Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Latin letters

  Fråga: 
  Vad heter det engelska skriftspråket/alfabetet? Jag behöver i mitt jobb sätta rubriker på två fält där våra leverantörers namn ska stå. I det ena fältet namnet med ursprungsspråkets tecken, i det andra med engelska bokstäver, utan att översättas.
  Iman
  Svar: 
  Här handlar det om att skriva det främmande namnet med det som brukar kallas latinska eller västerländska bokstäver. På engelska kallas detta Latin eller Roman letters. Som rubriker föreslår jag Company name in original script respektive Company name in Latin script.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Trosinriktning - alltid stor

  Fråga: 
  Skrivs Moslem (’muslim’) och Christian (’kristen’) med stor bokstav på engelska? Skrivs beteckningar för etnisk tillhörighet, som Caucasian (’kaukasisk’), med stor bokstav?
  Tore
  Svar: 
  Regeln är enkel för ord som betecknar religiösa tillhörigheter och trosriktningar. Alla skrivs med stor bokstav: Moslem, Islam, Christian, Christianity. Namnen på politiska inriktningar som Socialism/Socialist och Fascism/Fascist skrivs däremot ganska ofta med liten begynnelsebokstav. Termen Caucasian, som ursprungligen är en geografisk beteckning, skrivs konsekvent med stor bokstav liksom Swede/Swedish.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor