Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Bindestreck gör läsaren en tjänst

  Fråga: 
  Hur skriver man sammansättningar på engelska? Jag har lärt mig att man skriver a zero-dimensional ring med bindestreck, men the ring is zero dimensional utan bindestreck. Hur skriver man då exempelvis the ring is quasi semi local? Med inget, ett eller två bindestreck?
  Christian
  Svar: 
  Här finns inga riktigt fasta regler, men det finns några klara tendenser. Adjektivliknande bestämningar som står framför huvudordet och som består av två eller flera ord, brukar ofta skrivas med bindestreck – precis som du antyder. Detta ser man i etablerade ordkombinationer: black-and-white movie, computer-based training, well-known figure och i termliknande ordkombinationer: data-driven analysis, men också i helt nya, kreativa kombinationer: the parrot-in-the-chimney affair. Bindestrecken underlättar här för läsaren, genom att de visar att ordgruppen utgör en enhet. Efter huvudordet används bindestreck mer sällan: the movie is black and white, the figure is well known.Ett generellt råd om bruket är att man ska sikta på största möjliga tydlighet. Om en kombination som quasi semi local blir lättare att läsa och uppfatta som en enhet kan man skriva den med bindestreck även efter sitt huvudord: the ring is quasi-semi-local.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Politik enbart för utvalda öron

  Fråga: 
  Vad betyder uttrycket dog whistle i politiska sammanhang?
  Elna Nimi
  Svar: 
  Dog-whistle politics syftar på politiska budskap som innehåller en form av förtäckt budskap som bara uppfattas av vissa väljargrupper. Budskapen jämförs alltså med visselpipor som används för att träna hundar och vars högfrekventa ljud inte människor kan uppfatta. Följande exempel illustrerar hur frasen används: On the lips of Premier Mike Harris, the term ’special interest’ has the tone of epithet. It’s an all-purpose dog-whistle that those fed up with feminists, minorities, the undeserving poor hear loud and clear.Dog whistle används ofta som förbestämning till substantiv som politics, racism och campaign.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Tydligare skylt med rätt system

  Fråga: 
  Jag såg på en parkeringsautomat i Stockholm denna information på svenska: Avgift 0–24, som till engelska översatts till: 12 am–midnight. Jag tolkar 12 am som kl 12.00, men i så fall stämmer det inte med svenska texten. Tacksam för förslag på rätt engelsk översättning av 0–24.
  Thomas Lekander
  Svar: 
  ’Klockan 12 på natten’ heter 12 a.m. (eller 12 midnight) och ’12 på dagen’ heter 12 p.m. (eller 12 noon), så översättningen på skylten är faktiskt korrekt. Men den är ändå inte lyckad då den lätt kan missförstås av den som inte är van vid a.m./p.m.-systemets detaljer. Eftersom skylten ska läsas av bilister av alla nationaliteter hade det varit tydligare att skriva Parking fee 00–24 eller Parking fee 24 hrs.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Bättre gråta av glädje

  Fråga: 
  I ett av programmen till minne av William Shakespeare på SVT finns ett citat som lyder: ”How much better is it to weep at joy than to joy at weeping.” Menade Shakespeare med ”to joy at weeping” att gråta av glädje eller menade han skadeglädje?
  Gun Renström
  Svar: 
  Citatet förekommer i Mycket väsen för ingenting och av sammanhanget framgår det att Shakespeare menar att det är bättre att gråta glädjetårar än att glädjas åt (andras) tårar, alltså att känna skadeglädje. På Shakespeares tid saknade för övrigt engelska språket ett ord för ’skadeglädje’; inte förrän på 1800-talet lånade man in det tyska ordet Schadenfreude, som ofta får behålla den tyska skrivningen med versalt S. Fortfarande används detta ord mest i journalistiska och (populär)vetenskapliga texter.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Olika ord i olika översättningar

