vara att black används allt mindre och att white därmed också tappar mark, även om white fortfarande är vanligare än Caucasian.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Skelett göms även i engelsk garderob

  Fråga: 
  Finns uttrycket Ett skelett i garderoben även på engelska?
  Lisa
  Svar: 
  Ja, även på engelska kan man ha a skeleton in the closet eller, mindre vanligt, the cupboard, med betydelsen ’pinsam hemlighet’. Det svenska uttrycket lik i lasten med snarlik betydelse har dock ingen direkt motsvarighet på engelska, och inte heller den sammanblandade varianten lik i garderoben.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Ja, så skulle en engelsman säga

  Fråga: 
  På Arlanda såg jag följande sats på en skylt: ”The more who travel, the lower the fare.” Det är den första raden som förundrar mig. Skulle en engelsman uttrycka sig så?
  Christian
  Svar: 
  På engelska uttrycks den svenska konstruktionen ju–ju eller ju–desto med the–the: The more, the merrier, och vi ser inget konstigt med exemplet, som betyder ungefär ’ju fler som reser, desto billigare blir biljetten’.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Meningslöst att ägna sig åt vissling

  Fråga: 
  I somras blev ett tämligen okänt engelskt uttryck, go whistle, föremål för politisk diskussion. Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson tyckte att EU kunde go whistle eftersom deras förhandlare krävde så hög ersättning av landet i samband med brexit. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier svarade senare: ”I am not hearing any whistling, just the clock ticking”. Varifrån kommer go whistle och vad betyder det egentligen?
  Casper
  Svar: 
  Go whistle betyder ungefär ’gå och gör vad du vill’, ’ägna dig åt en meningslös sysselsättning’. Svenska idiom med närliggande betydelse är det får du titta i månen efter eller det något kraftfullare dra åt skogen, som i exemplet For my money, the LibDems can go whistle. Frasen används sällan, men finns belagd redan på 1400-talet och förekommer också hos Shakespeare: This being done, let the Law goe whistle.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • På flera språk kan det huggas i sten

  Fråga: 
  På svenska säger man numera ofta att något (inte) är hugget i sten när något (inte) är orubbligt fastställt. Nu har jag också hört (not) set in stone på engelska. Är det svenska uttrycket ett översättningslån från engelskan?
  ​​​​​​​Hans
  Svar: 
  Vi har inte kunnat fastställa ursprungsspråket, men motsvarande uttryck finns på andra europeiska språk till exempel i tyska: (nicht) in Stein gemeißelt sein. Vi hittar ett tidigt engelskt belägg från 1940-talet som antyder att idiomet ursprungligen anspelade på de tio budorden: they regarded [this working instrument] as immutable, written in stone on Sinai. Det finns en del variation bland verben: set är vanligast, följt av written och sedan av cast och carved. De flesta exempel innehåller negationer: this certainly isn’t set in stone.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Omskrivning som tog över engelskan

  Fråga: 
  När kom omskrivning med do in i engelska språket och hur gick det till? Shakespeares Henry VIII säger ju I like her not och i bönen Fader vår används Lead us not into temptation.
  Gun
  Svar: 
  Do-omskrivningen, som framför allt används i nekande och frågande satser, tros ha börjat växa fram redan under medelengelskans tid, under 1200- och 1300-talet, men etablerades på allvar under 1500-talet. Konstruktionen utan do fanns dock kvar, så att de båda varianterna levde sida vid sida under lång tid, och do-varianten verkar ha varit vanligare i mer prestigefyllda former av engelska än hos arbetarklassen. Shakespeare använder både konstruktioner utan do (I know not how I lost him från Othello) och med do (Why do we hold our tongues från Macbeth), men från och med 1600-talet började konstruktionen utan do försvinna.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Empiri som inte finns i ordböcker

  Fråga: 
  Hur översätter man Min empiri säger att … till engelska i vetenskapliga sammanhang? Kan man säga: ’My empirics shows that …’ eller bör man skriva ’My empirical data show that …’.
  Martin
  Svar: 
  Empirics var tidigare främst plural av substantivet empiric som bland annat betyder ’kvacksalvare’, men på senare tid har det även börjat användas av vissa i betydelsen ’empiri’, ’undersökningar’. Vi har dock inte kunnat hitta detta i någon ordbok ännu. Det förekommer alltså att man skriver The empirics show that ... Det överlägset vanligaste är dock fortfarande att man skriver My/the empircial data show that …, så det är att rekommendera.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Apostrof för odelbar enhet

  Fråga: 
  Jag har i informella engelska texter sett ägandeformen X and I’s, som i Johnny and I’s wedding. Det måste väl vara fel?
  Lisa
  Svar: 
  Detta är i alla fall inget man kan rekommendera i vårdat skriftspråk. I talspråk och informellt skriftspråk hittar man ibland uttryck som my wife and I’s first dance och catching Doug and I’s attention, men det är inte särskilt vanligt. I de flesta förekomsterna vi hittar är I samordnat med namnet eller titeln på en familjemedlem. Eftersom talarna väldigt ofta använder uttryck som my wife and I så har de här fraserna blivit så fasta, odelbara enheter att man har kunnat koppla på en apostrofgenitiv.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Stora tal kan vara svåra på engelska

  Fråga: 
  Hur fungerar egentligen det här med miljoner, miljarder och biljoner när man ska översätta till engelska?
  Lisa
  Svar: 
  Användningen av tal med många nollor på engelska är lite förvirrande för oss svenskar. Miljon och million betyder samma sak, men sedan blir det svårare. Miljard på svenska heter billion på engelska, medan svenskans biljon (som har tolv nollor) kallas för trillion på engelska. I äldre brittisk engelska användes dock milliard och billion på samma sätt som svenskans miljard och biljon.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet

Sidor