Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Pronomen för flera kan gälla en enda

  Fråga: 
  I går hörde jag följande uttryck: It is difficult to make a child do something they don’t want to do. Hur kommer det sig att man kan använda they när det bara är ett barn som åsyftas?
  Jan
  Svar: 
  Det stämmer att they vanligtvis används för att referera till minst två personer eller saker. They kan dock även användas som ett könsneutralt pronomen, vilket är fallet här, för att undvika att behöva välja mellan he och she i sammanhang då personens kön är okänt eller anses vara irrelevant. På svenska kan vi nu använda hen för liknande situationer, men i engelskan finns inget motsvarande ord. Även om they med singular betydelse används i talat språk är former som s/he och he or she mer vanliga i skrift.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Ett undantag med två korrekta val

  Fråga: 
  Heter ”Jag är benägen att göra misstag” I am prone to make mistakes eller I am prone to making mistakes på engelska?
  Agnes
  Svar: 
  På engelska är det ibland svårt att veta om to är en preposition, som alltid följs av ing-formen av verbet (to making), eller om det betyder ’att’, som följs av verbets grundform (to make). Ett exempel är I look forward to seeing you again där to är en preposition, men där inlärare ofta tolkar to som ’att’ och felaktigt skriver I look forward to see you again. Prone to verkar vara ett undantag där to antingen kan tolkas som preposition eller som ’att’ av infödda talare. Alltså går det bra att välja antingen prone to make eller prone to making. Vi hittar därför i våra databaser exempel som Is a part prone to being lost? och Digital information we send around the world is prone to be lost.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Amerikanisering av Harry Potter

  Fråga: 
  I den amerikanska utgåvan av Harry Potter-böckerna finns brittiska ord och fraser som har anpassats till amerikansk engelska. Förutom mer förväntade exempel, som att football har blivit soccer och att crisps har blivit chips, finns också straight away som har ”översatts” till right away. Är right away verkligen mer amerikanskt än brittiskt?
  Love
  Svar: 
  Ja, båda alternativen förekommer på båda sidorna av Atlanten, men right away är klart vanligare i amerikansk engelska. Brittisk engelska föredrar straight away, men som ofta när det gäller den här typen av variation så är den amerikanska varianten vanligare i brittisk engelska än vad den brittiska är i amerikansk engelska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Trendord började som en barriär

  Fråga: 
  I brexit-förhandlingarna talas det ofta om the backstop, alltså den mekanism som ska se till att förhållandena vid den brittisk-irländska gränsen förblir oförändrade även om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Vad är ursprunget till ordet backstop?
  Hermes
  Svar: 
  Ursprungligen betecknade backstop något som har placerats längre bak som en barriär, till exempel en jordvall bakom måltavlorna på en skjutbana. Backstop har även använts för att beskriva många olika sorters säkerhetsanordningar i politiska, tekniska och ekonomiska sammanhang (He viewed the military as an essential backstop against Turkey’s sliding into an Islamic state; Using two Internet service providers can serve as a backstop when one system crashes). I samband med brexit har användningen av ordet backstop ökat kraftigt i medierna.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Servettskiss finns även på engelska

  Fråga: 
  Hösten 2018 använde Stefan Löfven ordet servettskiss om Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation i riksdagen. Finns det någon motsvarighet i engelskan?
  Finn
  Svar: 
  Ordet servettskiss har använts i svenskan tidigare. Så här stod det i till exempel i Göteborgs-Posten den 22 april 2016: ... presenterade Törnros något som mest liknade en servettskiss. Tuschteckningen föreställde en bassäng vilken som helst. Man tänker sig alltså ett hastigt utkast, som om det gjorts på en servett, kanske under sen kväll på krogen. Motsvarande uttryck, napkin sketch, finns även på engelska, oftast dock utan nedsättande konnotationer: The napkin sketch Smith, 61, made for a rocket-powered airplane won him and his team the ten-million-dollar Ansari X-Prize ...; That napkin sketch he drew in 2006 eventually became what has been hailed by the media as a masterpiece, the ”Louvre of the Sands”. Det finns också ett annat uttryck med liknande innebörd, back-of-the-envelope calculation ’uträkning på baksidan av ett kuvert’: It was a back-of-the-envelope calculation, but he estimated that each international worker sent to Haiti could cost up to $250,000 a year.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Olika termer för förtroende

  Fråga: 
  I samband med den politiska turbulensen kring Theresa May har jag hört både vote of no confidence och vote of confidence. Vilken term är den korrekta?
  Siv
  Svar: 
  I det brittiska parlamentet och många andra motsvarande församlingar kan ett oppositionsparti lägga en motion of no confidence som leder till en vote of no confidence gällande regeringen eller någon av dess ministrar. I Sverige heter det att man väcker en misstroendeförklaring som leder till en misstroendeomrösning. Termen vote of confidence (förtroendomröstning) används om fall när till exempel en regeringschef själv utlyser en omröstning för att utröna om vederbörande har kammarens stöd. Dock verkar det som om många inte gör någon skillnad mellan termerna. Dessutom förekommer de kortare formerna confidence vote och no-confidence vote.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Volymen i språket är oförändrad

  Fråga: 
  Använder man fortfarande turn up/down the volume på engelska när man ändrar volymen på en apparat? Numera finns ju knappast några reglage som man vrider upp eller ner, utan bara knappar eller ikoner att trycka på.
  ​​​​​​​Youri
  Svar: 
  Det finns några konkurrerande verb som raise och lower the volume: At the touch of a button, you can also lower the volume. Men dessa verb har inte ökat i användning. Turn up/down verkar fortsatt användas för volymjustering med knappar, som i Al, who is messing around with the remote, is trying to turn down the volume.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Samma betydelse men olika klang

  Fråga: 
  En kollega till mig brukar skriva amongst, medan jag föredrar among. Båda orden finns ju och betyder ’bland’. Men vad är skillnaden? 
  Evert
  Svar: 
  Among fanns redan i fornengelskan och är också i dag den klart dominerande formen. Den förekommer fem till tio gånger så ofta som amongst i de flesta sammanhang i både brittisk och amerikansk engelska. Det finns ingen skillnad i betydelsen, men särskilt i USA kan amongst uppfattas som formellt eller ålderdomligt.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Engelska artiklar är ett svårt område

  Fråga: 
  Ett svenskt företag har We make the work a better place som slogan. Den bestämda artikeln the känns fel i sammanhanget. Eller är det företaget som har rätt och min språkkänsla som är fel?
  Anders
  Svar: 
  Artikelbruket i engelskan är komplicerat och skiljer sig från svenskans, så det är ett svårt område.The work syftar normalt på antingen processen – This makes the work easier – eller produkten – They were quick and the work was excellent. Om man tänker på arbetsplatsen använder man däremot oftast work utan artikel: Don’t call me at work. Det normala skulle också vara att säga We make work a better place, eller, något mer formellt: We improve the workplace. 
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Italienskan satte tonen för uttalet

  Fråga: 
  Varför stavas musiktermen ’bas’ bass på engelska, men uttalas /beɪs/?
  Gene
  Svar: 
  Ursprungligen stavades ordet bas eller base och uttalet kan härledas från detta. Stavningen har dock ändrats efter påverkan från italienskans basso, men uttalet har inte påverkats av stavningsförändringen. Noterbart är att (sea) bass uttalat /bæs/ betyder ’havsabborre’.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet

Sidor