Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Fler amerikaner kastas under buss

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket throw somebody under the bus?
  Anna
  Svar: 
  Frasen finns belagd sedan 1990-talet. Den används framför allt i amerikansk engelska och innebär att man offrar någon, till exempel en vän eller kollega, för att gynna eller skydda sig själv: Senior leaders will throw subordinates under the bus in a heartbeat to protect or advance their careers. Som många andra färgstarka engelska uttryck har även detta översatts till svenska: jag vill inte kasta någon under bussen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Låt stilen avgöra översättningen

  Fråga: 
  Kan man översätta He didn’t catch anything med Han fångade ingenting?
  Madeleine
  Svar: 
  På engelska kan man variera mellan nothing och not anything, så när kyparen Manuel i Fawlty towers säger I know nothing är det visserligen påverkat av hans spanska modersmål men inte grammatiskt inkorrekt. Samma variation finns i svenskan; om man ska översätta He didn’t catch anything med Han fångade inte något eller Han fångade ingenting är snarast en fråga om stil, rytm och sammanhang.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Egen form finns bara i dialekter

  Fråga: 
  Jag har flera gånger stött på aren’t I följt av ett frågetecken (till exempel I’m here now, aren’t I?). Borde det inte heta amn’t I i stället, eftersom det heter I am och inte I are?
  Hakeem
  Svar: 
  Korta frågesatser i slutet av meningar är vanliga i sammanhang där man väntar sig att få medhåll (she is very strong, isn’t she?). För dessa används is eller are tillsammans med en förkortad form av not: n’t. Som man kan förvänta sig följs you/they av aren’t och he/she/it av isn’t. Vad gäller I finns det dock ingen egen form, då amn’t inte används (annat än i vissa regionala dialekter, till exempel på Irland), utan aren’t I är den korrekta formen att använda. Andra alternativ är det mindre formella ain’t I och det mer formella am I not.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Den som är vaken är medveten

  Fråga: 
  I en tv-serie hörde jag nyligen uttrycket she is so woke. Borde det inte ha hetat she is so awake?
  Jonas
  Svar: 
  Formen woke kommer från afroamerikansk slang där den förekommit i åtminstone tio år med betydelsen ’medveten’ (om hur samhället förtrycker de svarta). Den populariserades genom rörelsen Black lives matter, och uppmaningen Stay woke! används nu även om andra samhällsförhållanden som talaren anser att lyssnaren bör vara medveten om och vara på sin vakt emot.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Pronomen för flera kan gälla en enda

  Fråga: 
  I går hörde jag följande uttryck: It is difficult to make a child do something they don’t want to do. Hur kommer det sig att man kan använda they när det bara är ett barn som åsyftas?
  Jan
  Svar: 
  Det stämmer att they vanligtvis används för att referera till minst två personer eller saker. They kan dock även användas som ett könsneutralt pronomen, vilket är fallet här, för att undvika att behöva välja mellan he och she i sammanhang då personens kön är okänt eller anses vara irrelevant. På svenska kan vi nu använda hen för liknande situationer, men i engelskan finns inget motsvarande ord. Även om they med singular betydelse används i talat språk är former som s/he och he or she mer vanliga i skrift.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Ett undantag med två korrekta val

  Fråga: 
  Heter ”Jag är benägen att göra misstag” I am prone to make mistakes eller I am prone to making mistakes på engelska?
  Agnes
  Svar: 
  På engelska är det ibland svårt att veta om to är en preposition, som alltid följs av ing-formen av verbet (to making), eller om det betyder ’att’, som följs av verbets grundform (to make). Ett exempel är I look forward to seeing you again där to är en preposition, men där inlärare ofta tolkar to som ’att’ och felaktigt skriver I look forward to see you again. Prone to verkar vara ett undantag där to antingen kan tolkas som preposition eller som ’att’ av infödda talare. Alltså går det bra att välja antingen prone to make eller prone to making. Vi hittar därför i våra databaser exempel som Is a part prone to being lost? och Digital information we send around the world is prone to be lost.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Amerikanisering av Harry Potter

  Fråga: 
  I den amerikanska utgåvan av Harry Potter-böckerna finns brittiska ord och fraser som har anpassats till amerikansk engelska. Förutom mer förväntade exempel, som att football har blivit soccer och att crisps har blivit chips, finns också straight away som har ”översatts” till right away. Är right away verkligen mer amerikanskt än brittiskt?
  Love
  Svar: 
  Ja, båda alternativen förekommer på båda sidorna av Atlanten, men right away är klart vanligare i amerikansk engelska. Brittisk engelska föredrar straight away, men som ofta när det gäller den här typen av variation så är den amerikanska varianten vanligare i brittisk engelska än vad den brittiska är i amerikansk engelska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Trendord började som en barriär

  Fråga: 
  I brexit-förhandlingarna talas det ofta om the backstop, alltså den mekanism som ska se till att förhållandena vid den brittisk-irländska gränsen förblir oförändrade även om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Vad är ursprunget till ordet backstop?
  Hermes
  Svar: 
  Ursprungligen betecknade backstop något som har placerats längre bak som en barriär, till exempel en jordvall bakom måltavlorna på en skjutbana. Backstop har även använts för att beskriva många olika sorters säkerhetsanordningar i politiska, tekniska och ekonomiska sammanhang (He viewed the military as an essential backstop against Turkey’s sliding into an Islamic state; Using two Internet service providers can serve as a backstop when one system crashes). I samband med brexit har användningen av ordet backstop ökat kraftigt i medierna.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Servettskiss finns även på engelska

  Fråga: 
  Hösten 2018 använde Stefan Löfven ordet servettskiss om Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation i riksdagen. Finns det någon motsvarighet i engelskan?
  Finn
  Svar: 
  Ordet servettskiss har använts i svenskan tidigare. Så här stod det i till exempel i Göteborgs-Posten den 22 april 2016: ... presenterade Törnros något som mest liknade en servettskiss. Tuschteckningen föreställde en bassäng vilken som helst. Man tänker sig alltså ett hastigt utkast, som om det gjorts på en servett, kanske under sen kväll på krogen. Motsvarande uttryck, napkin sketch, finns även på engelska, oftast dock utan nedsättande konnotationer: The napkin sketch Smith, 61, made for a rocket-powered airplane won him and his team the ten-million-dollar Ansari X-Prize ...; That napkin sketch he drew in 2006 eventually became what has been hailed by the media as a masterpiece, the ”Louvre of the Sands”. Det finns också ett annat uttryck med liknande innebörd, back-of-the-envelope calculation ’uträkning på baksidan av ett kuvert’: It was a back-of-the-envelope calculation, but he estimated that each international worker sent to Haiti could cost up to $250,000 a year.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Olika termer för förtroende

  Fråga: 
  I samband med den politiska turbulensen kring Theresa May har jag hört både vote of no confidence och vote of confidence. Vilken term är den korrekta?
  Siv
  Svar: 
  I det brittiska parlamentet och många andra motsvarande församlingar kan ett oppositionsparti lägga en motion of no confidence som leder till en vote of no confidence gällande regeringen eller någon av dess ministrar. I Sverige heter det att man väcker en misstroendeförklaring som leder till en misstroendeomrösning. Termen vote of confidence (förtroendomröstning) används om fall när till exempel en regeringschef själv utlyser en omröstning för att utröna om vederbörande har kammarens stöd. Dock verkar det som om många inte gör någon skillnad mellan termerna. Dessutom förekommer de kortare formerna confidence vote och no-confidence vote.
  Hans Lindquist, Malmö universitet

Sidor