Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Predikan för olika åhörare

  Fråga: 
  Jag har hört och använt uttrycket It’s like preaching to the choir när man förespråkar något för andra som redan delar samma uppfattning, men detta uttryck gör mina brittiska vänner förvånade. De föredrar i stället preaching to the converted. Använder britter och amerikaner olika ord här?
  Carina le Hovell
  Svar: 
  Britter verkar enbart använda preaching to the converted. Det är det enda alternativ vi hittar i vår brittiska data­bas, och i en informell enkät ställde sig några britter mycket riktigt frågande till ordet choir i det här sammanhanget. Amerikaner föredrar däremot att använda preaching to the choir, även om de också ibland säger preaching to the converted. Detta är alltså ett fall där det finns regionala varianter av ett idiom.      
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Fornengelskan gjorde wine av latinets vinum

  Fråga: 
  Varför stavas wine, ’vin’, med w och vine, ’vinranka’, med v?
  Malin
  Svar: 
  När wine lånades in i fornengelskan – från latinets vinum – fanns inte /v/ som språkljud i början av ord. Därför kom det mest lika ljudet, /w/, att användas i det ordet. Språkljudet /v/ förekom dock i vissa positioner inuti ord, som en variant av /f/ (vilket är förklaringen till nutida oregelbundna pluralformer som knives och wolves till knife och wolf). När ordet för ’vinranka’, vine, lånades in många hundra år senare – via franskans vigne – ”tillät” dock engelskan att ord började på /v/.    
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Tillräckligt ståtligt Nobelpris

  Fråga: 
  Borde inte Nobelpriset egentligen översättas med Nobel Award i stället för Nobel Prize? Jag har en känsla av att prize syftar på något enklare.
  Charlotte U-S
  Svar: 
  I ordböcker har prize och award mycket liknande definitioner. Vi hittar ingenting som tyder på att det ena skulle anses ”större” än det andra. Du tänker säkert på uttryck som the Academy Award (Oscar), men det finns ju även andra fina utmärkelser där ordet prize ingår, som the Pulizer Prize och the Booker Prize. Notera också att det finns två prepositionsalternativ efter Nobel Prize: the Nobel Prize for/in medicine, varav for är den vanligaste.  
  Maria Estling Vannestål
 • Stora ord med stilskillnad

  Fråga: 
  Jag har ibland svårt att avgöra om jag ska använda large eller big. Kan ni hjälpa mig att beskriva skillnaden?
  Peter Bergman
  Svar: 
  En skillnad mellan de båda orden är att big oftare används i mer informella sammanhang än large. Big är också mer generellt än large, som tenderar att huvudsakligen användas i ganska konkreta sammanhang, om sådant som klädstorlek, mängd och antal: a large T-shirt, a large amount of coffee, a large number of students. Sedan finns ju också ordet great som ofta används mer abstrakt, särskilt om saker som har stor betydelse eller liknande: a great success.    
  Maria Estling Vannestål
 • Lay kräver mer än lie

  Fråga: 
  Vilken är egentligen skillnaden mellan lay och lie? Jag tycker att jag hör dem användas lite hur som helst.
  Bengt P
  Svar: 
  Skillnaden mellan dessa båda verb är att lay är transitivt, alltså det tar ett objekt (wherever I lay my hat, that's my home) medan lie är intransitivt, alltså inte tar objekt (I'll be there, wherever you lie). I informellt språk används det transitiva lay ibland med samma betydelse som lie (wherever I lay down to sleep), men detta språkbruk är inte allmänt accepterat.
 • Artikeln flyttar framtiden framåt

  Fråga: 
  När ska man använda in future respektive in the future?
  Niklas Rudemo
  Svar: 
  In the future är vanligast. In future finns som ett alternativ, framför allt i brittisk engelska. Somliga menar att uttrycken är utbytbara, medan andra hävdar att det finns en betydelseskillnad. In the future syftar på en mer avlägsen framtid, medan in future betyder 'från och med nu'. Ibland används in future också med en underton av stränghet, exempelvis In future, please sign your letters. Observera att motsatsen till in (the) future alltid har bestämd artikel. Vi säger in the past, inte in past.
  Maria Estling Vannestål
 • Forskningsbetoning ändrad

  Fråga: 
  När jag studerade engelska uttalades ordet research med betoning på sista stavelsen. Nu hör man både engelsk- och svensktalande uttala ordet med stark betoning på första stavelsen. Har uttalet förändrats?
  Mats Leander
  Svar: 
  Det verkar onekligen som om betoningen genomgår en förändring i det här ordet. Betoning på första stavelsen ('research) blir allt vanligare i både brittisk och amerikansk engelska. Det finns en viss tendens att man gör skillnad på verb och substantiv och oftare betonar verbet på andra stavelsen (to re'search) än man gör med substantivet (my 'research).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Björntjänstens alla nyanser svåra att fånga

  Fråga: 
  Jag hittar ingen bra motsvarighet på engelska till det svenska uttrycket björntjänst, det som heter pavé de l'ours på franska, från La Fontaines fabler. Finns det?
  Karin Englund
  Svar: 
  Det verkar inte finnas något ord i engelskan som exakt motsvarar innebörden i de svenska och franska uttrycken. To do someone a disservice kommer nära, men den goda avsikten är inte lika tydlig. To shoot oneself in the foot är också på rätt väg, men missar aspekten av att man gör något för någon annan. På samma sätt saknar The road to hell is paved with good intentions exakt överensstämmelse, även om den innefattar den goda avsikten.
  Maria Estling Vannestål
 • Ta godis från en bebis – svårare än man kan tro

  Fråga: 
  I tv-programmet Mythbusters testade programledarna sanningshalten i uttrycket it's like taking candy from a baby, som ibland används för att beskriva något som är busenkelt. Det visade sig inte vara särskilt lätt att ta godis från ett spädbarn, så jag undrar varifrån det här missvisande uttrycket kommer.
  Gunder Thodof
  Svar: 
  Frasen saknas i historiska ordböcker, vilket antagligen beror på att betydelsen är så lätt att genomskåda. Första belägget hittade vi i stället i en textdatabas. Det fanns i en amerikansk text från 1920, men i något annorlunda form: "It was like taking candy  from a kid!" I modernt språkbruk används antingen verbet take eller, mindre vanligt, steal. Som för de flesta idiomatiska uttryck finns alltså viss variation i formen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Från löskokt ägg till blodig biff

  Fråga: 
  Finns det någon förklaring till att ordet rare ('sällsynt') används för att beskriva en "blodig" biff?
  Anita
  Svar: 
  Förklaringen är att det finns två ord med formen rare som inte är besläktade med varandra. Det ena är baserat  på latinets rarus ('sällsynt') och det andra härstammar från det fornengelska ordet hreren. Ursprungligen användes det senare för att beskriva löskokta eller otillräckligt kokta ägg, men har sedan kommit att användas även om biffar.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor