Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Vanligast med obestämt virus

  Fråga: 
  Heter det symptoms of coronavirus eller symptoms of the coronavirus?
  Dagny
  Svar: 
  Även om coronavirus ibland används i bestämd form – the coronavirus – är obestämd form generellt vanligast på engelska. Detta gäller även för symptoms of (the) coronavirus, men båda formerna förekommer. Till exempel skriver The New York Times she developed symptoms of the coronavirus medan NBC skriver The CDC believes symptoms of coronavirus may appear in as few as 2 days.Det kan även nämnas att själva sjukdomen heter covid-19, som på engelska ofta skrivs med versaler: COVID-19.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Utbildning oftare helt på egen hand

  Fråga: 
  Jag läste nyligen en annons där det stod: Join a Live Training! Kan man verkligen säga a training?
  Steve
  Svar: 
  Training används här i betydelsen ’utbildning’ och det vanliga är att säga a training session/programme etcetera, men på senare tid har man börjat se training med obestämd artikel och utan efterföljande substantiv, som i A free training is scheduled for Feb. 25–27; The department is holding a free training to build their network.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • En säsong för att mysa med någon

  Fråga: 
  Jag har börjat se ordet cuffing season på sociala medier. Vad är det för säsong?
  Melinda
  Svar: 
  Frasen cuffing season blev populär i mitten av 2010-talet i sociala medier och tidningar. Cuff här syftar på handcuff, ’handboja’, och betydelsen framgår av följande citat: So cuffing season is where people who usually like to be single go out and find somebody to cuff themselves to so they don't get lonely when they're stuck indoors in cold weather. Det handlar alltså om senhösten och vintern när man vill ha någon att mysa med.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Många sätt att översätta drygt

  Fråga: 
  Hur översätts drygt, i till exempel drygt hundra personer, till engelska?
  Loi
  Svar: 
  Det finns stor variation, men vi hittar två huvudalternativ bland de engelska motsvarigheterna: over och more than, till exempel ’drygt 70 barn’ – just over 70 children; ’drygt 100 000 personer’ – more than 110,000 live attendees. En skillnad är att over ofta förekommer tillsammans med just, det vill säga just over X, vilket framhäver betydelsenyansen att det är ’något mer än den angivna mängden’ som avses, vilket sällan är fallet med more than.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Olika favoriter för parenteser

  Fråga: 
  Min kollega och jag diskuterade vad parenteser heter på engelska. Heter det brackets eller parentheses?
  Jenny
  Svar: 
  Både brackets och parentheses (singular parenthesis) förekommer. Vi hittar exempel som the variance ratios (VRs) in brackets och the numbers in parentheses. Britter föredrar brackets. När amerikaner använder brackets menar de ofta hakparenteser: […].
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Coronavirus är ett ord på engelska

  Fråga: 
  Jag blev förvånad när jag såg att coronavirus skrivs som ett ord, utan mellanslag, på engelska precis som på svenska. Borde det inte vara två ord?
  David
  Svar: 
  Den sammanskrivna formen coronavirus är totalt dominerande på engelska, och detsamma gäller till exempel rotavirus. Men när det gäller andra virus varierar bruket. I en stor korpus över modern amerikanska engelska vi konsulterat skrivs influenza virus nästan alltid som två ord, medan polio virus/poliovirus och herpes virus/herpesvirus är ungefär lika vanliga. Det verkar dock som den hopskrivna versionen föredras i vetenskapliga sammanhang, som i den medicinska tidskriften The Lancet.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Spökmatch spelas utan åskådare

  Fråga: 
  I början av coronakrisen spelades flera fotbollsmatcher inför tomma läktare, det vill säga utan åskådare. Vad heter detta på engelska?
  Abby
  Svar: 
  På engelska använder man oftast frasen behind closed doors. Varianter på ’bakom stängda dörrar’ används förutom i engelska också i de flesta romanska språk som i franska: à huis clos, och italienska: a porte chiuse, medan ’inför tomma läktare’ verkar begränsat till Norden, som i norska for tomme tribuner. ’Utan publik/åskådare’ föredrar man i nederländska, zonder publiek. Ett mer kreativt alternativ finns i tyskan: Geisterspiel, som betyder ’spökmatch’. Olika språk fokuserar alltså på olika aspekter när de beskriver fenomenet.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • En mer sällsynt typ av förkortning

  Fråga: 
  Jag har flera gånger hört toats i stället för totally i tv-serier. Vad är detta för fenomen?
  Lukas
  Svar: 
  Fenomenet du beskriver är en form av förkortning där den första delen av ordet används och ett s- eller sch-ljud tillkommer om ordet inte redan har ett sådant ljud. Vanligtvis klipps ordet av efter en betonad stavelse. Andra exempel inkluderar collecsh för collection och sesh för session. Denna typ av förkortning skiljer sig således något från den mer vanligt förekommande typen, där den första delen av ordet används utan tillägg, såsom ad för advertisement och exam för examination.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Kärvänligt sätt att använda armarna

  Fråga: 
  I samband med prins Harrys och Meghans ”Megxit” från det engelska kungahuset sa prins William: I’ve put my arm around my brother all our lives and I can’t do that anymore. Vad betyder det?
  Klara
  Svar: 
  Precis som det svenska lägga armen om någon kan put one’s arm around someone/ someone’s shoulders uttrycka bland annat kärvänlighet, solidaritet och beskyddande. I det här fallet handlar det troligtvis snarast om det senare, och kanske också om att bröderna tidigare har arbetat som ett team.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Rätt ordning är ding dang dong

  Fråga: 
  Varför heter det flip flops och mishmash och inte flop flip och mashmish – finns det någon regel?
  Johan
  Svar: 
  Fenomenet du beskriver heter ablaut reduplication på engelska, och syftar till uttryck där vokalljudet ändras i den andra upprepningen av i övrigt identiska ord. Det finns även uttryck som består av tre sådana ord, såsom ding dang dong. Vokalljudsordningen för uttryck som består av tre ord är i-a-o (bish bash bosh), och för de som består av två ord antingen i-o (hip hop) eller i-a (chit chat).
  Tove Larsson, Uppsala universitet

Sidor