Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Myteri på curlingbanan

  Fråga: 
  Uttrycket round robin dyker upp när det visas curling på svensk tv. Det verkar som det betyder att alla (lag) möter alla. Varifrån kommer uttrycket?
  Jan B
  Svar: 
  Frasens ursprung verkar vara höljd i dunkel, men på 1700-talet användes round robin för att beteckna skrivelser som innehöll klagomål eller upprop till myteri till havs. De som undertecknade skrev sina namn i en cirkel, för att man inte skulle kunna utröna vem som skrev på först. Den här "rotationsbetydelsen" verkar sedan ha överförts till att syfta på en turnering där alla möter alla. Frasen används både som förbestämning (a round-robin tournament) och självständigt (a round-robin). Mest verkar round robin användas i sporter som segling och tennis och mera sällan i till exempel fotboll.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Särskrivning får skrivas om

  Fråga: 
  Hur översätter man ordet särskrivning till engelska?
  Markus Söderman
  Svar: 
  Fenomenet att skriva isär svenska sammansatta ord så att vi får uttryck som sjuk sköterska i stället för sjuksköterska är något som väcker upprörda känslor. Särskrivning anses ofta bero på inflytande från engelskan, där det är betydligt mindre vanligt att skriva ihop sammansatta ord. Det verkar inte finnas något sätt att direktöversätta ordet särskrivning till engelska, utan man får göra en omskrivning i stil med write a compound noun as two words.
  Maria Estling Vannestål
 • Varsågod på många sätt

  Fråga: 
  Vi säger ofta You're welcome när vi vill säga varsågod på engelska. Detta passar dock inte i alla sammanhang, som när man överlämnar en gåva, räcker över saltkaret vid matbordet och när man öppnar dörren åt någon. Vad ska man använda för varsågod i de här fallen?
  Leena
  Svar: 
  När man överlämnar en gåva kan man beroende på sammanhang säga till exempel This is for you, Happy Birthday/Anniversary eller Thank you for your hospitality. När man överräcker saltet fungerar Here you are eller There you go. När man öppnar dörren åt någon kan man antingen säga After you eller vänta tills den andra säger Thank you, varpå man kan svara You're welcome, My pleasure eller något väldig vardagligt som Anytime dude och No sweat.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ödlor och människor i solens glans

  Fråga: 
  Kan man översätta det svenska verbet att sola (sig) med to sun (oneself) på engelska?
  Charley Fee
  Svar: 
  Ja, det kan man faktiskt, även om det är ett mindre vanligt alternativ. Andra alternativ är de mer frekventa to sunbathe (oftast skrivet som  ett ord) och to bask (in the sun) och det ovanligare to take the sun. Bask, 'gassa sig; värma sig', används ibland metaforiskt i uttryck som bask in the glory. En intressant detalj för to sun (oneself) är att detta verb ofta används om djur (the lizards were sunning themselves on the rocks).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Kortare före nummer

  Fråga: 
  Hur förkortar vi orden telefonnummer och mobiltelefonnummer på engelska framför våra internationella telefonnummer på vårt brevpapper? Skriver vi Phone och Mob. eller kanske Tel. och Cell.?
  Göran Molin
  Svar: 
  För fast telefon ser man både Phone och Tel., varav det senare är vanligast och lite mer formellt. Cell phone, förkortat cell, används mest i amerikansk engelska, medan mobile (phone) är mer internationellt gångbart. I ett svenskt företags engelska brevhuvud rekommenderar jag Tel. och Mob. Man kan också gärna skriva ut Mobile.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Allmänt dålig eller illamående

  Fråga: 
  Vi har många nationaliteter  på jobbet, och när vi skriver meddelanden ska de vara på engelska. När en person är sjuk, och vi ska informera om det, skriver vi då sick eller ill?
  L Eriksson
  Svar: 
  Ordet ill används för att beteckna sjukdomstillstånd i allmänhet, medan  antingen kan ha den betydelsen eller (i synnerhet i brittisk engelska) används i samband med illamående och kräkningar. Det finns också ett antal idiomatiska uttryck där bara det ena ordet fungerar. I det fall du beskriver går det bra  att använda off sick, on sick leave eller helt enkelt bara sick.
  Maria Estling Vannestål
 • Variation i influensatider

  Fråga: 
  Så här i influensatider har jag funderat över språket på de informationsblad som finns uppsatta överallt. Kallas armveck verkligen bend of the arm och är det korrekt att säga stay home utan prepositionen at?
  AE
  Svar: 
  Armveck kan översättas på minst två sätt: bend of the arm och crook of the arm. Men uttrycket med crook verkar vanligare. I fråga om stay home och stay at home så är detta ännu ett exempel på språklig variation, där båda varianterna är vanligt förekommande.
  Maria Estling Vannestål
 • God och gudfruktig fredag

  Fråga: 
  Varför heter långfredagen Good Friday på engelska?
  Elke Svensson
  Svar: 
  Det kan verka lite märkligt att långfredagen heter Good Friday på engelska, men det har sin förklaring i att good förutom 'god, bra' även har den mindre vanliga betydelsen 'from, gudfruktig'. Den här betydelsen förekommer även i frasen the good book, som syftar på Bibeln.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Korrekt för kommun

  Fråga: 
  Heter det på korrekt engelska Municipality of Ljusdal eller kort och gott Ljusdal Municipality?
  AE
  Svar: 
  Båda uttrycken förekommer, men internationellt sett är den första betydligt vanligare än den andra och är kanske därför att rekommendera.
  Maria Estling Vannestål
 • Orsaken till ringarna viktigare

  Fråga: 
  Jag försöker hitta en lämplig översättning till skapa ringar på vattnet men hittar inget som känns speciellt bra. Har ni något förslag?
  Erik Lundberg
  Svar: 
  På engelska fokuserar man i det här fallet på orsaken till fenomenet, vilket gör att det är som ringar på vattnet vanligtvis heter it's like a  pebble in a pond. För det bildliga uttrycket skapa ringar på vattnet förekommer creating ripples in the pond.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor