Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Björntjänstens alla nyanser svåra att fånga

  Fråga: 
  Jag hittar ingen bra motsvarighet på engelska till det svenska uttrycket björntjänst, det som heter pavé de l'ours på franska, från La Fontaines fabler. Finns det?
  Karin Englund
  Svar: 
  Det verkar inte finnas något ord i engelskan som exakt motsvarar innebörden i de svenska och franska uttrycken. To do someone a disservice kommer nära, men den goda avsikten är inte lika tydlig. To shoot oneself in the foot är också på rätt väg, men missar aspekten av att man gör något för någon annan. På samma sätt saknar The road to hell is paved with good intentions exakt överensstämmelse, även om den innefattar den goda avsikten.
  Maria Estling Vannestål
 • Ta godis från en bebis – svårare än man kan tro

  Fråga: 
  I tv-programmet Mythbusters testade programledarna sanningshalten i uttrycket it's like taking candy from a baby, som ibland används för att beskriva något som är busenkelt. Det visade sig inte vara särskilt lätt att ta godis från ett spädbarn, så jag undrar varifrån det här missvisande uttrycket kommer.
  Gunder Thodof
  Svar: 
  Frasen saknas i historiska ordböcker, vilket antagligen beror på att betydelsen är så lätt att genomskåda. Första belägget hittade vi i stället i en textdatabas. Det fanns i en amerikansk text från 1920, men i något annorlunda form: "It was like taking candy  from a kid!" I modernt språkbruk används antingen verbet take eller, mindre vanligt, steal. Som för de flesta idiomatiska uttryck finns alltså viss variation i formen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Från löskokt ägg till blodig biff

  Fråga: 
  Finns det någon förklaring till att ordet rare ('sällsynt') används för att beskriva en "blodig" biff?
  Anita
  Svar: 
  Förklaringen är att det finns två ord med formen rare som inte är besläktade med varandra. Det ena är baserat  på latinets rarus ('sällsynt') och det andra härstammar från det fornengelska ordet hreren. Ursprungligen användes det senare för att beskriva löskokta eller otillräckligt kokta ägg, men har sedan kommit att användas även om biffar.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Liten skillnad mellan deltagare

  Fråga: 
  Jag har stött på ordet participator. Betyder det samma sak som participant? Kan man använda vilket som?
  Steve
  Svar: 
  Orden betyder 'deltagare' och kan användas som synonymer, fast participator är betydligt ovanligare. I brittisk engelska fungerar participator mest som juridisk term, och i amerikansk engelska får det ibland en betydelse av mera aktiv medverkan.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Upplyftande slogan fungerar

  Fråga: 
  Vi ska ha en slogan till vår logotyp och funderar på Lifting you - to X and Y. Kan lifting användas så? Många tycker spontant att det låter fel och "hemmagjort".
  Maria Therese
  Svar: 
  Lift kan användas bildligt precis som svenskans lyfta, även i slogans. Det vanligaste är lifting you to new heights, 'nya höjder', men man ser också till exempel lifting you to sheer bliss, 'total lycka', och lifting you to prosperity, 'rikedom'.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Sweden syftar på svearna

  Fråga: 
  Jag undrar varför Sverige heter Sweden på engelska. En engelsman har förklarat att det beror på att vi lärde dem svedjebruk, swidden. Men när jag frågat andra engelsmän skakar de bara på huvudet.
  U.A.
  Svar: 
  Engelsmännen som skakade på huvudet hade rätt: namnet har enligt expertisen inget med svedjebruk att göra, utan syftar på invånarna, svearna, och deras land.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Blandade ägandeformer

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad mellan whose och who's?
  Anders
  Svar: 
  Ett vanligt språkfel är att man blandar ihop relativpronomenet whose, 'vars, vilkas' (som i a boy whose mother died in cancer), med uttrycket who's, som är en sammandragning av frågepronomenet who och verbet is (Who's that girl?). Det är inte så konstigt eftersom whose är en genitivform, och när det gäller substantiv bildas ju genitiv just med apostrof och s (the doctor's mother, Mary's mother). Många har också svårt att skilja på its/theirs (the kitten licked its  paws and the puppies licked theirs) och sammandragningarna it's och there's (av it is  och there is).
  Maria Estling Vannestål
 • Fireworks smäller högst

  Fråga: 
  Jag har hört Katy Perry sjunga "Baby you're a firework" men har för mig att jag lärde mig att ordet fireworks bara finns i plural. Stämmer inte det?
  Maria
  Svar: 
  Det stämmer att fireworks, 'fyrverkerier', enligt de flesta grammatikböcker endast förekommer i plural form med s på slutet. Det gäller också en rad andra substantiv, som scissors, 'sax', oats, 'vete', och lyrics, 'text; lyrik'. Ändå hör man ibland singularformer av vissa av dessa ord, även om pluralformerna fortfarande är betydligt vanligare.
  Maria Estling Vannestål
 • Likvärdigt om kompetenser

  Fråga: 
  Jag har en fråga om competence. Är det synonymt med competency eller finns det en skillnad?
  Daniel
  Svar: 
  Competence och det betydligt mindre vanliga competency har funnits i engelskan sedan 1500-talet och har sedan 1790-talet använts som synonymer med den betydelse som orden har i dag, 'kompetens'.  I viss managementlitteratur gör man dock skillnad mellan competence, vilket betyder ungefär 'prestationer', och competency, som betyder 'egenskaper'.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Män får oftare band på fingret

  Fråga: 
  I ett avsnitt av tv-serien  Seinfeld testar rollfigurerna om en man blir mer attraktiv för kvinnor om han bär a wedding band, 'en vigselring'. Vad är skillnaden mellan wedding bands och wedding rings?
  Emma & Love Elvee
  Svar: 
  Wedding band verkar vinna mark i amerikansk engelska, men är fortfarande väldigt ovanligt i brittisk engelska. Medan man har talat om wedding rings i mer än 600 år så är wedding bands en amerikansk 1900-talsinnovation  (I wore my engagement ring 24 hours before it made place for the wedding band). Det finns ingen tydlig betydelseskillnad mellan wedding bands och wedding rings, men en slående tendens i vår amerikanska textdatabas är att wedding bands oftare bärs av män och wedding rings oftare av kvinnor.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor