Vokalljudet har smittat av sig

Fråga:

Vad betyder Hun-Hunån, Hunflen och Hunstjärn, platser som ligger utanför Äppelbo i Dalarna?

Johan

Svar:

Namnen Hunån (även kallad Hunan), Hunflen och Hunstjärn innehåller troligen ordet hane, ’tupp av vildfågel, särskilt orre’. Vokalförändringen från a till u förekommer även i andra ortnamn i Västerdalarna och förmodligen är det vokalen i den gamla genitivändelsen -u (jämför med gatukorsning) som har smittat av sig även till den första, så kallade stamvokalen.

Efterleden -flen är dialektordet flen, som betyder ’bar, naken’. Det betecknar ofta en kal, trädlös plats/höjd. I (äldre) västerdaladialekt ska ett ord flenskallig för ’flintskallig’ förekomma.

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen