Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Lätt att bli lurad av apostrof

  Fråga: 
  Vad är egentligen skillnaden mellan its och it’s?
  Anita
  Svar: 
  Apostrofer är något som ofta blir fel när vi använder engelska. It’s med apostrof är den hopskrivna varianten av it is, ’det är’, och används i talspråk och informellt skriftspråk, medan den utskrivna formen it is föredras i formellare skrivna texter. Its är ett pronomen som uttrycker ägande, ’dess’, och har ingen apostrof, vilket man kan förledas att tro, eftersom substantiv i genitiv har apostrof: my teacher’s. Kom på samma sätt ihåg att theirs, ’deras’, och whose, ’vars’, inte heller har apostrof. Här gäller det att inte förväxla med there’s, för there is, och who’s, för who is.
  Maria Estling Vannestål
 • Känslorna sticker iväg åt alla möjliga håll

  Fråga: 
  ”Mina känslor är all over the place”, sade prins Daniel när prinsessan Estelle hade fötts. Vad betyder det?
  Solveig
  Svar: 
  All over the place är ett exempel på hur betydelser kan utvecklas till att bli allt mer abstrakta. Ursprungligen betydde frasen ’över ett (helt) område’, som i I have been strolling all over the place, för att sedan utvecklas till ’på vitt skilda ställen’, He now publishes “all over the place”. Slutligen har vi Daniels användning: ’i oordning, i ett kaotiskt tillstånd’, The price of oil is all over the place.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • För att gästen ska hitta rätt

  Fråga: 
  Vad skriver man på visitkort som översättning av besöksadress, street address eller något annat?
  Inger Brandt
  Svar: 
  Det finns flera sätt att översätta det svenska ordet ’besöksadress’ till engelska, men det vanligaste verkar vara street address. Därutöver används även visiting address och visitor address, men dessa uttryck är mindre vanliga. Ibland skriver man också bara ut adresserna utan att direkt ange vad som är besöksadress och vad som är postadress, eftersom detta framgår om den senare går till en postbox. Värt att notera är också att många i dag endast anger e-postadress och eventuell webbadress på sitt visitkort, och räknar med att den intresserade hittar övrig relevant in­formation på nätet.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ramsa brukas i försåtligt syfte

  Fråga: 
  Vad betyder filmtiteln Tinker, tailor, soldier, spy?
  Solveig
  Svar: 
  Titeln bygger på en räkneramsa för barn. Den lyder tinker, tailor, soldier, sailor, richman, poorman, beggar­man, thief. Översatt blir det ’kittelflickare (hantverkare som reparerar kopparkärl), skräddare, soldat, sjöman, rikeman, fattig­man, tiggare, tjuv’. I filmen används tinker, tailor och soldier ihop med spy, ’spion’, som kodnamn för olika agenter.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Vitt, vitt, vitt i alla väderstreck

  Fråga: 
  Jag hörde på brittisk radio att man varnade för white-out conditions. Vad är det?
  Polman
  Svar: 
  Det är egentligen en specifik metereologisk situa­tion, när man på grund av kraftigt snöfall eller drivande snö och speciella ljusförhållanden praktiskt taget inte ser någonting alls. Men uttrycket används ofta slarvigt om begränsad sikt vid snöfall. Jämför med de liknande orden blackout, som förutom ett medicinskt tillstånd bland annat kan betyda ’strömavbrott’, och brownout, som står för ’spänningsfall’.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Steglös Segway

  Fråga: 
  Man ser allt oftare det tvåhjuliga transportmedlet Segway på tv. Jag har för mig att jag hört ett engelskt verb segway, men jag kan inte hitta det någonstans. Finns det här verbet på engelska?
  Tom Brotock
  Svar: 
  Produktnamnet Segway lär vara inspirerat av felstavningar av musiktermen segue, som uttalas /segwei/. Detta verb finns onekligen på engelska och betyder ’att övergå från en låt eller melodi till en annan utan avbrott’. Verbet används i musiksammanhang, som i The industrial metal riffs segue into plinky piano notes, men allt oftare även i överförd betydelse, Such daydreaming segued into a deeper curiosity. Det förekommer numera även i betydelsen ’köra Segway’.     
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Använd prickar – sa langt det gar

  Fråga: 
  Jag heter Östertjärn, och ibland när jag ska flyga ändras mitt namn automatiskt till Oestertjaern eller Ostertjarn. Jag undrar hur jag ska skriva mitt efternamn på engelska?
  Anna
  Svar: 
  Många som har prövat att skriva svenska på ett utländskt tangentbord känner nog igen ditt problem. Bruket att skriva oe för ’ö’ och ae för ’ä’ har funnits länge och kommer från tyskan, där de två prickarna över a och o kunde ersättas av ett litet e skrivet ovanför bokstaven. Engelskan har också lånat den tyska benämningen för fenomenet och kallar ’ä’ för a Umlaut och ’ö’ för o Umlaut. Problemet med att förändra sitt namn från Östertjärn till Oester­tjaern är att det ju faktiskt finns folk som stavar sitt namn med ae, till exempel i det svenska släktnamnet Waern. Därför rekommenderar vi att så långt som möjligt använda ä och ö, och, om det inte går, bara a och o. Bokstaven å har en annan historia men samma rekommendation gäller för den (det vill säga inte aa). När det gäller vanliga svenska ord, alltså inte namn, är vårt intryck att de flesta helt enkelt skriver utan prickar och ringar utom när det blir alltför obegripligt. Vanliga halsningar!
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Predikan för olika åhörare

  Fråga: 
  Jag har hört och använt uttrycket It’s like preaching to the choir när man förespråkar något för andra som redan delar samma uppfattning, men detta uttryck gör mina brittiska vänner förvånade. De föredrar i stället preaching to the converted. Använder britter och amerikaner olika ord här?
  Carina le Hovell
  Svar: 
  Britter verkar enbart använda preaching to the converted. Det är det enda alternativ vi hittar i vår brittiska data­bas, och i en informell enkät ställde sig några britter mycket riktigt frågande till ordet choir i det här sammanhanget. Amerikaner föredrar däremot att använda preaching to the choir, även om de också ibland säger preaching to the converted. Detta är alltså ett fall där det finns regionala varianter av ett idiom.      
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Fornengelskan gjorde wine av latinets vinum

  Fråga: 
  Varför stavas wine, ’vin’, med w och vine, ’vinranka’, med v?
  Malin
  Svar: 
  När wine lånades in i fornengelskan – från latinets vinum – fanns inte /v/ som språkljud i början av ord. Därför kom det mest lika ljudet, /w/, att användas i det ordet. Språkljudet /v/ förekom dock i vissa positioner inuti ord, som en variant av /f/ (vilket är förklaringen till nutida oregelbundna pluralformer som knives och wolves till knife och wolf). När ordet för ’vinranka’, vine, lånades in många hundra år senare – via franskans vigne – ”tillät” dock engelskan att ord började på /v/.    
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Tillräckligt ståtligt Nobelpris

  Fråga: 
  Borde inte Nobelpriset egentligen översättas med Nobel Award i stället för Nobel Prize? Jag har en känsla av att prize syftar på något enklare.
  Charlotte U-S
  Svar: 
  I ordböcker har prize och award mycket liknande definitioner. Vi hittar ingenting som tyder på att det ena skulle anses ”större” än det andra. Du tänker säkert på uttryck som the Academy Award (Oscar), men det finns ju även andra fina utmärkelser där ordet prize ingår, som the Pulizer Prize och the Booker Prize. Notera också att det finns två prepositionsalternativ efter Nobel Prize: the Nobel Prize for/in medicine, varav for är den vanligaste.  
  Maria Estling Vannestål

Sidor