Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Slöjd svenskt lån i engelskan

  Fråga: 
  Jag vill fråga om översättning av skolämnet ’slöjd’ till engelska. Min uppdragsgivare vill gärna använda ordet sloyd. Jag kan tycka att det är direkt olämpligt eftersom engelskspråkiga inte känner till uttrycket, men man argumenterar att ordet crafts inte motsvarar ordet ’slöjd’, eftersom slöjd är ett skolämne och har en större innebörd än handicrafts har på engelska. Ska man verkligen försöka införa ett nytt ord i engelska?
  Åsa
  Svar: 
  Hur underligt det än kan låta så kom faktiskt det svenska ordet slöjd in som lånord i brittisk engelska kring 1880, oftast stavat sloyd. Men det är fortfarande mycket ovanligt och du har säkert rätt i att de flesta engelsktalande inte har en aning om vad det betyder. När trä- och metallslöjd infördes som skolämne i Storbritannien i slutet av 1800-talet kallades det handicraft, så det skulle kunna vara en vettig översättning. En annan vanlig beteckning på träslöjd i skolan är woodwork, och i USA talar man ofta om wood shop. Motsvarande för ’syslöjd, textilslöjd’ är närmast needlework.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Latin letters

  Fråga: 
  Vad heter det engelska skriftspråket/alfabetet? Jag behöver i mitt jobb sätta rubriker på två fält där våra leverantörers namn ska stå. I det ena fältet namnet med ursprungsspråkets tecken, i det andra med engelska bokstäver, utan att översättas.
  Iman
  Svar: 
  Här handlar det om att skriva det främmande namnet med det som brukar kallas latinska eller västerländska bokstäver. På engelska kallas detta Latin eller Roman letters. Som rubriker föreslår jag Company name in original script respektive Company name in Latin script.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Trosinriktning - alltid stor

  Fråga: 
  Skrivs Moslem (’muslim’) och Christian (’kristen’) med stor bokstav på engelska? Skrivs beteckningar för etnisk tillhörighet, som Caucasian (’kaukasisk’), med stor bokstav?
  Tore
  Svar: 
  Regeln är enkel för ord som betecknar religiösa tillhörigheter och trosriktningar. Alla skrivs med stor bokstav: Moslem, Islam, Christian, Christianity. Namnen på politiska inriktningar som Socialism/Socialist och Fascism/Fascist skrivs däremot ganska ofta med liten begynnelsebokstav. Termen Caucasian, som ursprungligen är en geografisk beteckning, skrivs konsekvent med stor bokstav liksom Swede/Swedish.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor