Vi är fortfarande ombord på planet

Fråga:

Jag hör mer och mer ombord planet i olika dokumentärer och artiklar om flygplan. Har det numera blivit fel att säga ombord på planet eller bara på planet?

Josefin

Svar:

Nej, det är inte fel att använda ombord på planet eller på planet. De flesta gör också det. Jag jämförde ombord på planet med ombord planet i stora textsamlingar av modern svenska, och där var det förstnämnda betydligt vanligare i nyhetstext. Så var också fallet i sociala medier.

En möjlig förklaring, som dock skulle kräva vidare efterforskningar, är att bruket av ombord påverkas av det engelska bruket för aboard. Cambridge dictionary ger följande exempel:

”Welcome aboard flight BA345 to Tokyo.”

”We spent two months aboard ship.”

När jag söker efter liknande meningar på svenska skriver folk helst med preposition:

”Välkomna ombord på flight BA345 till Tokyo.”

”Vi spenderade två månader ombord på skeppet.”

Men man kan även se att det förekommer användning utan , vilket är intressant. Det är inte omöjligt att något håller på att förändras här.

Per Klang, Språkrådet