Visst kan du inleda med som

Fråga:

Kan man börja en mening med som? Till exempel i en rapport: ”Som tabellen visar är andelen kvinnor högre än andelen män”.

Jennie

Svar:

Man kan absolut börja en mening med som, särskilt i det fall du beskriver.

När som används som relativt pronomen, då det syftar tillbaka på ett ord i en tidigare sats, kan man ibland kan vara tveksam till att sätta det först i en mening: Han var sjuk. Som han sa. Då får man en speciell korthuggen effekt.

Men när som – som i ditt fall – betyder ’liksom’, är det aldrig några problem att ha det först.

Sofia Tingsell, Språkrådet