Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Engelskan inte lika sparsam

  Fråga: 
  Hur skriver man löpar- och skidspår på engelska? Running and cross country skiing tracks eller running- and cross country skiing tracks?
  Nina
  Svar: 
  Det är inte så vanligt på engelska att spara plats genom att bara skriva första halvan av en sammansättning och markera detta med ett bindestreck, som vi gör på svenska i till exempel bomulls- och silkekläder. På engelska blir detta cotton and silk clothes. På motsvarande sätt bör det heta running and cross country skiing tracks, eller, om man vill, tracks for running and cross country skiing. Ibland ser man också ett bindestreck i cross-country skiing.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • God signal kan bli en dagslända

  Fråga: 
  Jag skulle vilja översätta virtue signalling till svenska. Detta främst för att jag anser att uttrycket är fantastiskt bra att ha i sitt ordförråd i dagens debattsamhälle.
  Gustav
  Svar: 
  Virtue signalling kommer från evolutionsbiologin, där man beskriver hur arter kan signalera sina goda egenskaper till potentiella partner, till exempel genom en praktfull fjäderskrud. Sedan några år används termen också nedsättande om debattmotståndare som framhäver sina egna (oftast moraliska) goda egenskaper.I Sverige exploderade användningen av godhetssignalering sent på hösten 2016, främst i debattinlägg från den politiska högerkanten. Det ska bli intressant att se om detta nyord blir en dagslända eller om det finns kvar i det svenska språket i framtiden.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Enkelt som en tårtpromenad

  Fråga: 
  Jag har hört uttrycket cake walk för att beskriva något som enkelt: This game is surely not going to be a cake walk for them. Var kommer det ifrån?
  Niki T Messi
  Svar: 
  A cake walk var ursprungligen en amerikansk tävling som gick ut på att man skulle gå elegant och där första pris utgjordes av en tårta. Detta har sedan fått beteckna något enkelt. Det finns flera andra idiomatiska uttryck på engelska som beskriver samma sak. Det mest kända är nog a piece of cake. Ett annat är a walk in the park, som i I don’t think being a first-time parent is a walk in the park. Båda beskriver något behagligt och därmed enkelt. Andra ord är det amerikanska a cinch: Planning is a cinch, som kommer från ordet för ’sadelgjord’, och därmed något som är säkert, och det brittiska a doddle, som ursprungligen betecknade lättförtjänta pengar. Det finns en intressant skillnad mellan de olika idiomen: cake walk och walk in the park används ofta med negationer, som i exemplen ovan, för att beskriva vad som inte är enkelt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Form framhäver känslor i reklam

  Fråga: 
  Jag reagerar varje gång jag ser eller hör frasen I’m loving it. Jag skulle skrivit I love it, som känns bättre och dessutom är kortare. Vad anser ni?
  Jan Bosma
  Svar: 
  Progressiv form består av en form av verbet be följt av ett verb i ing-form, som i I am working hard. Formen kan uttrycka en rad olika betydelsenyanser, som att en handling är oavslutad, The train is arriving, att den är kortvarig, They are living in Sweden, eller att den inträffar i framtiden, Britain is leaving the EU.När det gäller hamburgerkedjans slogan I’m loving it, innebär den progressiva formen snarare att man förstärker eller framhäver känslan som verbet uttrycker, vilket ju passar i reklam. Här spelar det också in att verbet love fått en svagare betydelse, motsvarande ’like’ eller ’enjoy’.Progressiv form sprider sig från informellt talspråk till mer formell stil och används med nya verb: I was wanting to speak to you, The Republicans are liking what they hear.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Folie ska stoppa tankekontroll

