Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Variation i influensatider

  Fråga: 
  Så här i influensatider har jag funderat över språket på de informationsblad som finns uppsatta överallt. Kallas armveck verkligen bend of the arm och är det korrekt att säga stay home utan prepositionen at?
  AE
  Svar: 
  Armveck kan översättas på minst två sätt: bend of the arm och crook of the arm. Men uttrycket med crook verkar vanligare. I fråga om stay home och stay at home så är detta ännu ett exempel på språklig variation, där båda varianterna är vanligt förekommande.
  Maria Estling Vannestål
 • God och gudfruktig fredag

  Fråga: 
  Varför heter långfredagen Good Friday på engelska?
  Elke Svensson
  Svar: 
  Det kan verka lite märkligt att långfredagen heter Good Friday på engelska, men det har sin förklaring i att good förutom 'god, bra' även har den mindre vanliga betydelsen 'from, gudfruktig'. Den här betydelsen förekommer även i frasen the good book, som syftar på Bibeln.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Korrekt för kommun

  Fråga: 
  Heter det på korrekt engelska Municipality of Ljusdal eller kort och gott Ljusdal Municipality?
  AE
  Svar: 
  Båda uttrycken förekommer, men internationellt sett är den första betydligt vanligare än den andra och är kanske därför att rekommendera.
  Maria Estling Vannestål
 • Orsaken till ringarna viktigare

  Fråga: 
  Jag försöker hitta en lämplig översättning till skapa ringar på vattnet men hittar inget som känns speciellt bra. Har ni något förslag?
  Erik Lundberg
  Svar: 
  På engelska fokuserar man i det här fallet på orsaken till fenomenet, vilket gör att det är som ringar på vattnet vanligtvis heter it's like a  pebble in a pond. För det bildliga uttrycket skapa ringar på vattnet förekommer creating ripples in the pond.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ett par byxor eller endast ett byxben

  Fråga: 
  I skolan fick jag lära mig att ordet trousers alltid ska vara i plural, men nu har jag noterat singularformen i en reklamkampanj för skoluniformer från varuhuset Marks & Spencer: "Non-iron, stain defence, stormwear trouser from £ 3.50". Är detta accepterat språkbruk?
  Sheila
  Svar: 
  Du har helt rätt i att trousers oftast står i plural, men singularformen används också. Det kan exempelvis handla om att man syftar på bara ett byxben eller det som ditt exempel illustrerar, en sorts "jargong" som används i reklam, artiklar om mode och liknande. I svenskan används singularformen byxa ibland på samma sätt i den här typen av texter.
  Maria Estling Vannestål
 • Två riktigt heta alternativ

  Fråga: 
  Vad heter att fatta eld på engelska? Jag har alltid sagt to catch fire, men jag har nu även hört to catch on fire med ett extra on.
  Criss
  Svar: 
  Båda alternativen förekommer i dagens engelska. Catch on fire är mest typiskt för amerikanskt talspråk, medan catch fire förekommer betydligt mer i formellt talspråk, i skriftspråk och i brittisk engelska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Sikten skiljer fog från mist

  Fråga: 
  I en övningsbok i engelska för årskurs 5-6 skiljer man på begreppen foggy och misty. Jag tycker dock inte att bokens bilder, eller för den delen flera omfattande lexikon, på ett klarläggande sätt förklarar skillnaden. Hur kan jag beskriva den för mina elever?
  Mona-Lisa
  Svar: 
  Foggy och misty, och även fog och mist, används mer eller mindre synonymt i vardagsspråket, och det är svårt att fastställa betydelsen exakt. Fog anses dock ofta vara tätare än mist: enligt meteorologerna har man vid mist en kilometers sikt, vid fog mindre än så. Orden förekommer också i många bildliga uttryck, som I haven't the foggiest (idea), 'jag har inte den blekaste (aning)', och misty-eyed, 'tårögd'.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Rätt djur i älgsteken

  Fråga: 
  När jag hade besök av amerikanska vänner bjöd jag på älgstek. Jag sade att det var elk. Min bror rättade mig och sa att det heter moose på engelska. Men enligt mitt lexikon är moose nordamerikansk älg och vår eurasiska älg heter elk. Det hela kompliceras dock av att elk i Amerika betecknar vapiti, en underart av kronhjort. Så vad ska vi kalla vår svenska älg? Och ska vi använda olika ord beroende på om vi talar med engelsmän eller amerikaner?
  Bo Lundén
  Svar: 
  Ja, det kan nog vara klokt att använda moose eller Swedish moose när man pratar med amerikaner om svensk älg, så att de inte tror att det handlar om den något mindre ståtliga vapitin. Swedish moose och även European moose används ofta i turist- och jaktsammanhang.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • På väg mot könsneutralt språk

  Fråga: 
  Finns det någon engelsk motsvarighet till det svenska pronomenet hen, som lanserats som genusneutralt alternativ när man inte vet eller vill ange könet på en person?
  Nina
  Svar: 
  På engelska har man också lanserat förslag på neutrala pronomen, till exempel heesh, hir, hizer, na, po och thon. Dock utan framgång. Traditionellt har språkvårdare ansett att man bör använda his i meningar som Everybody/each student does his/his or her/her or his/their own thing, men under de senaste årtiondena har medvetenheten ökat om att man inte bör använda ett maskulint pronomen vid syftning på båda könen. Bruket av his minskar därför, medan his or her, her or his och their ökar. Till skillnad från hen har singulart they/their/them använts i hundratals år, och är därför väl etablerat. His or her är rätt formellt och klumpigt och placerar dessutom männen före kvinnorna. Her or his, slutligen, är fortfarande mycket ovanligt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Två modeller för versalbruk

  Fråga: 
  Vilka ord i engelskan ska skrivas med versal i boktitlar och dylikt?
  Erik Reinhammar
  Svar: 
  Det finns två huvudprinciper för boktitlar, tidningsrubriker etcetera i engelska. Antingen har man stora bokstäver i början av alla ord utom prepositioner, artiklar och infinitivmärket to (alltså verb, substantiv, adjektiv, adverb och pronomen): The Man with a Red Beard Is in the Pool Teaching Himself to Swim Faster, eller så följer man den "svenska" modellen: The man with a red beard is in the pool teaching himself to swim faster. I amerikansk engelska håller man fast vid det konservativa bruket med versaler, medan britterna i många fall har övergått till gemena bokstäver.  I vissa fall skrivs huvudrubriker med versaler i början av alla ord, medan underrubriker bara har versaler i början på meningar, namn och liknande.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor