Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Kulturella fenomen kan vara en grej

  Fråga: 
  I en amerikansk podd som jag lyssnar på påstods flera gånger att spelling bees isn’t a thing anymore. Borde det inte vara aren’t eftersom spelling bees är plural?
  Nina
  Svar: 
  Att något är a thing betyder ungefär att det är ett verkligt (kulturellt erkänt) fenomen. Vanliga exempel inkluderar racism is a thing och love is a thing. I meningen från podden är spelling bees, ’stavningstävlingar’, mycket riktigt plural, vilket vanligtvis följs av pluralformen av verbet. Eftersom de vanligast förekommande substantiven i denna konstruktion tenderar att vara abstrakta skulle det dock kunna vara så att konstruktionen i sig fick poddvärden att (medvetet eller omedvetet) se på spelling bees som ett fenomen och därför använda singularformen.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Sommartid med okänt ursprung

  Fråga: 
  I den amerikanska komediserien Veep diskuterades livligt om ’sommartid’ heter daylight savings time (med s) eller daylight saving time (utan s) på engelska. Formen med s avfärdades som felaktig (med motiveringen att ”det är varken plural eller genitiv”). Stämmer det?
  Cedrick
  Svar: 
  Båda formerna förekommer, men den utan s, daylight saving time, är både vanligast och äldst, vilket antagligen förklarar varför den med s ogillas i tv-serien. Varianten daylight savings time är ändå tillräckligt etablerad för att anges som en alternativ form i Oxford English dictionary. Var detta s i savings kommer ifrån är däremot oklart.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Lätt svengelsk känsla på skyltar

  Fråga: 
  Många tvåspråkiga skyltar i pandemins Sverige uppmanar människor: ”håll avstånd/keep distance”. För mig som infödd engelsktalare känns det mer naturligt med ett possessivt pronomen före distance: Keep your distance! Är skylttexterna svengelska?
  Shirley
  Svar: 
  Din intuition -stämmer i huvudsak, men det finns trots allt variation i engelskan. De allra flesta engelska exempel vi hittar innehåller ett possessivt pronomen: Keep your distance from people who appear to have symptoms; Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Eller obestämd artikel: Try to keep a distance from other people. Vi får dock ett antal träffar på enbart keep distance: Keep distance from other people; Self-isolate, sleep separately, keep distance and avoid going out if you can. Under året har det inte skett någon större förskjutning i frekvensen mellan -varianterna, så det verkar som om det nakna substantivet- distance lever vidare som ett mindre vanligt alternativ i engelsk-talande länder. Det finns också andra -varianter som vi ännu inte har sett på svenska skyltar. Space yourselves (out) är ovanligt, men förekommer också i upp-maningar: If you’re all -gathered in the backyard … space yourselves out. Maintain (a) distance är nästan lika -vanligt som keep your/a distance. En tydlig skillnad är dock att -maintain nästan aldrig följs av ett -possessivt pronomen: Make sure to maintain a distance from a person who is showing symptoms.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Speciell variant efter preposition

  Fråga: 
  Jag blir inte klok på när man ska välja any time i stället för anytime. Hjälp mottages tacksamt.
  Kurt
  Svar: 
  I betydelsen ’när som helst’ kan båda varianterna användas: I can meet any time och We are available to meet anytime. Any time är den ursprungliga stavningen, men våra sökningar visar att anytime har ökat i popularitet sedan mitten av 1900-talet. Any time är dock varianten som ska användas efter en preposition (at any time) och då any beskriver en mängd tid (will he have any time to work on this today?).
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Slang går från berusad till cool

  Fråga: 
  I vilka sammanhang kan man använda lit (till exempel he is lit)? Jag får inte grepp om det.
  Tilla
  Svar: 
  Lit är ett slanguttryck som historiskt sett främst användes i betydelsen ’berusad’. På senare år har dock fler betydelser tillkommit. Att någon är lit betyder ofta att personen är ’cool’. Ett ställe eller en tillställning kan också vara lit, då oftast i betydelsen ’häftig/spännande’.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Två ord som inte luktar så olika

  Fråga: 
  Jag har fått lära mig att om man ska säga att något luktar gott så ska man använda scent i stället för smell. Stämmer det? Kan man inte säga a nice smell?
  Jim
  Svar: 
  Generellt tenderar scent att användas med positivt laddade ord (heavenly, floral, clean, pleasant) medan smell oftare används med negativt laddade ord (bad, musty, foul, sharp). Dock är skillnaden mellan dem inte alls lika stor som läroböcker och skrivregler kan få oss att tro. Det är inte ovanligt att se dem användas tillsammans med samma adjektiv: fresh, sweet – och nice, som i frågan ovan. Scent kan även användas i betydelsen parfym och då endast i positiv bemärkelse.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Svensk stuga kan ha många namn