  Fråga: 
  På svenska används ordet foliehatt för att beteckna en konspirationsteoretiker. Inspirationen lär komma från engelskans tinfoil hat, men vad är kopplingen mellan metallfolie och konspirationer?
  Tage Pattecs-Erixon
  Svar: 
  Tanken är att en hatt gjord av folie ska hindra statsmakterna eller rymdvarelser från att kontrollera tankarna hos människor. På engelska finns uttrycket belagt sedan 1982. En intressant skillnad mellan engelska och svenska är att man på svenska kan använda ordet för att beteckna personerna, till exempel Foliehattarna har rätt, medan man på engelska i stället använder det som en förställd bestämning, the tinfoil hat brigade/crowd, eller kallar konspirationsteoretiker people who wear tinfoil hats eller conspiracy theorists in tinfoil hats.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Bestäm dig för artikel

  Fråga: 
  Ska jag använda bestämd artikel i uttryck som a book by (the) German researcher X? Eller är det mer korrekt att utelämna artikeln?
  Anders Isaksson
  Svar: 
  Båda uttryckssätten är vanligt förekommande. Formen utan bestämd artikel syns och hörs ofta i media och uppfattas ibland som mer informell. I en formell akademisk text eller liknande är the German researcher alltså ett bättre alternativ än bara German researcher.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Nytt pronomen för intelligent liv

  Fråga: 
  Jag har hört att det finns tankar på att skapa ett nytt engelskt pronomen i stället för it, för att referera till jorden och naturen. Ett förslag är ki, som är en del av ett ord i ett språk som talas av nordamerikanska urinvånare. Skulle det vara möjligt?
  Sanna Hellberg
  Svar: 
  Inom en del av miljörörelsen har det förts fram idéer om att vi inte borde använda it när vi pratar om the Earth (’jorden’) eller Nature (’naturen’), eftersom dessa är fulla av intelligent liv. Alltså vore det lika respektlöst att kalla naturen för it som det är att säga så om en människa. Det här är förstås mer än en rent språklig fråga, men sannolikheten att det skulle gå att exempelvis skapa ett nytt pronomen är nog ganska liten. Det har tidigare gjorts försök att hitta ett nytt könsneutralt pronomen i engelskan, men till skillnad från svenskan – där hen börjar bli etablerat – har dessa försök inte rönt några framgångar.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Jorden kan vara stor och liten

  Fråga: 
  I Språktidningen 6/16 kunde man läsa att planeten jorden skrivs med liten bokstav på svenska. Hur gör man på engelska med the earth/Earth?
  Udo Olyvomee
  Svar: 
  På engelska varierar bruket. I en fras som (here) on earth/Earth är stor bokstav lite vanligare än liten, medan stor bokstav nästan uteslutande används i frasen planet Earth, förmodligen eftersom Earth här mer uppfattas som ett namn. I det milda kraftuttrycket What on earth (are you insinuating)? skrivs däremot earth nästan alltid med liten bokstav. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Uttryck med oklart ursprung

  Fråga: 
  Jag undrar varifrån det engelska uttrycket it fits to a t kommer.
  Zandy
  Svar: 
  Uttrycket to a t betyder ’perfekt’ och skrivs ibland to a tee. Det har funnits i över 300 år och ursprunget är oklart, även om det förekommer ett antal hypoteser. Det finns också ett liknande uttryck, to dot one’s i’s and cross one’s t’s, som betyder ’att göra något noggrant och ordentligt’. Här vet man att det syftar på att i efterhand sätta en prick över i och dra ett streck över t när man skriver skrivstil – men det är det ju inte många som gör längre.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Språket skiljer grupperna åt

  Fråga: 
  I den amerikanska presidentvalskampanjen hörde jag Donald Trump använda både Hispanics och Latinos. Är de synonymer, eller betecknar de olika grupper?
  Greger Andersson
  Svar: 
  De två termerna är överlappande, men inte identiska. Hispanics betecknar i det här sammanhanget spansktalande personer från Latinamerika och andra delar av världen som bor i USA, medan Latinos betecknar latinamerikaner som bor i USA, oavsett språk. Portugisisktalande brasilianare ingår således inte i den första gruppen, men väl i den andra.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor