Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Ödlor och människor i solens glans

  Fråga: 
  Kan man översätta det svenska verbet att sola (sig) med to sun (oneself) på engelska?
  Charley Fee
  Svar: 
  Ja, det kan man faktiskt, även om det är ett mindre vanligt alternativ. Andra alternativ är de mer frekventa to sunbathe (oftast skrivet som  ett ord) och to bask (in the sun) och det ovanligare to take the sun. Bask, 'gassa sig; värma sig', används ibland metaforiskt i uttryck som bask in the glory. En intressant detalj för to sun (oneself) är att detta verb ofta används om djur (the lizards were sunning themselves on the rocks).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Kortare före nummer

  Fråga: 
  Hur förkortar vi orden telefonnummer och mobiltelefonnummer på engelska framför våra internationella telefonnummer på vårt brevpapper? Skriver vi Phone och Mob. eller kanske Tel. och Cell.?
  Göran Molin
  Svar: 
  För fast telefon ser man både Phone och Tel., varav det senare är vanligast och lite mer formellt. Cell phone, förkortat cell, används mest i amerikansk engelska, medan mobile (phone) är mer internationellt gångbart. I ett svenskt företags engelska brevhuvud rekommenderar jag Tel. och Mob. Man kan också gärna skriva ut Mobile.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Allmänt dålig eller illamående

  Fråga: 
  Vi har många nationaliteter  på jobbet, och när vi skriver meddelanden ska de vara på engelska. När en person är sjuk, och vi ska informera om det, skriver vi då sick eller ill?
  L Eriksson
  Svar: 
  Ordet ill används för att beteckna sjukdomstillstånd i allmänhet, medan  antingen kan ha den betydelsen eller (i synnerhet i brittisk engelska) används i samband med illamående och kräkningar. Det finns också ett antal idiomatiska uttryck där bara det ena ordet fungerar. I det fall du beskriver går det bra  att använda off sick, on sick leave eller helt enkelt bara sick.
  Maria Estling Vannestål
 • Variation i influensatider

  Fråga: 
  Så här i influensatider har jag funderat över språket på de informationsblad som finns uppsatta överallt. Kallas armveck verkligen bend of the arm och är det korrekt att säga stay home utan prepositionen at?
  AE
  Svar: 
  Armveck kan översättas på minst två sätt: bend of the arm och crook of the arm. Men uttrycket med crook verkar vanligare. I fråga om stay home och stay at home så är detta ännu ett exempel på språklig variation, där båda varianterna är vanligt förekommande.
  Maria Estling Vannestål
 • God och gudfruktig fredag

  Fråga: 
  Varför heter långfredagen Good Friday på engelska?
  Elke Svensson
  Svar: 
  Det kan verka lite märkligt att långfredagen heter Good Friday på engelska, men det har sin förklaring i att good förutom 'god, bra' även har den mindre vanliga betydelsen 'from, gudfruktig'. Den här betydelsen förekommer även i frasen the good book, som syftar på Bibeln.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Korrekt för kommun

  Fråga: 
  Heter det på korrekt engelska Municipality of Ljusdal eller kort och gott Ljusdal Municipality?
  AE
  Svar: 
  Båda uttrycken förekommer, men internationellt sett är den första betydligt vanligare än den andra och är kanske därför att rekommendera.
  Maria Estling Vannestål
 • Orsaken till ringarna viktigare

  Fråga: 
  Jag försöker hitta en lämplig översättning till skapa ringar på vattnet men hittar inget som känns speciellt bra. Har ni något förslag?
  Erik Lundberg
  Svar: 
  På engelska fokuserar man i det här fallet på orsaken till fenomenet, vilket gör att det är som ringar på vattnet vanligtvis heter it's like a  pebble in a pond. För det bildliga uttrycket skapa ringar på vattnet förekommer creating ripples in the pond.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ett par byxor eller endast ett byxben

  Fråga: 
  I skolan fick jag lära mig att ordet trousers alltid ska vara i plural, men nu har jag noterat singularformen i en reklamkampanj för skoluniformer från varuhuset Marks & Spencer: "Non-iron, stain defence, stormwear trouser from £ 3.50". Är detta accepterat språkbruk?
  Sheila
  Svar: 
  Du har helt rätt i att trousers oftast står i plural, men singularformen används också. Det kan exempelvis handla om att man syftar på bara ett byxben eller det som ditt exempel illustrerar, en sorts "jargong" som används i reklam, artiklar om mode och liknande. I svenskan används singularformen byxa ibland på samma sätt i den här typen av texter.
  Maria Estling Vannestål
 • Två riktigt heta alternativ

  Fråga: 
  Vad heter att fatta eld på engelska? Jag har alltid sagt to catch fire, men jag har nu även hört to catch on fire med ett extra on.
  Criss
  Svar: 
  Båda alternativen förekommer i dagens engelska. Catch on fire är mest typiskt för amerikanskt talspråk, medan catch fire förekommer betydligt mer i formellt talspråk, i skriftspråk och i brittisk engelska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Sikten skiljer fog från mist

  Fråga: 
  I en övningsbok i engelska för årskurs 5-6 skiljer man på begreppen foggy och misty. Jag tycker dock inte att bokens bilder, eller för den delen flera omfattande lexikon, på ett klarläggande sätt förklarar skillnaden. Hur kan jag beskriva den för mina elever?
  Mona-Lisa
  Svar: 
  Foggy och misty, och även fog och mist, används mer eller mindre synonymt i vardagsspråket, och det är svårt att fastställa betydelsen exakt. Fog anses dock ofta vara tätare än mist: enligt meteorologerna har man vid mist en kilometers sikt, vid fog mindre än så. Orden förekommer också i många bildliga uttryck, som I haven't the foggiest (idea), 'jag har inte den blekaste (aning)', och misty-eyed, 'tårögd'.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor