Visst har vi Havre i våra samlingar

Fråga:

Förekommer binamnet Havre/Haver under medeltiden och på 1500-talet i Sverige?

Fredrik

Svar:

Binamnet Havre/Haver – ofta skrivet Hafwre – förekommer i våra samlingar. Det äldsta belägget är från Skåne 1361. Många belägg är från just Skåne. 1383 finns binamnet dock belagt i en källa från Nyköping och även i Uppland. Dessutom förekommer belägg från Östergötland och Småland på 1300- och 1400-talen. Från 1500-talet finns endast en Staffan Eriksson Havre från Malax i Österbotten i nuvarande Finland belagd i vårt arkiv.

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen