Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Skjutsande morsor får bolla barn

  Fråga: 
  Varifrån kommer ordet soccer, som syftar på fotboll?
  Christine
  Svar: 
  Namnet kommer från förkortningen Assoc. för Association football, som betecknar den sport som spelas med de regler som fastställts av The Football Association (FA).  I USA har ordet soccer mom blivit ett begrepp. Det betecknade först mammor som har barn som spelar fotboll, men har senare kommit att syfta på mödrar som ägnar mycket tid åt att skjutsa sina barn till olika aktiviteter.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Bokstavligen bildligt talat

  Fråga: 
  Jag har hört ordet literally användas där betydelsen som åsyftas uppenbarligen inte alls är 'bokstavligen' utan tvärtom 'bildligt talat'. Hur vanlig är den användningen?
  Enge Simmson
  Svar: 
  Det här "felaktiga" bruket brukar ofta kritiseras av lärare och språkexperter som ogillar språklig förändring. I själva verket är det ovanligt med exempel där den bokstavliga betydelsen är helt orimlig. Av 100 slumpmässigt utvalda förekomster i talspråk hittade vi bara en handfull i stil med I'm literally burnt out eller They are literally at death's doorstep. Betydligt vanligare är att literally används i en förstärkande betydelse, där ordet inte heller riktigt betyder 'bokstavligen', som i She was literally mad at me och We literally bumped into each other. Medan de "orimliga" användningarna bör undvikas i formella sammanhang har den förstärkande betydelsen blivit mer accepterad.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Rädsla för him and me

  Fråga: 
  Jag har märkt att många amerikaner säger exempelvis she worked with he and I i stället för him and me. Är detta korrekt amerikanska, eller är det slarvigt talspråk?
  Joel Lindqvist
  Svar: 
  Det råder en viss oklarhet bland engelsktalande när det gäller pronomens subjektform (I, you, he, she, it, we, they) och objektsform (me, you, him, her, it, us, them). Många säger till vardags sådant som Him and me went to the beach. Sedan får de höra i skolan att det ska heta He and I went to the beach. Då blir de osäkra och vågar inte säga him and me ens när det är den korrekta formen. Språkvetarna kallar detta beteende hyperkorrektion, så svaret är att She worked with he and I inte är korrekt, men ett fel som beror på hyperkorrektion snarare än slarv.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Många ord ersätter dryg

  Fråga: 
  Vilken är den engelska motsvarigheten till ordet dryg i betydelsen att exempelvis ett schampo räcker länge?
  Henrik S
  Svar: 
  Ordet dryg kan ju ha flera olika betydelser, och den som avses här är inte lätt att översätta med ett enda ord. I stället kan man säga This shampoo goes a long way/lasts longer.
  Maria Estling Vannestål
 • Myteri på curlingbanan

  Fråga: 
  Uttrycket round robin dyker upp när det visas curling på svensk tv. Det verkar som det betyder att alla (lag) möter alla. Varifrån kommer uttrycket?
  Jan B
  Svar: 
  Frasens ursprung verkar vara höljd i dunkel, men på 1700-talet användes round robin för att beteckna skrivelser som innehöll klagomål eller upprop till myteri till havs. De som undertecknade skrev sina namn i en cirkel, för att man inte skulle kunna utröna vem som skrev på först. Den här "rotationsbetydelsen" verkar sedan ha överförts till att syfta på en turnering där alla möter alla. Frasen används både som förbestämning (a round-robin tournament) och självständigt (a round-robin). Mest verkar round robin användas i sporter som segling och tennis och mera sällan i till exempel fotboll.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Särskrivning får skrivas om

  Fråga: 
  Hur översätter man ordet särskrivning till engelska?
  Markus Söderman
  Svar: 
  Fenomenet att skriva isär svenska sammansatta ord så att vi får uttryck som sjuk sköterska i stället för sjuksköterska är något som väcker upprörda känslor. Särskrivning anses ofta bero på inflytande från engelskan, där det är betydligt mindre vanligt att skriva ihop sammansatta ord. Det verkar inte finnas något sätt att direktöversätta ordet särskrivning till engelska, utan man får göra en omskrivning i stil med write a compound noun as two words.
  Maria Estling Vannestål
 • Varsågod på många sätt

  Fråga: 
  Vi säger ofta You're welcome när vi vill säga varsågod på engelska. Detta passar dock inte i alla sammanhang, som när man överlämnar en gåva, räcker över saltkaret vid matbordet och när man öppnar dörren åt någon. Vad ska man använda för varsågod i de här fallen?
  Leena
  Svar: 
  När man överlämnar en gåva kan man beroende på sammanhang säga till exempel This is for you, Happy Birthday/Anniversary eller Thank you for your hospitality. När man överräcker saltet fungerar Here you are eller There you go. När man öppnar dörren åt någon kan man antingen säga After you eller vänta tills den andra säger Thank you, varpå man kan svara You're welcome, My pleasure eller något väldig vardagligt som Anytime dude och No sweat.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ödlor och människor i solens glans

  Fråga: 
  Kan man översätta det svenska verbet att sola (sig) med to sun (oneself) på engelska?
  Charley Fee
  Svar: 
  Ja, det kan man faktiskt, även om det är ett mindre vanligt alternativ. Andra alternativ är de mer frekventa to sunbathe (oftast skrivet som  ett ord) och to bask (in the sun) och det ovanligare to take the sun. Bask, 'gassa sig; värma sig', används ibland metaforiskt i uttryck som bask in the glory. En intressant detalj för to sun (oneself) är att detta verb ofta används om djur (the lizards were sunning themselves on the rocks).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Kortare före nummer

  Fråga: 
  Hur förkortar vi orden telefonnummer och mobiltelefonnummer på engelska framför våra internationella telefonnummer på vårt brevpapper? Skriver vi Phone och Mob. eller kanske Tel. och Cell.?
  Göran Molin
  Svar: 
  För fast telefon ser man både Phone och Tel., varav det senare är vanligast och lite mer formellt. Cell phone, förkortat cell, används mest i amerikansk engelska, medan mobile (phone) är mer internationellt gångbart. I ett svenskt företags engelska brevhuvud rekommenderar jag Tel. och Mob. Man kan också gärna skriva ut Mobile.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Allmänt dålig eller illamående

  Fråga: 
  Vi har många nationaliteter  på jobbet, och när vi skriver meddelanden ska de vara på engelska. När en person är sjuk, och vi ska informera om det, skriver vi då sick eller ill?
  L Eriksson
  Svar: 
  Ordet ill används för att beteckna sjukdomstillstånd i allmänhet, medan  antingen kan ha den betydelsen eller (i synnerhet i brittisk engelska) används i samband med illamående och kräkningar. Det finns också ett antal idiomatiska uttryck där bara det ena ordet fungerar. I det fall du beskriver går det bra  att använda off sick, on sick leave eller helt enkelt bara sick.
  Maria Estling Vannestål

Sidor