  Fråga: 
  Under coronapandemin har många pensionärer liksom jag isolerat sig i sin sommarstuga. Men vad ska man kalla denna bostad när man skriver till sina engelskspråkiga vänner?
  Georg
  Svar: 
  Sommarstugor och lantställen är ju något som är ganska speciellt för den svenska kulturen, och det är därför svårt att hitta en självklar motsvarighet på engelska, särskilt som engelsktalande i olika delar av världen använder orden på olika sätt. För en amerikan är (summer) cabin en enklare stuga, summer house mer neutralt och (summer) cottage en äldre, ofta idyllisk stuga av engelsk modell. I Australien talar man om sin bush cabin. Britterna använder sällan cabin, och för dem är ett summer house ofta ett lusthus eller liknande i den egna trädgården eller parken, medan cottage är ett idylliskt äldre hus av Midsomertyp. Sedan finns begreppet country house, som i USA är ett lite finare lantställe och i Storbritannien ofta till och med ett gods eller slott. Country home är också vanligen, men inte alltid, ett lite flottare lantställe. Ett sätt att minska risken för missförstånd är att helt enkelt översätta vår sommarstuga med our house in the country/archipelago etcetera.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Uttryck för svält blir mindre vanliga

  Fråga: 
  När Nobels fredspris gick till FN:s livsmedelsprogram rapporterade Dagens Nyheter att organisationen förhindrar att människor ”dör av hunger”. Jag förmodar att detta är ett lån från engelskans die of hunger, som används i stället för det på svenska vanligare dö av svält. Detta fick mig att fundera på vilket uttryckssätt som är vanligast på engelska: die of hunger eller die of starvation.
  Tage
  Svar: 
  Die of hunger och die of starvation är ungefär lika vanliga och verkar synonyma: That hermit crab didn’t die of hunger; 9,000 elephants died of starvation. Klart vanligast är dock ett tredje alternativ: starve to death, som i He had allowed two adult pit bulls to starve to death. I takt med att världen trots allt långsamt blir lite bättre, minskar alla tre uttrycken lyckligtvis i användning.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Transparent för jobb i coronakris

  Fråga: 
  Under il lockdown i coronakrisens Italien får många ägna sig åt lo smart working, det vill säga arbeta hemifrån. Medan jag känner igen lockdown från engelskan låter smart working obekant. Är detta ett engelskt ”pseudolån” i italienskan som tyskans nyskapade Handy för ’mobiltelefon’?
  Thiesmar
  Svar: 
  Vi jämförde fem olika lexikala varianter på ’att arbeta hemifrån’ i engelska nyhetstexter om coronakrisen: smart working, telecommuting, teleworking, remote working och working from home. Dessa har lite olika betydelsenyanser men till stor del verkar de överlappa. I de engelska texterna hittar vi några enstaka exempel på smart working, så något riktigt pseudolån i italienskan kan det inte sägas vara. Frasen verkar skilja sig marginellt från de andra vad gäller betydelse. Telecommuting är mer frekvent än smart working. Medan användningen av telecommuting och dess mindre vanliga släkting teleworking minskar, verkar den i stället öka för det fjärde alternativet, remote working. Remote working tycks syfta på förhållanden där man inte alls behöver närvara på arbetsplatsen, och inte heller behöver befinna sig i hemmet när man utför arbetet. Det överlägset mest frekventa alternativet av de fyra är dock den okomplicerade verbkonstruktionen working from home. Engelsktalande föredrar i det här fallet alltså ett enkelt och transparent uttryckssätt.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Nu kan bomben vara mycket bra

  Fråga: 
  Stämmer det att ordet bomb används främst i positiv betydelse numera? För visst är väl a bomb piano player en bra pianist?
  Göran
  Svar: 
  Orden bomb användes tidigare bara i negativ bemärkelse. Nu används det emellertid ofta överfört för att uttrycka något positivt. Både substantiv- och adjektivformerna kan beteckna något mycket bra. He is the bomb och a bomb performer är således båda positiva omdömen. Men visst uppfattas ordet bomb fortfarande negativt, till exempel när det används som ett verb, som i she bombed the exam, ’hon kuggade tentan’.
  Tove Larsson, Uppsala universitet

Sidor