Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Instängning som i ett fängelse

  Fråga: 
  Ordet lockdown har hörts mycket under coronakrisen. Vad betyder det egentligen och var kommer det ifrån?
  Harry
  Svar: 
  Lockdown var ett ovanligt ord innan det började användas för åtgärder mot coronaviruset på 2020-talet. Det finns några rent tekniska betydelser, men mer relevant är att ordet från 1980-talet användes om att stänga in fångar i ett fängelse av säkerhetsskäl. Både betydelsekomponenterna ’instängning’ och ’nedstängning’ verkar ha funnits med. Dessa lever nog till viss del kvar i den aktuella användningen, även om man brukar översätta ordet med nedstängning eller stängning på svenska.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Svenskt uttal för engelsk golfterm

  Fråga: 
  Varför säger många svenska sportreportrar som kommenterar golf att en spelare har gjort en boogie när de menar bogey? Jag förväntar mig då någon form av dans och inte ett slag över par. Är det svenskt uttal?
  Shirley
  Svar: 
  Bogey syftar på ett slag över par, det vill säga över det antal slag på vilket en golfspelare ska kunna slå bollen i ett hål. På engelska uttalas termen ungefär /ˈbəʊɡɪ/, medan en ordbok anger det svenska uttalet som ”ung. båo´gi”. I en informell undersökning, där jag frågade ett antal idrottsintresserade svenskar om olika golftermer, kunde jag få fram hur svenskar spontant uttalar ordet. Resultatet antyder att många svenskars uttal ligger närmare boogie än det man kunde förvänta sig från engelskan eller från den svenska ordbokens förslag. Det blir intressant att se om ”boogie” blir helt vedertaget uttal på svenska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Känsla när humör och bild matchar

  Fråga: 
  Jag ser ofta mood! användas i sociala medier, antingen som enda ord i en kommentar eller i uttryck som that’s a mood och big mood, men jag får inte riktigt grepp om vad det betyder. Hjälp mottages tacksamt!
  Janna
  Svar: 
  Mood är ett uttryck som förekommer flitigt i sociala medier. Ofta används det som enda ord i en bildtext där fotot överensstämmer med ens nuvarande humör eller vad man är sugen på. Om man till exempel längtar efter helg skulle man kunna skriva mood! under ett foto på någon som är glad för att det är fredag. Det närbesläktade uttrycket that’s a mood används för att visa att man håller med. A: I’m addicted to Twitter; B: That’s a mood. Big mood betyder ungefär att något, ofta en bild, är mycket lätt att relatera till och uttrycket i sin helhet kan användas som ett adjektiv, till exempel this is the most Big Mood picture ever taken.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Bindestreck syns mest för dagslång

  Fråga: 
  Häromdagen stötte jag på dayslong i en amerikansk tidningsartikel. Jag kan gissa vad det betyder, men känner inte igen ordet. Är det något nytt?
  Sigbritt
  Svar: 
  I betydelsen ’flera dagar lång’ som bestämning till ett substantiv förekommer både days long och dayslong. Men klart vanligast är att använda bindestreck: The Maverick can replace a days-long hike for medical help with a half-hour flight. Även när det gäller betydelsen ’dagslång’ är det vanligast med bindestreck: The protest was part of a day-long republic-wide general strike. De helt hopskriva formerna börjar förekomma från mitten av 1900-talet.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Vanligast med obestämt virus

  Fråga: 
  Heter det symptoms of coronavirus eller symptoms of the coronavirus?
  Dagny
  Svar: 
  Även om coronavirus ibland används i bestämd form – the coronavirus – är obestämd form generellt vanligast på engelska. Detta gäller även för symptoms of (the) coronavirus, men båda formerna förekommer. Till exempel skriver The New York Times she developed symptoms of the coronavirus medan NBC skriver The CDC believes symptoms of coronavirus may appear in as few as 2 days.Det kan även nämnas att själva sjukdomen heter covid-19, som på engelska ofta skrivs med versaler: COVID-19.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Utbildning oftare helt på egen hand

  Fråga: 
  Jag läste nyligen en annons där det stod: Join a Live Training! Kan man verkligen säga a training?
  Steve
  Svar: 
  Training används här i betydelsen ’utbildning’ och det vanliga är att säga a training session/programme etcetera, men på senare tid har man börjat se training med obestämd artikel och utan efterföljande substantiv, som i A free training is scheduled for Feb. 25–27; The department is holding a free training to build their network.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • En säsong för att mysa med någon

  Fråga: 
  Jag har börjat se ordet cuffing season på sociala medier. Vad är det för säsong?
  Melinda
  Svar: 
  Frasen cuffing season blev populär i mitten av 2010-talet i sociala medier och tidningar. Cuff här syftar på handcuff, ’handboja’, och betydelsen framgår av följande citat: So cuffing season is where people who usually like to be single go out and find somebody to cuff themselves to so they don't get lonely when they're stuck indoors in cold weather. Det handlar alltså om senhösten och vintern när man vill ha någon att mysa med.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Många sätt att översätta drygt

  Fråga: 
  Hur översätts drygt, i till exempel drygt hundra personer, till engelska?
  Loi
  Svar: 
  Det finns stor variation, men vi hittar två huvudalternativ bland de engelska motsvarigheterna: over och more than, till exempel ’drygt 70 barn’ – just over 70 children; ’drygt 100 000 personer’ – more than 110,000 live attendees. En skillnad är att over ofta förekommer tillsammans med just, det vill säga just over X, vilket framhäver betydelsenyansen att det är ’något mer än den angivna mängden’ som avses, vilket sällan är fallet med more than.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Olika favoriter för parenteser

  Fråga: 
  Min kollega och jag diskuterade vad parenteser heter på engelska. Heter det brackets eller parentheses?
  Jenny
  Svar: 
  Både brackets och parentheses (singular parenthesis) förekommer. Vi hittar exempel som the variance ratios (VRs) in brackets och the numbers in parentheses. Britter föredrar brackets. När amerikaner använder brackets menar de ofta hakparenteser: […].
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Coronavirus är ett ord på engelska

  Fråga: 
  Jag blev förvånad när jag såg att coronavirus skrivs som ett ord, utan mellanslag, på engelska precis som på svenska. Borde det inte vara två ord?
  David
  Svar: 
  Den sammanskrivna formen coronavirus är totalt dominerande på engelska, och detsamma gäller till exempel rotavirus. Men när det gäller andra virus varierar bruket. I en stor korpus över modern amerikanska engelska vi konsulterat skrivs influenza virus nästan alltid som två ord, medan polio virus/poliovirus och herpes virus/herpesvirus är ungefär lika vanliga. Det verkar dock som den hopskrivna versionen föredras i vetenskapliga sammanhang, som i den medicinska tidskriften The Lancet.
  Hans Lindquist, Malmö universitet

Sidor