Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Olika med olika prepositioner

  Fråga: 
  Kan man säga different than  i stället för different from?
  Jonas Nilsson
  Svar: 
  Different from är den vanligaste och mest allmänt accepterade formen, men  different than är ganska vanlig i framför allt informell amerikansk engelska. Det finns också ett tredje uttryckssätt, different to som förekommer  i informell brittisk engelska.
  Maria Estling Vannestål
 • Of en magisk preposition

  Fråga: 
  Är for och of utbytbara i vissa konstruktioner? Jag läste till exempel att minister for magic ('trolldomsminister') ändrats till minister of magic i den amerikanska utgåvan av Harry Potter. Och så heter det ju Department for business, innovation and skills men Ministry of defence.
  Erik
  Svar: 
  Det finns många konstruktioner där flera olika prepositioner kan användas. Exempelvis är en preposition ibland vanligast i brittisk engelska och en annan i amerikansk engelska. Men i fallet med minister for/of är of vanligare i både brittisk och amerikansk engelska. Department konstrueras med for i vissa fall (Department for business med flera) och med of i andra (Department of health), medan Ministry brukar ha of.
  Maria Estling Vannestål
 • Rektor visar på svårigheter

  Fråga: 
  Vilken yrkestitel bör jag som rektor använda när jag presenterar mig i engelskspråkiga sammanhang?
  S
  Svar: 
  Frågan visar hur svårt det kan vara att översätta till ett världsspråk som engelskan. En rektor i en skola brukar kallas principal i USA och headmaster/headmistress  i England. Vid amerikanska universitet hittar man ofta en president och i England en vice-chancellor (där en kunglighet ofta har den formella hederstiteln chancellor). De engelska titlarna förekommer även i en del forna kolonier. I Skottland är titeln rector vanlig både vid skolor och universitet, men även om den titeln ligger nära till hands för svenskar är den mindre lämplig eftersom rector oftast används i betydelsen 'kyrkoherde'. I icke-engelskspråkiga länder översätts ofta de inhemska titlarna till de amerikanska varianterna principal och president.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Häng ett s på förkortningen

  Fråga: 
  Hur skrivs förkortningar (som CD) i plural?
  Lasse
  Svar: 
  Engelska förkortningar får vanligtvis bara ett s i plural (CDs), även om apostrofplural (CD's) också förekommer i mindre omfattning. Däremot används inte den svenska varianten med kolon mellan förkortningen och ändelsen. Cd skrivs också med versaler  i engelska, till skillnad från i svenska. Där är gemener (cd) det rekommenderade skrivsättet.
  Maria Estling Vannestål
 • Fem finurliga uttryck söker motsvarighet

  Fråga: 
  Hur ska dessa engelska uttryck översättas till svenska: ecological footprint, freecycling (det vill säga när man återvinner något genom att ge bort det till andra), drop-dead (she is drop-dead gorgeous), jaw-droppingly, chav?
  Bodil Andersson Rack
  Svar: 
  För ecological footprint ser man både ekologiskt fotavtryck och ekologiskt avtryck. När det gäller freecycling verkar än så länge det engelska ordet användas även i svenska sammanhang. Drop-dead är ett vardagligt förstärkningsord som nästan bara förekommer tillsammans med gorgeous. Det kan närmast översättas med skitsnygg eller möjligen snygg så att man kan dö. Jaw-droppingly, 'så att man tappar hakan', kan också användas med gorgeous, men även med många andra adjektiv. Det kan översättas med otroligt, förbluffande etcetera. Chav, slutligen, är ett brittiskt slangord med romaniursprung, som används nedsättande om obildade ungdomar med iögonenfallande (smaklös) klädsel och oönskat beteende. Ett svenskt ord som täcker in den betydelsen är sjavig.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Skjutsande morsor får bolla barn

  Fråga: 
  Varifrån kommer ordet soccer, som syftar på fotboll?
  Christine
  Svar: 
  Namnet kommer från förkortningen Assoc. för Association football, som betecknar den sport som spelas med de regler som fastställts av The Football Association (FA).  I USA har ordet soccer mom blivit ett begrepp. Det betecknade först mammor som har barn som spelar fotboll, men har senare kommit att syfta på mödrar som ägnar mycket tid åt att skjutsa sina barn till olika aktiviteter.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Bokstavligen bildligt talat

  Fråga: 
  Jag har hört ordet literally användas där betydelsen som åsyftas uppenbarligen inte alls är 'bokstavligen' utan tvärtom 'bildligt talat'. Hur vanlig är den användningen?
  Enge Simmson
  Svar: 
  Det här "felaktiga" bruket brukar ofta kritiseras av lärare och språkexperter som ogillar språklig förändring. I själva verket är det ovanligt med exempel där den bokstavliga betydelsen är helt orimlig. Av 100 slumpmässigt utvalda förekomster i talspråk hittade vi bara en handfull i stil med I'm literally burnt out eller They are literally at death's doorstep. Betydligt vanligare är att literally används i en förstärkande betydelse, där ordet inte heller riktigt betyder 'bokstavligen', som i She was literally mad at me och We literally bumped into each other. Medan de "orimliga" användningarna bör undvikas i formella sammanhang har den förstärkande betydelsen blivit mer accepterad.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Rädsla för him and me

  Fråga: 
  Jag har märkt att många amerikaner säger exempelvis she worked with he and I i stället för him and me. Är detta korrekt amerikanska, eller är det slarvigt talspråk?
  Joel Lindqvist
  Svar: 
  Det råder en viss oklarhet bland engelsktalande när det gäller pronomens subjektform (I, you, he, she, it, we, they) och objektsform (me, you, him, her, it, us, them). Många säger till vardags sådant som Him and me went to the beach. Sedan får de höra i skolan att det ska heta He and I went to the beach. Då blir de osäkra och vågar inte säga him and me ens när det är den korrekta formen. Språkvetarna kallar detta beteende hyperkorrektion, så svaret är att She worked with he and I inte är korrekt, men ett fel som beror på hyperkorrektion snarare än slarv.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Många ord ersätter dryg

  Fråga: 
  Vilken är den engelska motsvarigheten till ordet dryg i betydelsen att exempelvis ett schampo räcker länge?
  Henrik S
  Svar: 
  Ordet dryg kan ju ha flera olika betydelser, och den som avses här är inte lätt att översätta med ett enda ord. I stället kan man säga This shampoo goes a long way/lasts longer.
  Maria Estling Vannestål
 • Myteri på curlingbanan

  Fråga: 
  Uttrycket round robin dyker upp när det visas curling på svensk tv. Det verkar som det betyder att alla (lag) möter alla. Varifrån kommer uttrycket?
  Jan B
  Svar: 
  Frasens ursprung verkar vara höljd i dunkel, men på 1700-talet användes round robin för att beteckna skrivelser som innehöll klagomål eller upprop till myteri till havs. De som undertecknade skrev sina namn i en cirkel, för att man inte skulle kunna utröna vem som skrev på först. Den här "rotationsbetydelsen" verkar sedan ha överförts till att syfta på en turnering där alla möter alla. Frasen används både som förbestämning (a round-robin tournament) och självständigt (a round-robin). Mest verkar round robin användas i sporter som segling och tennis och mera sällan i till exempel fotboll.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor