Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Flera individer på ett företag

  Fråga: 
  Är det på engelska liksom i svenskan okej att syfta till ett företag som de, till exempel the company and their customers?
  Sofie
  Svar: 
  Det går bra att använda antingen singulara (it/its) eller plurala (they/them/their) pronomen när man syftar på substantiv som company. Flera faktorer påverkar infödda talares val av pronomen tillsammans med ”kollektiva” substantiv. Singular är vanligt i amerikansk engelska, i formell skrift, och med substantiv som company och commission, som gärna ses som enheter snarare än som grupper av individer. Plural hittas ofta i brittisk engelska, i informellt tal och med substantiv där man ofta tänker på individerna snarare än enheten (som i family). Man tenderar också att ”glömma” den singulara formen på substantivet och tänka mer på den plurala betydelsen ju fler ord som kommer mellan substantivet och dess pronomen, som i the company had finally managed to set up a meeting with their customers.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Tonen kan ange ordklass

  Fråga: 
  I Språktidningen 5/08 frågade en läsare om regler för vilka s som ska vara tonande i engelskan. Jag har fått för mig att en regel är att s:et ska vara tonat i verb men tonlöst i adjektiv (till exempel i close), när det rör ord som har likadan form som verb och adjektiv. Stämmer det?
  Eva Jönsson
  Svar: 
  Det stämmer att ord som stavas likadant kan ha olika uttal när de förekommer i olika ordklasser. Exempel på ord som uttalas med tonande s som verb men med tonlöst s som adjektiv är close och diffuse. Substantiven abuse, use, excuse och house har tonlösa s, medan s är tonande i motsvarande verb. Ett annat sätt att särskilja ord som hör till olika ordklasser men har samma stavning är genom betoningen. Detta gäller till exempel ordet insult, vars betoning ligger på första stavelsen i substantivformen, medan verbet insult betonas på sista stavelsen. Några andra ord som betonas på samma sätt är increase, protest, permit och suspect.
  Maria Estling Vannestål
 • Lönnlöven böjs regelbundet

  Fråga: 
  Som lärare i engelska har jag många gånger gått igenom att substantiv som slutar på f får pluraländelsen ves. Hur kommer det sig att NHL-laget från Toronto heter Maple Leafs och inte Maple Leaves?
  Mia Larson
  Svar: 
  Vanligtvis har substantiv som half, shelf och leaf mycket riktigt pluraländelsen ves. Förklaringen till att ishockeylaget heter Maple Leafs är att namnet kommer från beteckningen Maple Leaf (Kanadas nationalsymbol), snarare än från vanliga löv. På liknande sätt tenderar egennamn som baseras på ursprungligen oregelbundna pluraler att få regelbunden plural på engelska. Till exempel är det mer troligt att en Disneyälskare äger flera Mickey Mouses än flera Mickey Mice, och om man bjuder in familjen Goodman på middag så träffar man the Goodmans och inte the Goodmen. Walkman (som på svenska brukar kallas freestyle) varierar däremot. Välbärgade engelsktalande med smak för gammalmodig teknik kan antingen ha flera Walkmans eller flera Walkmen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Slöjd svenskt lån i engelskan

  Fråga: 
  Jag vill fråga om översättning av skolämnet ’slöjd’ till engelska. Min uppdragsgivare vill gärna använda ordet sloyd. Jag kan tycka att det är direkt olämpligt eftersom engelskspråkiga inte känner till uttrycket, men man argumenterar att ordet crafts inte motsvarar ordet ’slöjd’, eftersom slöjd är ett skolämne och har en större innebörd än handicrafts har på engelska. Ska man verkligen försöka införa ett nytt ord i engelska?
  Åsa
  Svar: 
  Hur underligt det än kan låta så kom faktiskt det svenska ordet slöjd in som lånord i brittisk engelska kring 1880, oftast stavat sloyd. Men det är fortfarande mycket ovanligt och du har säkert rätt i att de flesta engelsktalande inte har en aning om vad det betyder. När trä- och metallslöjd infördes som skolämne i Storbritannien i slutet av 1800-talet kallades det handicraft, så det skulle kunna vara en vettig översättning. En annan vanlig beteckning på träslöjd i skolan är woodwork, och i USA talar man ofta om wood shop. Motsvarande för ’syslöjd, textilslöjd’ är närmast needlework.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Latin letters

  Fråga: 
  Vad heter det engelska skriftspråket/alfabetet? Jag behöver i mitt jobb sätta rubriker på två fält där våra leverantörers namn ska stå. I det ena fältet namnet med ursprungsspråkets tecken, i det andra med engelska bokstäver, utan att översättas.
  Iman
  Svar: 
  Här handlar det om att skriva det främmande namnet med det som brukar kallas latinska eller västerländska bokstäver. På engelska kallas detta Latin eller Roman letters. Som rubriker föreslår jag Company name in original script respektive Company name in Latin script.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Trosinriktning - alltid stor

  Fråga: 
  Skrivs Moslem (’muslim’) och Christian (’kristen’) med stor bokstav på engelska? Skrivs beteckningar för etnisk tillhörighet, som Caucasian (’kaukasisk’), med stor bokstav?
  Tore
  Svar: 
  Regeln är enkel för ord som betecknar religiösa tillhörigheter och trosriktningar. Alla skrivs med stor bokstav: Moslem, Islam, Christian, Christianity. Namnen på politiska inriktningar som Socialism/Socialist och Fascism/Fascist skrivs däremot ganska ofta med liten begynnelsebokstav. Termen Caucasian, som ursprungligen är en geografisk beteckning, skrivs konsekvent med stor bokstav liksom Swede/Swedish.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor