Visst är nother ett riktigt ord

Fråga:
En amerikansk radiopratare använder ofta uttrycket a whole nother level. Är nother verkligen ett riktigt ord – borde det inte vara other?

Jon

Svar:
Nother är faktiskt ett riktigt ord. Enligt Oxford English dictionary har ordet använts i betydelsen other eller another sedan 1300-talet. På 1800-talet förekommer nother tillsammans med whole (a whole mother) i betydelsen en helt annan (eller, som i frågan ovan, en helt ny).
Nother har under de senaste århundradena kommit att förknippas med talspråk och ses därför ofta som informellt.

Tove Larsson, Uppsala universitet