  Fråga: 
  I den svenska versionen av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter står att alla människor har ett lika ”värde”. Faktum är dock att det endast verkar vara den svenska felöversättningen som hävdar detta. På andra språk, och då särskilt engelskan, framkommer det att det rör sig om lika ”värdighet”. Stämmer det?
  Christopher Bergman
  Svar: 
  Det är onekligen så att det finns skillnader i översättningarna av de mänskliga rättigheterna. Första meningen i den första artikeln lyder på engelska ”All human beings are born free and equal in dignity and rights” och på svenska ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Andra språk som danska (værdighed), franska (dignité) och tyska (Würde) översätter till motsvarande ’värdighet’, inte ’värde’. Vi har inte lyckats reda ut varför det har blivit så.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Engelskt ris på egen rygg

  Fråga: 
  Finns det något engelskt uttryck som motsvarar binda ris åt egen rygg?
  Peter
  Svar: 
  På engelska säger man make a rod for your/one’s own back. Rod betyder här ’käpp’ eller ’ris’ som ska användas för att ge prygel, så bilden är densamma som i svenskan.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Verksamheter på engelska

  Fråga: 
  Jag behöver en översättning av kommunala verksamheter. Då syftar jag på skolor, förskolor, äldreboenden och kommunens kontor.
  Gertrud
  Svar: 
  Det är ofta lite komplicerat att översätta ord och uttryck som beskriver ett specifikt lands samhällsystem, eftersom länder är organiserade på olika sätt, såväl nationellt som lokalt. Men det uttryck som nog bäst motsvarar det vi menar med kommunala verksamheter är municipal services, som i Many municipal services are ”common goods” that benefit the community as a whole (’Många kommunala verksamheter är ’allmängods’ som hela samhället har nytta av’).
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Engelskt stjärterum saknas

  Fråga: 
  Finns det ett engelskt uttryck med ungefär samma betydelse som finns det hjärterum finns det stjärterum?
  Thomas Polfeldt
  Svar: 
  Det verkar inte finnas något engelskt uttryck som exakt motsvarar det svenska ordspråket. I sådana fall kan man antingen använda en förklarande omskrivning eller försöka med en fras som har någorlunda samma betydelse. En svensk-engelsk ordbok förklarar till exempel uttrycket på engelska som ”there’s always room for a friend”. Finns det hjärterum finns det stjärterum skulle möjligen kunna översättas till engelska med where there’s a will, there’s a way. Det här engelska uttrycket används i många olika sammanhang när man med god vilja löser olika sorters problem.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Dubbelt upp inte formellt godkänt

  Fråga: 
  När man i engelskspråkiga filmer och böcker vill uttrycka att man inte har något, ser man ofta uttryck som I ain’t got nobody och I don’t have no money. Borde inte betydelsen egentligen bli den motsatta?
  Lasse Weiber
  Svar: 
  Den här typen av uttryck brukar kallas ”dubbla negationer”, och ett mycket välkänt exempel är Pink Floyds We don’t need no education från 1970-talshitten Another brick in the wall. Du har helt rätt i att den ena negationen rent logiskt tar ut den andra så att resultatet borde bli en icke-negation. Men så är inte fallet, och uttrycksformen – som har funnits ända sedan fornengelskans tid – är vanlig i flera engelskspråkiga dialekter, exempelvis afroamerikansk engelska. Ibland används de för att förstärka negationen, ibland utan någon specifik funktion. Dubbla negationer är dock inte allmänt accepterade i standardengelskan.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Vanligast med cv i Storbritannien

  Fråga: 
  Vilket ord för cv bör jag använda på engelska – cv eller resume?
  Monica D.K. Blad
  Svar: 
  Cv, som är en förkortning av latinets curriculum vitae, ’levnadslopp’, används mest i Storbritannien och i några varianter som har starka band till brittisk engelska, som irländsk eller östafrikansk engelska. Resume (ibland skrivet résumé) är vanligast i nordamerikansk engelska. Båda alternativen används omväxlande i de flesta engelsktalande länder.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor