Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Olika favoriter för parenteser

  Fråga: 
  Min kollega och jag diskuterade vad parenteser heter på engelska. Heter det brackets eller parentheses?
  Jenny
  Svar: 
  Både brackets och parentheses (singular parenthesis) förekommer. Vi hittar exempel som the variance ratios (VRs) in brackets och the numbers in parentheses. Britter föredrar brackets. När amerikaner använder brackets menar de ofta hakparenteser: […].
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Coronavirus är ett ord på engelska

  Fråga: 
  Jag blev förvånad när jag såg att coronavirus skrivs som ett ord, utan mellanslag, på engelska precis som på svenska. Borde det inte vara två ord?
  David
  Svar: 
  Den sammanskrivna formen coronavirus är totalt dominerande på engelska, och detsamma gäller till exempel rotavirus. Men när det gäller andra virus varierar bruket. I en stor korpus över modern amerikanska engelska vi konsulterat skrivs influenza virus nästan alltid som två ord, medan polio virus/poliovirus och herpes virus/herpesvirus är ungefär lika vanliga. Det verkar dock som den hopskrivna versionen föredras i vetenskapliga sammanhang, som i den medicinska tidskriften The Lancet.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Spökmatch spelas utan åskådare

  Fråga: 
  I början av coronakrisen spelades flera fotbollsmatcher inför tomma läktare, det vill säga utan åskådare. Vad heter detta på engelska?
  Abby
  Svar: 
  På engelska använder man oftast frasen behind closed doors. Varianter på ’bakom stängda dörrar’ används förutom i engelska också i de flesta romanska språk som i franska: à huis clos, och italienska: a porte chiuse, medan ’inför tomma läktare’ verkar begränsat till Norden, som i norska for tomme tribuner. ’Utan publik/åskådare’ föredrar man i nederländska, zonder publiek. Ett mer kreativt alternativ finns i tyskan: Geisterspiel, som betyder ’spökmatch’. Olika språk fokuserar alltså på olika aspekter när de beskriver fenomenet.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • En mer sällsynt typ av förkortning

  Fråga: 
  Jag har flera gånger hört toats i stället för totally i tv-serier. Vad är detta för fenomen?
  Lukas
  Svar: 
  Fenomenet du beskriver är en form av förkortning där den första delen av ordet används och ett s- eller sch-ljud tillkommer om ordet inte redan har ett sådant ljud. Vanligtvis klipps ordet av efter en betonad stavelse. Andra exempel inkluderar collecsh för collection och sesh för session. Denna typ av förkortning skiljer sig således något från den mer vanligt förekommande typen, där den första delen av ordet används utan tillägg, såsom ad för advertisement och exam för examination.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Kärvänligt sätt att använda armarna

  Fråga: 
  I samband med prins Harrys och Meghans ”Megxit” från det engelska kungahuset sa prins William: I’ve put my arm around my brother all our lives and I can’t do that anymore. Vad betyder det?
  Klara
  Svar: 
  Precis som det svenska lägga armen om någon kan put one’s arm around someone/ someone’s shoulders uttrycka bland annat kärvänlighet, solidaritet och beskyddande. I det här fallet handlar det troligtvis snarast om det senare, och kanske också om att bröderna tidigare har arbetat som ett team.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Rätt ordning är ding dang dong

  Fråga: 
  Varför heter det flip flops och mishmash och inte flop flip och mashmish – finns det någon regel?
  Johan
  Svar: 
  Fenomenet du beskriver heter ablaut reduplication på engelska, och syftar till uttryck där vokalljudet ändras i den andra upprepningen av i övrigt identiska ord. Det finns även uttryck som består av tre sådana ord, såsom ding dang dong. Vokalljudsordningen för uttryck som består av tre ord är i-a-o (bish bash bosh), och för de som består av två ord antingen i-o (hip hop) eller i-a (chit chat).
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Ny fras vanlig i populärkultur

  Fråga: 
  Hur skrivs akronymer i löpande text på engelska? Jag undrar över akronymen HUGO som står för here u go. Bör den skrivas som HUGO eller Hugo?
  Elin
  Svar: 
  Here you go används normalt i betydelsen ’varsågod’ eller ’här har du’. På senare tid har frasen, då oftast stavad here u go, dykt upp i alla möjliga populärkulturella sammanhang. Betydelsen verkar vara ganska vag. En akronym är ett ord som består av initialbokstäverna i ett uttryck, så en akronym av here u go skulle vara hug eller HUG. Hugo är således ingen akronym utan en förkortning. Om förkortningen fungerar som ett namn på något bör den skrivas Hugo, annars hugo.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Engelska verb ska böjas efter subjekt

  Fråga: 
  Heter det people who protect nature eller people who protects nature?
  Markus
  Svar: 
  Eftersom people alltid räknas som plural är det korrekta alternativet people who protect nature. På engelska böjs verb i presens (protect) i överensstämmelse med subjektet (people) efter numerus, så kallad kongruensböjning. Detta gäller även om verbet finns i en relativsats, som i detta fall (who protect nature). Grundregeln är att man lägger till ett -s på i slutet av verbet om subjektet står i tredje person singularis (he, she, it eller motsvarande). Det skulle alltså bli the man who protects nature.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Två olika sätt att uttrycka en förlust

  Fråga: 
  I en engelsk fotbollstidskrift diskuterades om uttrycket a loss to (Arsenal) höll på att ersätta a defeat to (Arsenal). Är det så?
  Ove
  Svar: 
  Båda uttrycken ökar i användning, men loss to är än så länge ovanligt i brittisk engelska. En tydlig tendens vi hittat är att bara ett fåtal exempel härrör från fotboll.Båda är vanliga i cricket: after the 87-run defeat to Australia, rugby: Sunday’s narrow 19–18 loss to Wigan Warriors, och andra sporter, som boxning: his shock loss to Andy Ruiz Jnr.Det kan kanske vara så att bruket börjat märkas inom fotbollen och att skribenten har fastnat för ökningen av loss to. Loss to ökar möjligen på grund av inflytande från amerikansk engelska, där defeat to däremot är väldigt sällsynt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • En konjunktiv som ökar i engelskan

  Fråga: 
  I en insändare i Språktidningen 1/2020 uttalade en läsare sitt stöd för konjunktivens bevarande i svenskan. Hur mycket finns kvar av konjunktiven i engelskan?
  Udo
  Svar: 
  Konjunktiven, som uttrycker en önskan eller något hypotetiskt, kan sägas ha tre användningsområden på engelska. Det första rör några få fossiliserade uttryck: be that as it may och God save the Queen. Det andra rör were-konjunktiven som sakta verkar konkurreras ut av indikativen was: If I weren’t such a workaholic.Det mest intressanta bruket av konjunktiven är det som på engelska kallas mandative subjunctive. Det används efter verb som innebär ett krav eller en önskan: His employer demanded that he pay cash.Denna konjunktiv ökar i användning till skillnad mot de två övriga.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor