Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Blandade ägandeformer

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad mellan whose och who's?
  Anders
  Svar: 
  Ett vanligt språkfel är att man blandar ihop relativpronomenet whose, 'vars, vilkas' (som i a boy whose mother died in cancer), med uttrycket who's, som är en sammandragning av frågepronomenet who och verbet is (Who's that girl?). Det är inte så konstigt eftersom whose är en genitivform, och när det gäller substantiv bildas ju genitiv just med apostrof och s (the doctor's mother, Mary's mother). Många har också svårt att skilja på its/theirs (the kitten licked its  paws and the puppies licked theirs) och sammandragningarna it's och there's (av it is  och there is).
  Maria Estling Vannestål
 • Fireworks smäller högst

  Fråga: 
  Jag har hört Katy Perry sjunga "Baby you're a firework" men har för mig att jag lärde mig att ordet fireworks bara finns i plural. Stämmer inte det?
  Maria
  Svar: 
  Det stämmer att fireworks, 'fyrverkerier', enligt de flesta grammatikböcker endast förekommer i plural form med s på slutet. Det gäller också en rad andra substantiv, som scissors, 'sax', oats, 'vete', och lyrics, 'text; lyrik'. Ändå hör man ibland singularformer av vissa av dessa ord, även om pluralformerna fortfarande är betydligt vanligare.
  Maria Estling Vannestål
 • Likvärdigt om kompetenser

  Fråga: 
  Jag har en fråga om competence. Är det synonymt med competency eller finns det en skillnad?
  Daniel
  Svar: 
  Competence och det betydligt mindre vanliga competency har funnits i engelskan sedan 1500-talet och har sedan 1790-talet använts som synonymer med den betydelse som orden har i dag, 'kompetens'.  I viss managementlitteratur gör man dock skillnad mellan competence, vilket betyder ungefär 'prestationer', och competency, som betyder 'egenskaper'.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Män får oftare band på fingret

  Fråga: 
  I ett avsnitt av tv-serien  Seinfeld testar rollfigurerna om en man blir mer attraktiv för kvinnor om han bär a wedding band, 'en vigselring'. Vad är skillnaden mellan wedding bands och wedding rings?
  Emma & Love Elvee
  Svar: 
  Wedding band verkar vinna mark i amerikansk engelska, men är fortfarande väldigt ovanligt i brittisk engelska. Medan man har talat om wedding rings i mer än 600 år så är wedding bands en amerikansk 1900-talsinnovation  (I wore my engagement ring 24 hours before it made place for the wedding band). Det finns ingen tydlig betydelseskillnad mellan wedding bands och wedding rings, men en slående tendens i vår amerikanska textdatabas är att wedding bands oftare bärs av män och wedding rings oftare av kvinnor.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Om en dödsskön stil

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket dressed to kill?
  Linda & Ines Waitig
  Svar: 
  Det vardagliga uttrycket to be dressed to kill (som i she was dressed to kill for a dinner with her girlfriends) finns belagt sedan början av 1800-talet. To kill har inget direkt att göra med dödande, utan har fått en allmänt förstärkande betydelse 'att vara klädd på ett pråligt eller flärdfullt sätt'.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Svensk cirkel motsols

  Fråga: 
  Jag hörde uttrycket Swedish circle i ett engelskspråkigt tv-program - en serie om krabbfiske. När ett av fartygen gick ut från hamnen gick det ett varv motsols för att få god fiskelycka. Hur kommer det sig att 'motsols' kallas just Swedish circle?
  Ulla Andersson
  Svar: 
  Det första belägget för Swedish circle i betydelsen 'motsols' vi har hittat är från 2007, i Deadliest Catch, just den tv-serie du syftar på! Det verkar faktiskt som om manusförfattaren helt enkelt har hittat på uttrycket, eller plockat upp ett väldigt lokalt talesätt. Tanken är kanske att de svenska fiskarna var skrockfulla och möjligen också allmänt motvalls. 'Motsols' heter annars anti-clockwise eller counter-clockwise på engelska.
  Maria Estling Vannestål
 • Ingen svengelsk lyckönskan

  Fråga: 
  Kan jag använda good luck with ... för att översätta 'lycka till med ...' eller är det fel preposition? Tycker att det låter svengelskt på något sätt.
  Katarina P
  Svar: 
  Den vanligaste motsvarigheten till svenskans lycka till med ... före en substantivfras (som ditt prov) är faktiskt good luck with (your test), så det är inte fråga om svengelska här. Ett mindre vanligt alternativ är good luck on ... Om det kommer en bisats i stället för en substantivfras efter prepositionen är in också ganska vanligt: Good luck in what you decide.
  Maria Estling Vannestål
 • Negativt att att go bananas

  Fråga: 
  När används ordet go med betydelsen 'bli'? Jag har hört uttrycket go bananas, men undrar om det finns fler?
  L-E
  Svar: 
  Vid sidan om orden be och become finns det en rad andra verb som kan betyda 'bli', ofta i fasta uttryck, såsom come (true), fall (blind), turn (pale) och go (bananas). Just ordet go förekommer i kombination med ganska många olika adjektiv, varav de flesta har någon sorts negativ betydelse, exempelvis go bankrupt/crazy/mad. Det kan också vara bra att känna till att go i den här funktionen mest används i ganska informella sammanhang.
  Maria Estling Vannestål
 • Håll för öronen så hör du tonen

  Fråga: 
  Varför har svenskar så svårt att lära sig höra och uttala skillnad på tonande och tonlöst s?
  Anna
  Svar: 
  I engelskan finns det två olika sätt att uttala s-ljudet. Exempelvis är det skillnad mellan uttalet av ordet eyes (tonande) och ice (tonlöst). Om du håller händerna för öronen och uttalar orden rätt så hör du som en ton i huvudet vid det första ordet, medan det andra är ett tonlöst väsljud. Anledningen till att det här är så svårt för svenskar är sannolikt att de två ljuden inte är betydelseskiljande i svenskan, så som de är i engelskan. På samma sätt har många asiater svårt att skilja på l och r när de exempelvis talar engelska eller svenska; i deras egna språk finns det ingen skillnad i betydelse mellan de båda ljuden.
  Maria Estling Vannestå
 • Dubbelt mellanslag – fall för entusiast

  Fråga: 
  När jag skickar svenska texter för översättning till engelska får jag ofta tillbaka texten med extra mellanslag före varje ny mening. Är detta en regel på engelska, dvs. att det alltid ska vara dubbla mellanslag före varje mening?
  Anders
  Svar: 
  Dubbelt mellanslag före ny mening är en kvarleva från skrivmaskinsåldern. Numera rekommenderar alla skrivguider och de flesta förlag enkelt mellanslag, men det finns en del entusiaster som envist håller fast vid det gamla.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor