Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Olika ton när du avslutar samtal

  Fråga: 
  Säger man fortfarande hang up på engelska när man avslutar ett mobiltelefonsamtal?
  Shandi
  Svar: 
  Hang up verkar fortfarande vara vanligast, men det har fått konkurrens av end the call. På många mobiltelefoner står end call på knappen för att avsluta samtal. Hang up on somebody betyder att man avbryter ett samtal: Before I could say anything else, Grunkly hung up on me.I några exempel används end the call som kontrast till det oartiga hang up on somebody: End the call, but don’t hang up on him. Teknikutvecklingen har påverkat förekomsten av konkurrerande uttryck. När många mobiltelefoner var hopfällbara i början på 2000-talet förekom ibland close the phone: She closes her cell phone on him, men i takt med att sådana telefoner blivit omoderna har den varianten försvunnit.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Att stoppa showen kan vara dåligt

  Fråga: 
  Som lånord i svenska verkar det engelska ordet showstopper utan undantag användas om något negativt. Men min minnesbild från mina år i New York är precis tvärtom. Kan ni klargöra?
  Michael
  Svar: 
  Showstopper har funnits i amerikansk engelska sedan början av 1900-talet och syftade först på ett nummer eller en artist som fick långa applåder, vilket föranledde ett tillfälligt avbrott i föreställningen; därefter utvidgades användningen till att beskriva lyckade klädesplagg, maträtter och annat: The Peach Sorbet is a showstopper. Den positiva betydelsen är fortfarande klart vanligast på engelska. Men från och med 1960-talet används ordet också på ett annorlunda sätt inom bland annat olika teknikområden, nämligen om något som är så dåligt att det stoppar en aktivitet eller process, ofta för gott: Today the Challenger accident probably would have been a showstopper. Om din observation stämmer verkar det vara denna senare betydelse som har lånats in i svenskan.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Negativt att bara plocka bästa bären

  Fråga: 
  Vad är ursprunget till det engelska uttrycket cherry-picking, som används när någon väljer ut de bästa delarna av något?
  Vega
  Svar: 
  Ursprunget verkar anspela på att man plockar de finaste körsbären från träden. I samband med brexit-förhandlingarna har Storbritannien av EU anklagats för cherry-picking: any free trade deal must avoid so-called “cherry picking” – Britain agreeing to follow some EU rules but not others. Som framgår av exemplet betraktas cherry-picking som något negativt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Kär nyckelpiga har många namn

  Fråga: 
  Jag har hört ordet ’nyckelpiga’ översättas med ladybird, ladybug och ladybeetle. Är alla dessa ord korrekta?
  Lisa
  Svar: 
  En nyckelpiga kan ha flera olika benämningar på engelska. Ladybug är vanligast i amerikansk engelska, där även ladybeetle förekommer i mindre omfattning. Ladybird används mest i brittisk engelska, där det även finns ett fjärde ord, ladycow, som dock verkar vara på utdöende, utom eventuellt i vissa dialekter. Förledet lady sägs referera till ’Our Lady’, alltså Jungfru Maria. Att beetle och bug används som efterled är ganska naturligt, eftersom orden betyder ’skalbagge’ respektive ’insekt, [liten] skalbagge’. Bird däremot refererar till nyckelpigans förmåga att flyga som en fågel.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Världsspråk utan enhetliga regler

  Fråga: 
  Finns det någon språkinstitution för det engelska språket, motsvarande Svenska Akademien och Académie Française?
  Arne
  Svar: 
  Nej, det finns inget övergripande språkorgan för de engelsktalande länderna, förmodligen för att ett sådant skulle bli svårt att hålla ihop med tanke på att språket är så spritt över världen och uppvisar så många regionala skillnader. Å andra sidan finns det en spansk språkakademi i Madrid, med filialer i vart och ett av de 22 spansktalande länderna.För engelskan finns det därmed ingen motsvarighet till Svenska Akademiens ordlista och liknande preskriptiva vägledningar för hur språket ska användas. I stället har vanliga förlagsutgivna men välrenommerade grammatikböcker, ordböcker och så kallade style guides kommit att fylla en motsvarande funktion. Det finns även ett stort verk, Oxford English Dictionary, OED, som liknar den omfattande Svenska Akademiens ordbok, SAOB, och som bland annat används av språkforskare.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Uttryck som kan ursäkta eget skryt

  Fråga: 
  Idiomen blow one’s own trumpet och toot one’s own horn verkar betyda ungefär samma sak. Finns det någon skillnad?
  David
  Svar: 
  Båda uttrycken betyder ungefär ’skryta’. Blow one’s own trumpet är vanligare i brittisk engelska och toot one’s own horn i amerikansk. Mest typiskt är faktiskt att man använder idiomen om sig själv för att tona ner eller ursäkta sitt eget skryt: Not that I’m blowing my own trumpet or anything, but I do like to look after my wardrobe; If I may toot my own horn, I am a shit-hot samba dancer.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Längre till granne på landsbygden

  Fråga: 
  Vem räknas som granne, neighbour, på engelska? Next-door neighbour hör man ofta, men hur långt bort kan man bo och ändå betraktas som granne?
  Magny
  Svar: 
  Next-door neighbour – på amerikansk engelska stavat neighbor – är den klart vanligaste frasen. I flerfamiljshus har man också ofta upstairs/downstairs neighbours, men andra beteckningar är väldigt ovanliga. De allra flesta som räknas som grannar bor alltså alldeles inpå. Vi hittade bara några få undantag som neighbors in the same San Francisco apartment building och my neighbor from across the street.På landsbygden används ibland nearest: the nearest neighbour is a quarter-mile away. I glesbygd kan alltså närmsta granne bo ganska långt borta.I politiska sammanhang används neighbour också ofta. Ibland gränsar inte länderna till varandra: Russia isn’t modernizing in the way that its Western European neighbors are, och ibland vill man visa samhörighet, som när en britt skriver: Our Scandinavian neighbours are already a lot closer than us to a cashless society. Slutligen kan man också hitta grannar i rymden: The moon is our closest neighbor in space.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Synonymer med olika ursprung

  Fråga: 
  På engelska kan ’dyr’ heta både dear och expensive. Vad är skillnaden mellan dem?
  Anna
  Svar: 
  Dear är ett germanskt ord som har funnits i engelskan i mer än 1 000 år, medan expensive lånades in från latin eller franska på 1600-talet. I dag är expensive betydligt vanligare, men dear lever kvar, särskilt regionalt i Storbritannien och de forna brittiska kolonierna. Dear uppfattas av en del som ålderdomligt eller vardagligt, men det förekommer också ofta i tidningstexter och mer formella sammanhang, samt i fasta uttryck som It cost him dear/dearly, ’Det stod honom dyrt’. Här är ett känt exempel ur en sångtext: Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it’s not too dear (Lennon/McCartney).
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Kvarleva från olika sätt att mäta tid

  Fråga: 
  Varför säger man five o’ clock när man talar om ett jämnt klockslag?
  Jill
  Svar: 
  Det ursprungliga uttrycket var five of the clock, och det användes för att skilja tid som mättes med klocka från tid som mättes på andra sätt, exempelvis med hjälp av solen. Från 1500-talet och framåt har of the förkortats till o’, medan clock har levt kvar. Vi ser samma utveckling i will o’ the wisp, om ett ’irrbloss’, alltså ett mystiskt ljus på en hed, i ett kärr eller liknande, och Jack o’ lantern, som i dag mest används om en pumpa där man har skurit ut ögon, näsa och mun, men som också kan betyda ’irrbloss’ och ’nattvakt’. I will o’ the wisp har ju dock den bestämda artikeln, the, behållits.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Engelsk matporr är positivt laddad

  Fråga: 
  På svenska finns det sammansatta substantivet matporr, som syftar på överdådigt läckra bilder på mat. Ordet verkar oftast ha en positiv klang, men jag undrar hur det ser ut med engelskans food porn.
  Mariah
  Svar: 
  Porn – men inte den långa formen pornography – har använts sedan 1970-talet för att beskriva bilder och texter som man vältrar sig i och som framhäver de sinnliga aspekterna av ett ämne med en effekt som liknar den som pornografin har. Food porn, som är den vanligaste av dessa sammansättningar, är mestadels positivt laddat: drooling over some delicious food porn, medan de flesta andra har negativ betydelse. Poverty porn syftar till exempel på att man exploaterar fattigas lidande för att samla in pengar, medan property porn beskriver tv-program om lyxbostäder. Ruin porn, slutligen, beskrivs i ett exempel som ”images of once striking but now decaying buildings surrounded by scenes of desolation”. Invånarna i vissa amerikanska städer ogillar starkt att andra vältrar sig i deras förfall: Detroiters hate what they call ”ruin porn”.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor