Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Stora ord med stilskillnad

  Fråga: 
  Jag har ibland svårt att avgöra om jag ska använda large eller big. Kan ni hjälpa mig att beskriva skillnaden?
  Peter Bergman
  Svar: 
  En skillnad mellan de båda orden är att big oftare används i mer informella sammanhang än large. Big är också mer generellt än large, som tenderar att huvudsakligen användas i ganska konkreta sammanhang, om sådant som klädstorlek, mängd och antal: a large T-shirt, a large amount of coffee, a large number of students. Sedan finns ju också ordet great som ofta används mer abstrakt, särskilt om saker som har stor betydelse eller liknande: a great success.    
  Maria Estling Vannestål
 • Lay kräver mer än lie

  Fråga: 
  Vilken är egentligen skillnaden mellan lay och lie? Jag tycker att jag hör dem användas lite hur som helst.
  Bengt P
  Svar: 
  Skillnaden mellan dessa båda verb är att lay är transitivt, alltså det tar ett objekt (wherever I lay my hat, that's my home) medan lie är intransitivt, alltså inte tar objekt (I'll be there, wherever you lie). I informellt språk används det transitiva lay ibland med samma betydelse som lie (wherever I lay down to sleep), men detta språkbruk är inte allmänt accepterat.
 • Artikeln flyttar framtiden framåt

  Fråga: 
  När ska man använda in future respektive in the future?
  Niklas Rudemo
  Svar: 
  In the future är vanligast. In future finns som ett alternativ, framför allt i brittisk engelska. Somliga menar att uttrycken är utbytbara, medan andra hävdar att det finns en betydelseskillnad. In the future syftar på en mer avlägsen framtid, medan in future betyder 'från och med nu'. Ibland används in future också med en underton av stränghet, exempelvis In future, please sign your letters. Observera att motsatsen till in (the) future alltid har bestämd artikel. Vi säger in the past, inte in past.
  Maria Estling Vannestål
 • Forskningsbetoning ändrad

  Fråga: 
  När jag studerade engelska uttalades ordet research med betoning på sista stavelsen. Nu hör man både engelsk- och svensktalande uttala ordet med stark betoning på första stavelsen. Har uttalet förändrats?
  Mats Leander
  Svar: 
  Det verkar onekligen som om betoningen genomgår en förändring i det här ordet. Betoning på första stavelsen ('research) blir allt vanligare i både brittisk och amerikansk engelska. Det finns en viss tendens att man gör skillnad på verb och substantiv och oftare betonar verbet på andra stavelsen (to re'search) än man gör med substantivet (my 'research).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Björntjänstens alla nyanser svåra att fånga

  Fråga: 
  Jag hittar ingen bra motsvarighet på engelska till det svenska uttrycket björntjänst, det som heter pavé de l'ours på franska, från La Fontaines fabler. Finns det?
  Karin Englund
  Svar: 
  Det verkar inte finnas något ord i engelskan som exakt motsvarar innebörden i de svenska och franska uttrycken. To do someone a disservice kommer nära, men den goda avsikten är inte lika tydlig. To shoot oneself in the foot är också på rätt väg, men missar aspekten av att man gör något för någon annan. På samma sätt saknar The road to hell is paved with good intentions exakt överensstämmelse, även om den innefattar den goda avsikten.
  Maria Estling Vannestål
 • Ta godis från en bebis – svårare än man kan tro

  Fråga: 
  I tv-programmet Mythbusters testade programledarna sanningshalten i uttrycket it's like taking candy from a baby, som ibland används för att beskriva något som är busenkelt. Det visade sig inte vara särskilt lätt att ta godis från ett spädbarn, så jag undrar varifrån det här missvisande uttrycket kommer.
  Gunder Thodof
  Svar: 
  Frasen saknas i historiska ordböcker, vilket antagligen beror på att betydelsen är så lätt att genomskåda. Första belägget hittade vi i stället i en textdatabas. Det fanns i en amerikansk text från 1920, men i något annorlunda form: "It was like taking candy  from a kid!" I modernt språkbruk används antingen verbet take eller, mindre vanligt, steal. Som för de flesta idiomatiska uttryck finns alltså viss variation i formen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Från löskokt ägg till blodig biff

  Fråga: 
  Finns det någon förklaring till att ordet rare ('sällsynt') används för att beskriva en "blodig" biff?
  Anita
  Svar: 
  Förklaringen är att det finns två ord med formen rare som inte är besläktade med varandra. Det ena är baserat  på latinets rarus ('sällsynt') och det andra härstammar från det fornengelska ordet hreren. Ursprungligen användes det senare för att beskriva löskokta eller otillräckligt kokta ägg, men har sedan kommit att användas även om biffar.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Liten skillnad mellan deltagare

  Fråga: 
  Jag har stött på ordet participator. Betyder det samma sak som participant? Kan man använda vilket som?
  Steve
  Svar: 
  Orden betyder 'deltagare' och kan användas som synonymer, fast participator är betydligt ovanligare. I brittisk engelska fungerar participator mest som juridisk term, och i amerikansk engelska får det ibland en betydelse av mera aktiv medverkan.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Upplyftande slogan fungerar

  Fråga: 
  Vi ska ha en slogan till vår logotyp och funderar på Lifting you - to X and Y. Kan lifting användas så? Många tycker spontant att det låter fel och "hemmagjort".
  Maria Therese
  Svar: 
  Lift kan användas bildligt precis som svenskans lyfta, även i slogans. Det vanligaste är lifting you to new heights, 'nya höjder', men man ser också till exempel lifting you to sheer bliss, 'total lycka', och lifting you to prosperity, 'rikedom'.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Sweden syftar på svearna

  Fråga: 
  Jag undrar varför Sverige heter Sweden på engelska. En engelsman har förklarat att det beror på att vi lärde dem svedjebruk, swidden. Men när jag frågat andra engelsmän skakar de bara på huvudet.
  U.A.
  Svar: 
  Engelsmännen som skakade på huvudet hade rätt: namnet har enligt expertisen inget med svedjebruk att göra, utan syftar på invånarna, svearna, och deras land.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor