Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Om en dödsskön stil

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket dressed to kill?
  Linda & Ines Waitig
  Svar: 
  Det vardagliga uttrycket to be dressed to kill (som i she was dressed to kill for a dinner with her girlfriends) finns belagt sedan början av 1800-talet. To kill har inget direkt att göra med dödande, utan har fått en allmänt förstärkande betydelse 'att vara klädd på ett pråligt eller flärdfullt sätt'.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Svensk cirkel motsols

  Fråga: 
  Jag hörde uttrycket Swedish circle i ett engelskspråkigt tv-program - en serie om krabbfiske. När ett av fartygen gick ut från hamnen gick det ett varv motsols för att få god fiskelycka. Hur kommer det sig att 'motsols' kallas just Swedish circle?
  Ulla Andersson
  Svar: 
  Det första belägget för Swedish circle i betydelsen 'motsols' vi har hittat är från 2007, i Deadliest Catch, just den tv-serie du syftar på! Det verkar faktiskt som om manusförfattaren helt enkelt har hittat på uttrycket, eller plockat upp ett väldigt lokalt talesätt. Tanken är kanske att de svenska fiskarna var skrockfulla och möjligen också allmänt motvalls. 'Motsols' heter annars anti-clockwise eller counter-clockwise på engelska.
  Maria Estling Vannestål
 • Ingen svengelsk lyckönskan

  Fråga: 
  Kan jag använda good luck with ... för att översätta 'lycka till med ...' eller är det fel preposition? Tycker att det låter svengelskt på något sätt.
  Katarina P
  Svar: 
  Den vanligaste motsvarigheten till svenskans lycka till med ... före en substantivfras (som ditt prov) är faktiskt good luck with (your test), så det är inte fråga om svengelska här. Ett mindre vanligt alternativ är good luck on ... Om det kommer en bisats i stället för en substantivfras efter prepositionen är in också ganska vanligt: Good luck in what you decide.
  Maria Estling Vannestål
 • Negativt att att go bananas

  Fråga: 
  När används ordet go med betydelsen 'bli'? Jag har hört uttrycket go bananas, men undrar om det finns fler?
  L-E
  Svar: 
  Vid sidan om orden be och become finns det en rad andra verb som kan betyda 'bli', ofta i fasta uttryck, såsom come (true), fall (blind), turn (pale) och go (bananas). Just ordet go förekommer i kombination med ganska många olika adjektiv, varav de flesta har någon sorts negativ betydelse, exempelvis go bankrupt/crazy/mad. Det kan också vara bra att känna till att go i den här funktionen mest används i ganska informella sammanhang.
  Maria Estling Vannestål
 • Håll för öronen så hör du tonen

  Fråga: 
  Varför har svenskar så svårt att lära sig höra och uttala skillnad på tonande och tonlöst s?
  Anna
  Svar: 
  I engelskan finns det två olika sätt att uttala s-ljudet. Exempelvis är det skillnad mellan uttalet av ordet eyes (tonande) och ice (tonlöst). Om du håller händerna för öronen och uttalar orden rätt så hör du som en ton i huvudet vid det första ordet, medan det andra är ett tonlöst väsljud. Anledningen till att det här är så svårt för svenskar är sannolikt att de två ljuden inte är betydelseskiljande i svenskan, så som de är i engelskan. På samma sätt har många asiater svårt att skilja på l och r när de exempelvis talar engelska eller svenska; i deras egna språk finns det ingen skillnad i betydelse mellan de båda ljuden.
  Maria Estling Vannestå
 • Dubbelt mellanslag – fall för entusiast

  Fråga: 
  När jag skickar svenska texter för översättning till engelska får jag ofta tillbaka texten med extra mellanslag före varje ny mening. Är detta en regel på engelska, dvs. att det alltid ska vara dubbla mellanslag före varje mening?
  Anders
  Svar: 
  Dubbelt mellanslag före ny mening är en kvarleva från skrivmaskinsåldern. Numera rekommenderar alla skrivguider och de flesta förlag enkelt mellanslag, men det finns en del entusiaster som envist håller fast vid det gamla.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Snärjiga ord i tv-serier

  Fråga: 
  I Star Trek skickar de ner ett team till en planet. Vad kallas det teamet? Away team? I Criminal minds kallar de alltid mördaren för the unsub, eller hör jag fel?
  Elke
  Svar: 
  Ja, de kallas away team, vilket helt enkelt betyder 'bortalag', som i fotboll. Unsub är polisslang för unknown subject, det vill säga 'okänd person (i en utredning)'.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Studs i check utan täckning

  Fråga: 
  I amerikanska filmer hör man ibland uttrycket the check bounced om checkar utan täckning. Varifrån kommer det uttrycket?
  Piia
  Svar: 
  Uttrycket kommer från att banken vägrar lösa in checkar utan täckning. Checken 'studsar' (bounce) alltså tillbaka. Checkar som 'studsar' kallas ibland rubber checks. Både bouncing checks och rubber checks har sitt ursprung i amerikansk engelska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Officiell nyans när with är med

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad på meet somebody och meet with somebody?
  Lisa Rodemo
  Svar: 
  Meet somebody betyder 'möta eller träffa någon'. Meet with somebody har nyansen 'ha ett (officiellt) möte med någon'. Meet with förekommer därför ofta i meningar som Democratic leaders met with the president/the leaders. Med abstrakta substantiv betyder ett ensamt meet ofta 'uppfylla' (meet the needs), och meet with 'orsaka en viss reaktion' (meet with approval). Meet with förekommer mest i amerikansk engelska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ledsenhet i ny snitsig form

  Fråga: 
  Jag undrar var bokstaven z i det engelska ordet soz med betydelsen sorry, 'ledsen', kommer ifrån?
  Sara Snickars
  Svar: 
  Soz är väl än så länge inte ett ord som man använder i talspråket, utan ett sätt att förkorta sorry i sms och chatt. Det är oklart varifrån skrivsättet kommer. Möjligen kan man säga att rry lite grand ser ut som z. Bokstaven z är ju också grafiskt snitsig.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor