Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Springpojkar fick lådor på annandagen

  Fråga: 
  Jag har hört att annandag jul  heter Boxing Day på engelska. Men används den termen verkligen överallt? Amerikaner som jag pratat med verkar inte känna till ordet.
  Paul
  Svar: 
  Det stämmer att Boxing Day bara används i vissa delar av den engelskspråkiga världen. Ordet används till exempel i Storbritannien, Australien och Kanada, men inte i USA. I USA brukar man i stället använda termen the day after Christmas. Namnet Boxing Day kommer från en gammal sed att ge presenter, Christmas-boxes, till betjänter och springpojkar den dagen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ungt uttryck för ogillande

  Fråga: 
  Jag har hört so not i uttryck som This is so not funny. Hur används so not i dagens engelska?
  Undrande
  Svar: 
  So not är en relativt ny fras som är typisk för unga människors talspråk. I textdatabaser har vi funnit en del exempel från mitten av 1990-talet i tal och skrift. Skriftliga belägg hittas mest  i citerat talspråk eller i väldigt informell text, och därför bör man vara  försiktig med att använda  so not i formella sammanhang.  I informell engelska, talad eller skriven, kan det däremot vara en smidig och lätt ironisk eller sarkastisk fras att uttrycka ogillande med. So not används ofta med adjektiv (so not fair), men även fraser (that's so not a good sign) och satser (that is so not what this film is about) förekommer ofta i exempel på internet. En lite speciell betydelse har so not när det följs av ett pronomen. Då brukar man uttrycka ogillande av någonting som inte passar ens personlighet (this blog is so not me) eller klädsmak (purple socks are so not me).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Soffgung och matthäng

  Fråga: 
  Jag har lärt mig att det engelska ordet hammock ska översättas med hängmatta, men nu har jag sett en bildannons i en brittisk tidning där hammock uppenbarligen betecknar en gungsoffa, alltså en svensk hammock. Hur hänger detta ihop?
  Mannen i hängmattan
  Svar: 
  Det är riktigt att det engelska ordet hammock, som lånades in från ett karibiskt språk via spanskans hamaca på 1500-talet, oftast syftar på det som i Sverige kallas hängmatta. Men det kan faktiskt också användas om det som kallas hammock på svenska. Om man vill tala om en "svensk" hammock på engelska kan man för att vara tydlig använda de alternativa termerna garden swing seat eller garden swing bench. En kuriositet i sammanhanget är för övrigt att det svenska ordet hängmatta är ett översättningslån från det nederländska hangmat, vilket i sin tur är en folketymologisk förvrängning av hamaca! Orden hängmatta och hammock har alltså samma ursprung.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Peter Piper sätter engelsk tunga på prov

  Fråga: 
  Finns det något engelskt uttryck för det svenska ordet tungvrickning?
  Niklas Andersson
  Svar: 
  Den vanligaste engelska motsvarigheten till tungvrickning eller tungvrickare torde vara den ganska direkta översättningen tongue twister. Några exempel på engelskspråkliga tungvrickare är How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Peter Piper picked a peck of pickled peppers och She sells sea-shells on the sea-shore.
  Maria Estling Vannestål
 • Geografiskt täckande råd

  Fråga: 
  Jag läser i Språktidningen 3/09 att ni svarat på en efterlysning av amerikanska skrivregler. Jag vill nämna att det finns en sammanställning av engelska skrivregler för svenskar som skriver engelska.
  Anna-Lena
  Svar: 
  Den sammanställning som brevskrivaren syftar på heter Skrivregler för svenska och engelska från TNC, och finns att beställa från Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk (tnc.se). I förordet till skriften sägs bland annat att man har "försökt att sammanfatta informationen från källor som vi uppfattar som relevanta och vederhäftiga och som täcker både geografiska varianter (brittisk engelska och amerikansk engelska) och stilar i olika typer av texter". En annan läsare har tipsat om en webbplats som han finner användbar, nämligen wsu.edu:8001/~brians/errors/. Länken till denna och andra webbplatser med språkliga referensverktyg, som ordböcker, finns på Språklänkportalen (spraklankportalen.se), som främst riktar sig till engelsklärare.
  Maria Estling Vannestål
 • Golfbollar får vänta i rännan

  Fråga: 
  I Sverige förekommer på golfbanan termen bollränna (kösystem när tidsbokningen inte är öppen). Vad skulle den adekvata engelska termen vara för detta?
  Kennet Jonsson
  Svar: 
  En sådan köanordning kallas på engelska ball chute, men eftersom det verkar vara mindre förekommande utomlands kanske det är säkrast att vara extra tydlig och skriva ball chute queue system.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Är du bättre än jag även på engelska?

  Fråga: 
  Som svensk får man ofta lära sig att det heter du är bättre än jag, i stället för du är bättre än mig. Detta eftersom uttrycket egentligen är en satsförkortning för 'du är bättre än jag är'. Min fråga är om samma sak brukar hävdas på engelska. Säger man att det heter you're better than me eller you're better than I?
  Siri
  Svar: 
  Här har vi ett fall som diskuterats av språkintresserade under många år, inom såväl svenska som engelska. För engelskans del är better than me det klart vanligaste uttrycket i talspråk och ledigt skriftspråk. Ett något mer formellt alternativ är better than I am, medan better than I brukar betraktas som en så kallad hyperkorrektion, alltså en konstruktion som egentligen är ett missförstånd av en grammatisk regel. Observera också att formuleringar som You and me were meant to be, till skillnad från better than me (där than kan analyseras som preposition och me som objekt eller komplement till prepositionen), är betydligt mindre accepterade.
  Maria Estling Vannestål
 • Engelska ord byter lätt klass

  Fråga: 
  Johnny Cash sjunger i en låt att han sköt en man: "I orphaned his children, I widowed his wife." Är det poetisk engelska, eller är det helt korrekt att säga så: 'Jag föräldralösade hans barn och änkade hans fru'?
  Linda
  Svar: 
  Det engelska språket är väldigt flexibelt när det gäller att byta ordklass på ord, som här när substantiven orphan, 'föräldralös', och widow, 'änka', förvandlas till verb med betydelsen 'göra föräldralös' respektive 'göra till änka'. Detta är effektivt och känns helt naturligt. Widow har använts som verb sedan 1600-talet (och kan också betyda 'göra till änkeman') och orphan sedan 1800-talet. Så Sting - som ursprungligen skrev den här låten - var inte först!
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Lagervila i båda språken

  Fråga: 
  Jag visste inte (förrän nyligen) att det svenska uttrycket vila på lagrarna hade en engelsk motsvarighet: resting on your laurels. Vilket uttryck är höna och vilket är ägg här?
  Undrande
  Svar: 
  Det här uttrycket, som betyder något i stil med 'avstå från att försöka vinna ytterligare ära', har ett dunkelt ursprung. Betydelsen går tillbaka på det antika bruket att ge lagerkransar till segrare, och laurel(s) har använts på engelska som en symbol för seger åtminstone sedan 1300-talet. Fraserna vila på lagrarna/resting on your laurels är däremot belagda först långt senare i historiska ordböcker (på svenska från 1700-talet och på engelska från 1800-talet). Det ska dock påpekas att det ofta är svårt att exakt åldersbestämma lågfrekventa idiom - och därför också att reda ut frågan. Notera att en klar majoritet av de engelska förekomsterna innehåller negationer (som i she can't rest on her laurels). Att vila på lagrarna är alltså något som många vill undvika.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Reducerad tvärtomfråga

  Fråga: 
  Jag har observerat att ordet innit verkar användas lite hur som helst som en påhängsfråga. Hur fungerar det egentligen?
  Karin S
  Svar: 
  Den typiska formen för en engelsk så kallad tag question är att den upprepar strukturen i det föregående påståendet, men att ett jakande påstående får en nekande fråga och ett nekande påstående får en jakande fråga. Till exempel kan det låta så här: He's married, isn't he? eller You don't live here any more, do you? Ibland är dock både påstående och fråga jakande, stundtals för att uttrycka sarkasm: So this is your new boyfriend, is it? Innit är egentligen en reducerad variant av isn't it, men främst i Storbritannien har det kommit att användas som en neutral påhängsfråga i informellt talspråk oavsett hur strukturen i det föregående påståendet ser ut: You're going home tomorrow, innit? Alltså fungerar innit precis som vårt svenska eller hur?, som ju också kan läggas till vilken typ av påstående som helst.
  Maria Estling Vannestål

Sidor