Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • När alla grepp är tillåtna

  Fråga: 
  Vad betyder frasen  no holds barred och varifrån kommer den?
  Leiva
  Svar: 
  Uttrycket betyder ungefär 'utan regler och restriktioner, där allt är tillåtet' och kommer ursprungligen från brottning, där man ibland inte förbjuder (bar) vissa grepp (holds). Frasen används mest bildligt och ofta  med bindestreck som i a no-holds-barred interview/discussion/approach. Särskilt populär är den i amerikanska nyhetsmedier.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Rätt preposition för artikel

  Fråga: 
  Hur översätter man: "De skriver om oss i en artikel i Svenska Dagbladet." Skriver man on Svenska Dagbladet eller in?
  Caroline
  Svar: 
  Det korrekta är an article in the Svenska Dagbladet (newspaper/daily). Ibland utelämnas dock den bestämda artikeln the.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • När bollen hamnar utanför

  Fråga: 
  Vad betyder fotbollsuttrycket (the ball went/was kicked) into touch?
  Leiva
  Svar: 
  Det betyder att bollen hamnar utanför planen. En vanlig fotbollsplan är omgiven av touch lines på långsidorna och goal lines på kortsidorna. Man kan jämföra med amerikansk fotboll där man gör touchdowns när bollen rör marken bakom en av kortsidorna. Into touch i den europeiska varianten syftar på att bollen antingen går ut över sidlinjen eller kortlinjen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Lay kräver mer än lie

  Fråga: 
  Vilken är egentligen skillnaden mellan lay och lie?  Jag tycker att jag hör dem användas lite hur som helst.
  Bengt P
  Svar: 
  Skillnaden mellan dessa båda verb är att lay är transitivt, alltså det tar ett objekt (wherever I lay my  hat, that's my home) medan  lie är intransitivt, alltså inte  tar objekt (I'll be there, wherever you lie). I informellt  språk används det transitiva lay ibland med samma betydelse som lie (wherever I lay down to sleep), men detta språkbruk är inte allmänt accepterat.
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt form för en hypotes

  Fråga: 
  Vilken av följande former är korrekt, if I was you eller if I were you?
  Ulrika
  Svar: 
  Efter I ska man normalt  använda formen was (the  day I was born), men i hypotetiska uttryck som inleds  med exempelvis if I ... och  I wish I ... är den korrekta  formen were (en så kallad  konjunktiv). Dock används was ofta även i denna konstruktion i informellt språk,  exempelvis i en låt som spelades mycket på radio för ett par år sedan: I wish I was  a punk rocker.
  Maria Estling Vannestål
 • Först till kvarn står främst i kön

  Fråga: 
  Hur säger man först till kvarn på engelska?
  Mjölnar-Bengt
  Svar: 
  Det svenska först till kvarn (får först mala) har en lite mindre målande motsvarighet på engelska: first come, first served. Medan vi på svenska nästan alltid utelämnar andra hälften av uttrycket säger man normalt på engelska it's first come, first served eller on a first come, first served basis.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Shit-faced är ful eller full

  Fråga: 
  Varifrån kommer ordet shit-faced och vad betyder det?
  Anna-Lena Andersson
  Svar: 
  Shit-faced är ett slanguttryck med två olika betydelser: 'ful' eller 'kraftigt berusad'. Uttrycket är ursprungligen amerikanskt; det första attesterade exemplet finns i poeten Allen Ginsbergs diktsamling Empty mirror från 1961, men det förekommer också i australiska slanglexikon, som ett exempel på Aussie slang.
  Maria Estling Vannestål
 • Verbböjning från vikingatiden

  Fråga: 
  Jag har alltid undrat över s-formen i engelska verb som används i presens tredje person singular, till exempel he talks. Vad kommer detta s ifrån historiskt?
  Mikael Nilsson
  Svar: 
  De tusen år gamla fornengelska verbändelserna i singular påminner om dem man finner i dagens tyska: singe (första  person), singest (andra person) och singeth (tredje person). Vissa (e)th-former i tredje person, som she doth/hath för she does/has känner man kanske igen från Shakespeares verk från 1600-talet. Verbändelserna har sitt ursprung i indoeuropeiskan, där det till exempel fanns ett t i ändelsen för tredje person. Medan ändelserna fallit bort helt i första och andra person i engelskan (I/you sing) så har -(e)th bytts ut mot -s i tredje person (she sings). Detta -s går tillbaka till en förändring i den northumbriska dialekten i norra England på 900-talet där man började använda -s  i stället för -(e)th. Detta lokala vikingatida bruk har sedan spridit sig till nästan hela den engelskspråkiga världen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Skillnad på engelska höstar

  Fråga: 
  Vilket ord bör man använda för att beteckna hösten på engelska? Autumn eller fall?
  Vincent
  Svar: 
  Ordböckernas klassificering av autumn som typiskt brittiskt och fall som typiskt amerikanskt stämmer. Fall förekommer knappast alls  i brittisk engelska. Intressant nog verkar autumn ha varit lika vanligt som fall på 1800-talet i amerikansk engelska, men det minskade starkt under 1900-talet. Ordet för 'höst' är alltså ett ganska ovanligt exempel på att de två mest inflytelserika varianterna av engelska glider ifrån varandra vad gäller ordval.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Olika med olika prepositioner

  Fråga: 
  Kan man säga different than  i stället för different from?
  Jonas Nilsson
  Svar: 
  Different from är den vanligaste och mest allmänt accepterade formen, men  different than är ganska vanlig i framför allt informell amerikansk engelska. Det finns också ett tredje uttryckssätt, different to som förekommer  i informell brittisk engelska.
  Maria Estling Vannestål

Sidor