Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Amerikanska skrivregler efterlyses!

  Fråga: 
  Jag undrar om det finns någon amerikansk motsvarighet till Språkrådet där man kan hitta skrivregler för amerikansk engelska, språktips och länkar?
  Cecilia Andersson
  Svar: 
  Inom den engelskspråkiga världen finns inte något överordnat organ som sysslar med språkfrågor på det sätt som Språkrådet gör i Sverige, vilket är ganska naturligt med tanke på engelskans spridning i världen och dess olika regionala varianter. Men inte heller i USA eller Storbritannien finns det några sådana språkråd (medan det däremot finns ett Style Council i Australien som arbetar med australisk engelska). Det blir i stället grammatikor, usage guides publicerade av enskilda för­fattare och ibland tidningars style guides som får fungera som rådgivare för "korrekt" språkbruk. Sök på "American usage" på Google så hittar du hänvisningar till sådana källor. Det bör observeras att referenser av den här typen är preskriptiva och ibland ganska konservativa, men visst kan det vara bra att känna till att vissa språkliga former, som man exempelvis hör i amerikanska tv-serier, inte är allmänt accepterade i mer formellt språk. Samtidigt omfattar en bred språklig kompetens även kunskap om hur språket används i informella sammanhang.
  Maria Estling Vannestål
 • Enkelhet reder ut datumkaos

  Fråga: 
  Många svenskar skriver till exempel 090408 och menar därmed den 8 april 2009. Detta har stöd i den internationella standarden ISO 8601. Men detta skrivsätt används knappast utanför Sverige. För att bli förstådd bör man väl på engelska skriva 08/04/09 i Storbritannien och 04/08/09 i USA? Det allra bästa är kanske att skriva månaden med bokstäver.
  Gunnar Abrahamsson
  Svar: 
  Traditionellt skrivs mycket riktigt den 8 april 2009 i Storbritannien 08/04/09 och i USA 04/08/09 (därav 9/11 för elfte september). Det kan bli totalt förvirrande, så jag rekommenderar starkt att alltid skriva månaden med bokstäver: 8 April 2009 eller April 8, 2009. Detta är det enklaste sättet och alltid korrekt; i den förstnämnda varianten sammanfaller ju dessutom ordningen med hur vi säger på svenska. Man behöver inte krångla till det med 1st, 2nd, 3rd etcetera. Framför allt bör man inte använda den "svenska" modellen 090408.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ovanligt med ett vänligt råd

  Fråga: 
  Jag har lärt mig att ordet advice är oräknebart, men häromdagen hörde jag någon på tv säga "I'll give you a friendly advice". Kan man verkligen säga så?
  Arne
  Svar: 
  Advice används ibland som ett räknebart ord, men då handlar det om mycket informellt talspråk, och användningen verkar framför allt förekomma i amerikansk engelska. Den oräknebara varianten, som i some advice, är betydligt vanligare.
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt särskrivet blir ihopskrivet

  Fråga: 
  I tv-tablån finns ett program som heter Sing A Long. Jag har alltid trott att along ska skrivas i ett ord. Är det kanske den svenska särskrivningssjukan som smittat av sig på ""svensk"" engelska?
  Ingemar Engström
  Svar: 
  Du har helt rätt i att along normalt skrivs som ett ord i engelskan. I just det uttryck du nämner ser man dock även stavningen sing-a-long vid sidan av sing along, så en förklaring till det svenska programnamnet skulle kunna vara att bindestrecken har fallit bort. Även om svenskar gärna influeras av engelskan till att särskriva svenska sammansättningar så gör vi också ofta det motsatta när vi använder engelskan. I svenskan skrivs ju ord ihop även om de är mycket långa (som arbetsmarknadsminister). I engelskan är däremot sammansättningar betydligt mer sparsamt förekommande. Man ser dem i vanliga, framförallt tvåstaviga ord som boyfriend, men så fort sammansättningen blir lång eller är mindre vanlig är det typiska att orden skrivs isär, något som svenskar ofta missar.
  Maria Estling Vannestål
 • Fula ord med fyra bokstäver

  Fråga: 
  Varför säger man four-letter word om svordomar?
  Pernilla Anderzen
  Svar: 
  Bakgrunden till uttrycket four-letter word är helt enkelt att några vanligt förekommande ”fula ord” har fyra bokstäver. Några exempel på sådana enstaviga svordomar är damn, hell, fart, piss, shit, fuck och cunt. Men även till exempel screw räknas hit trots att det har fem bokstäver. När vi ändå är inne på området kan jag passa på att komma med en liten varning. Det engelska ordet shit, som många använder ganska lättvindigt i svenskan, är i engelskan en betydligt grövre svordom än svenskans skit, och det kan därför som utlänning vara bra att undvika den när man umgås med engelsktalande personer.
  Maria Estling Vannestål
 • Welcome back vid återkomst

  Fråga: 
  Min engelsklärare förklarade en gång i tiden att man säger welcome back när någon kommer tillbaka till ett ställe, inte som uppmaning att komma tillbaka, som svenskans välkommen tillbaka. Då heter det i stället looking forward to your next visit, eller liknande. Nu märker jag att welcome back breder ut sig bland annat på hotell i Sverige. Har det engelska språkbruket förändrats eller är detta ett exempel på svengelska?
  Peter Bergstedt
  Svar: 
  Din engelsklärare hade helt rätt. Welcome back används av engelsktalande enbart vid återkomst och inte vid avresa. (Det är också en standardfras i tv-program när tittarna välkomnas tillbaka efter reklamavbrott.) Därför är det inte att rekommendera att man sätter skyltar med welcome back till gäster på väg ut från hotellen, men möjligen på väg in.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • På valborg firas Walpurga

  Fråga: 
  Heter verkligen valborgsmässoafton Walpurgis Night på engelska? Vad är det för ett konstigt ord? Används det ofta?
  Valborg Svensson
  Svar: 
  Ja, 30 april heter Walpurgis Night på engelska, efter det tyska Walpurgisnacht som firas till minne av helgonet Walpurga som faktiskt föddes i Devon på 700-talet. Men i engelskspråkiga länder är varken ordet eller firandet vanligt förekommande; där förknippas Walpurgis närmast med olika litterära och musikaliska verk.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Flera individer på ett företag

  Fråga: 
  Är det på engelska liksom i svenskan okej att syfta till ett företag som de, till exempel the company and their customers?
  Sofie
  Svar: 
  Det går bra att använda antingen singulara (it/its) eller plurala (they/them/their) pronomen när man syftar på substantiv som company. Flera faktorer påverkar infödda talares val av pronomen tillsammans med ”kollektiva” substantiv. Singular är vanligt i amerikansk engelska, i formell skrift, och med substantiv som company och commission, som gärna ses som enheter snarare än som grupper av individer. Plural hittas ofta i brittisk engelska, i informellt tal och med substantiv där man ofta tänker på individerna snarare än enheten (som i family). Man tenderar också att ”glömma” den singulara formen på substantivet och tänka mer på den plurala betydelsen ju fler ord som kommer mellan substantivet och dess pronomen, som i the company had finally managed to set up a meeting with their customers.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Tonen kan ange ordklass

  Fråga: 
  I Språktidningen 5/08 frågade en läsare om regler för vilka s som ska vara tonande i engelskan. Jag har fått för mig att en regel är att s:et ska vara tonat i verb men tonlöst i adjektiv (till exempel i close), när det rör ord som har likadan form som verb och adjektiv. Stämmer det?
  Eva Jönsson
  Svar: 
  Det stämmer att ord som stavas likadant kan ha olika uttal när de förekommer i olika ordklasser. Exempel på ord som uttalas med tonande s som verb men med tonlöst s som adjektiv är close och diffuse. Substantiven abuse, use, excuse och house har tonlösa s, medan s är tonande i motsvarande verb. Ett annat sätt att särskilja ord som hör till olika ordklasser men har samma stavning är genom betoningen. Detta gäller till exempel ordet insult, vars betoning ligger på första stavelsen i substantivformen, medan verbet insult betonas på sista stavelsen. Några andra ord som betonas på samma sätt är increase, protest, permit och suspect.
  Maria Estling Vannestål
 • Lönnlöven böjs regelbundet

  Fråga: 
  Som lärare i engelska har jag många gånger gått igenom att substantiv som slutar på f får pluraländelsen ves. Hur kommer det sig att NHL-laget från Toronto heter Maple Leafs och inte Maple Leaves?
  Mia Larson
  Svar: 
  Vanligtvis har substantiv som half, shelf och leaf mycket riktigt pluraländelsen ves. Förklaringen till att ishockeylaget heter Maple Leafs är att namnet kommer från beteckningen Maple Leaf (Kanadas nationalsymbol), snarare än från vanliga löv. På liknande sätt tenderar egennamn som baseras på ursprungligen oregelbundna pluraler att få regelbunden plural på engelska. Till exempel är det mer troligt att en Disneyälskare äger flera Mickey Mouses än flera Mickey Mice, och om man bjuder in familjen Goodman på middag så träffar man the Goodmans och inte the Goodmen. Walkman (som på svenska brukar kallas freestyle) varierar däremot. Välbärgade engelsktalande med smak för gammalmodig teknik kan antingen ha flera Walkmans eller flera Walkmen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor