Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Engelska utan bindestreck

  Fråga: 
  Jag undrar hur det blir på engelska när sammansatta ord ska bindas ihop med and? Denna fråga väcktes efter att jag sett följande mening: We can help  finding the best available technologies and equipment for foundry- and surface treatment processes. Ska bindestrecket finnas där?
  Fredrica
  Svar: 
  I svenskan visar vi tydligt med ett bindestreck vad som hänger ihop. Gods- och persontåg är något annat än gods och persontåg. På engelska markeras inte detta på samma sätt, utan man skriver freight and passenger trains och låter läsaren själv räkna ut vad det handlar om. Normalt innebär detta inget problem för förståelsen. Om man tror att det finns risk för missförstånd bör man skriva om: foundry processes and surface treatment processes.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Orolig zon med nordirländsk rot

  Fråga: 
  I samband med det svenska valet diskuterades både i svenska och utländska medier ryktena om det skulle finnas no-go zones i Sverige, det vill säga områden dit inte ens polisen vågar sig. Jag undrar om ursprunget till no go.
  Tage
  Svar: 
  No go för att beskriva att något som omöjligt eller hopplöst har använts i mer än 200 år:  They soon discovered it was  no go to follow that trail. Som förbestämning för (barrikaderade) områden man inte kan ta sig till användes det i no-go zone/area på 1960-talet under orolig- heterna på Nordirland. Som analogi har man senare bildat no-fly zone, ’flygförbudszon’.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Olika sätt att se  på en möjlighet

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad i betydelse mellan possibility och opportunity?
  Gunilla
  Svar: 
  Possibility är det mer neutrala ordet som beskriver om något  är möjligt, medan opportunity snarare rör gynnsamma förutsättningar och därför  är mer positivt.Det är ganska stora skillnader vad gäller vilka adjektiv som används med respektive substantiv. Medan possibility förekommer med strong, distinct och remote, som alla beskriver hur sannolikt  något är, används opportunity ofta med positivt laddade adjektiv som great, golden och best. Opportunity används också ofta i frasen equal  opportunity, ’jämställdhet/ lika villkor’.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Val av verb utgår från huvudordet

  Fråga: 
  När jag i en engelsk uppsats skrev meningen She is one of the few people who seem/seems to understand him blev jag osäker på om verbet ska vara i singular eller plural. Datorns grammatikkontroll godkänner båda.
  Bimmi
  Svar: 
  Båda alternativen förekommer hos infödda talare, men singular är klart vanligast. Valet av singulart verb baseras på att huvudordet one är singular – one of the things that is really important. Valet av plural hänger samman med att ett pluralt substantiv, som things, kommer närmare verbet än det singulara huvudordet, one: one of the things that make us human.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Sött barn blev vuxen älskling

  Fråga: 
  Varför säger man på engelska baby i fall som Be my baby? Hur kommer det sig att man använder just ’spädbarn’ för detta?
  Stefan
  Svar: 
  Baby i betydelsen ’spädbarn, litet barn’ finns i engelskan sedan cirka 1400, men det var först i mitten av 1800-talet i USA som man började använda det i de överförda betydelserna ’älskling’, ’söt kvinna’ och även ’kompis’ (i tilltal). Eftersom småbarn ofta anses vara söta kanske det kan vara naturligt att kalla sin käresta baby – och detta används nu om både kvinnor och män.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Århundrade som kan missförstås

  Fråga: 
  Vad betyder at the turn of the 19th century? Syftar detta på början eller slutet på århundradet?
  Magny
  Svar: 
  I de exempel vi undersökt åsyftas oftast inledningen på århundraden (the zenith of the British Empire at the turn of the 20th century) men det finns en del undantag (during the late czarist era at the turn of the 19th century, Russia was the world’s largest exporter of petroleum). I de flesta fall framgår det av sammanhanget vad som åsyftas, men eftersom the turn of the century ibland missuppfattas av både infödda talare och andraspråkstalare kan det vara lämpligt att välja andra uttryck, som at the beginning/end of the 20th century.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Svenska på grund av engelska

  Fråga: 
  Jag har hört ett nytt uttryckssätt på svenska nyligen: Jag gjorde det på grund av dum i huvudet. Finns detta på engelska? Det kanske kommer därifrån?
  Ann-Sofie
  Svar: 
  En liknande konstruktion har faktiskt dykt upp i engelskan de senaste åren. Normalt kan because följas av of + substantiv: The crops are low because of the drought, eller en sats: I was late because I had to do the dishes.Nu har emellertid because utvecklats till en preposition utan of, så att man kan se uttryck som: But Iowa still wants to sell eggs to California, because money. Dessutom förekommer because + adjektiv: I took the car because stupid. Det sista motsvarar ju det svenska på grund av dum i huvudet. Man har spekulerat om att konstruktionen har uppstått på internet, och det är väl inte otroligt att svenskan har påverkats av engelskan i det här fallet.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Trump föredrar brittisk Brexit

  Fråga: 
  Hur uttalas Brexit på engelska? Jag tror mig ha hört ett par varianter.
  Shirley
  Svar: 
  Det finns två varianter: /ˈbreksɪt/ och /ˈbregzət/. Den första är vanligast i Storbritannien och används bland annat av premiärminister Theresa May och förre UKIP-ledaren Nigel Farage. Förre premiärministern Tony Blair hör till minoriteten som säger / ˈbregzət/. I USA är det tvärtom – där dominerar / ˈbregzət/. Ett amerikanskt undantag är Donald Trump, som använder den företrädesvis brittiska varianten.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Olika ton när du avslutar samtal

  Fråga: 
  Säger man fortfarande hang up på engelska när man avslutar ett mobiltelefonsamtal?
  Shandi
  Svar: 
  Hang up verkar fortfarande vara vanligast, men det har fått konkurrens av end the call. På många mobiltelefoner står end call på knappen för att avsluta samtal. Hang up on somebody betyder att man avbryter ett samtal: Before I could say anything else, Grunkly hung up on me.I några exempel används end the call som kontrast till det oartiga hang up on somebody: End the call, but don’t hang up on him. Teknikutvecklingen har påverkat förekomsten av konkurrerande uttryck. När många mobiltelefoner var hopfällbara i början på 2000-talet förekom ibland close the phone: She closes her cell phone on him, men i takt med att sådana telefoner blivit omoderna har den varianten försvunnit.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Att stoppa showen kan vara dåligt

  Fråga: 
  Som lånord i svenska verkar det engelska ordet showstopper utan undantag användas om något negativt. Men min minnesbild från mina år i New York är precis tvärtom. Kan ni klargöra?
  Michael
  Svar: 
  Showstopper har funnits i amerikansk engelska sedan början av 1900-talet och syftade först på ett nummer eller en artist som fick långa applåder, vilket föranledde ett tillfälligt avbrott i föreställningen; därefter utvidgades användningen till att beskriva lyckade klädesplagg, maträtter och annat: The Peach Sorbet is a showstopper. Den positiva betydelsen är fortfarande klart vanligast på engelska. Men från och med 1960-talet används ordet också på ett annorlunda sätt inom bland annat olika teknikområden, nämligen om något som är så dåligt att det stoppar en aktivitet eller process, ofta för gott: Today the Challenger accident probably would have been a showstopper. Om din observation stämmer verkar det vara denna senare betydelse som har lånats in i svenskan.
  Hans Lindquist, Malmö universitet

Sidor