Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Slagkraftigare med EU utan artikel

  Fråga: 
  Kristdemokraternas språkblandade slogan Make EU lagom again väckte en del uppmärksamhet inför EU-valet, men jag har inte hört någon kommentera avsaknaden av artikel. Borde det inte heta Make the EU lagom again?
  Tom
  Svar: 
  På engelska används EU alltid med bestämd artikel i löpande text. Artikeln utelämnas dock i allmänhet i uppräkningar, på kartor och ibland i rubriker: EU wants to delay clock change to 2021. De infödda talare vi har rådfrågat skulle vilja lägga till artikeln på KD:s valaffisch, men är ändå inte helt avvisande till den ursprungliga formuleringen. En av de tillfrågade tyckte till exempel att formuleringen blev mer slagkraftig utan artikel och en ansåg att avsaknaden av artikel inte gjorde så mycket, eftersom språkblandningen ändå gjorde att texten var ”all over the place”.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Prisa går sin egen väg på svenska

  Fråga: 
  På svenska ser man ibland numera att prisa inte bara används med betydelsen ’berömma’ utan också som ett kortare sätt att säga ’ge ett pris till’. Finns motsvarande utveckling för det engelska prize?
  Tom
  Svar: 
  Såvitt vi har kunnat se finns inte något motsvarande på engelska, utan verbet prize betyder vanligtvis ’uppskatta’ – i meningar som On the West Coast of Canada, an industry has grown up around hunting the pine mushroom, a variety prized by the Japanese.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Sömnen kan vänta till efter döden

  Fråga: 
  Finns det någon engelsk motsvarighet till det svenska idiomet sova får man göra i graven?
  Christina
  Svar: 
  Den mest frekventa formen av detta uttryck på svenska verkar vara vila får man göra i graven. På engelska kan man hitta enstaka exempel på you can sleep/rest in your grave, men det absolut vanligaste är att man säger you can sleep/rest when you are dead, vilket till och med har använts som slogan i tv-reklam för kaffe: Get up, get out of bed/You can sleep when you are dead!
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Ingefära gav namn åt hårfärg

  Fråga: 
  Ginger och gingerly betyder tre olika saker på engelska: ’inge­fära’, ’rödhårig’ och ’försiktigt’. Hur kommer det sig?
  Ove
  Svar: 
  Ginger i betydelsen ’ingefära’ lånades in från latin och franska under medeltiden. På 1800-talet började man utifrån färgen på ingefära använda ginger som en nedlåtande adjektiv för att beskriva rödhåriga. Adverbet gingerly har inget med detta ord att göra. Det betyder ofta ’försiktigt’: He stepped gingerly, testing the footing for each step, och ibland ’motvilligt’: He gingerly picked up the skull. Ursprunget är oklart. Antingen är det från början ett engelskt ord eller så är det ett lån från franskan. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • En quisling är en förrädare

  Fråga: 
  I vintras diskuterades i medierna den kristdemokratiska politikern Sara Skyttedals användning av ordet quislingar om Centern och Liberalerna efter att dessa hade ingått januariavtalet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Partiledaren Ebba Busch Thor hävdade att quisling betyder ’svikare’. Quisling förekommer också i engelskan, men hur används det där?
  Carl
  Svar: 
  På engelska är quisling ett mycket starkt ord. Under andra världskriget lånades det in efter namnet på den norska nazistledaren Vidkun Quisling. Då användes det med betydelsen ’landsförrädare’. I moderna textdatabaser förekommer ordet i sammanhang som quislings and collaborators och treacherous quislings who sold away their country. Det används numera oftast med liten bokstav och i plural, quislings.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • En stavning på väg att ta över

  Fråga: 
  Vilken term bör jag använda för brexit-anhängare på engelska – Brexiters med ett e eller Brexiteers med två?
  Radowan
  Svar: 
  Båda förekommer, men Brexiteer är vanligast och tar över allt mer. Det förekommer ofta med ord som Tory och hard-line: Hard-line Tory Brexiteers have denied they are planning to topple Theresa May.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Fler amerikaner kastas under buss

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket throw somebody under the bus?
  Anna
  Svar: 
  Frasen finns belagd sedan 1990-talet. Den används framför allt i amerikansk engelska och innebär att man offrar någon, till exempel en vän eller kollega, för att gynna eller skydda sig själv: Senior leaders will throw subordinates under the bus in a heartbeat to protect or advance their careers. Som många andra färgstarka engelska uttryck har även detta översatts till svenska: jag vill inte kasta någon under bussen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Låt stilen avgöra översättningen

  Fråga: 
  Kan man översätta He didn’t catch anything med Han fångade ingenting?
  Madeleine
  Svar: 
  På engelska kan man variera mellan nothing och not anything, så när kyparen Manuel i Fawlty towers säger I know nothing är det visserligen påverkat av hans spanska modersmål men inte grammatiskt inkorrekt. Samma variation finns i svenskan; om man ska översätta He didn’t catch anything med Han fångade inte något eller Han fångade ingenting är snarast en fråga om stil, rytm och sammanhang.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Egen form finns bara i dialekter

  Fråga: 
  Jag har flera gånger stött på aren’t I följt av ett frågetecken (till exempel I’m here now, aren’t I?). Borde det inte heta amn’t I i stället, eftersom det heter I am och inte I are?
  Hakeem
  Svar: 
  Korta frågesatser i slutet av meningar är vanliga i sammanhang där man väntar sig att få medhåll (she is very strong, isn’t she?). För dessa används is eller are tillsammans med en förkortad form av not: n’t. Som man kan förvänta sig följs you/they av aren’t och he/she/it av isn’t. Vad gäller I finns det dock ingen egen form, då amn’t inte används (annat än i vissa regionala dialekter, till exempel på Irland), utan aren’t I är den korrekta formen att använda. Andra alternativ är det mindre formella ain’t I och det mer formella am I not.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Den som är vaken är medveten

  Fråga: 
  I en tv-serie hörde jag nyligen uttrycket she is so woke. Borde det inte ha hetat she is so awake?
  Jonas
  Svar: 
  Formen woke kommer från afroamerikansk slang där den förekommit i åtminstone tio år med betydelsen ’medveten’ (om hur samhället förtrycker de svarta). Den populariserades genom rörelsen Black lives matter, och uppmaningen Stay woke! används nu även om andra samhällsförhållanden som talaren anser att lyssnaren bör vara medveten om och vara på sin vakt emot.
  Hans Lindquist, Malmö universitet

Sidor